Even kennis maken met Antoon Van Eeckhout

Antoon Van Eeckhout

Antoon Van Eeckhout is geen onbekende in het Belgisch en Internationaal toerisme. Hij wordt algemeen beschouwd als een autoriteit in deze materie. Onderstaande biografie geeft je een idee van de man achter de naam.

Antoon Van Eeckhout zag het levenslicht op 10 juni 1941. Zijn beide ouders overleden op jonge leeftijd. Hierdoor stond hij als 17-jarige noodgedwongen op eigen benen. Voorgezet onderwijs was geen optie. Het naakte levensonderhoud primeerde.

Hij was bouwvakker, bakkersgast en nog veel meer. Uiteindelijk vond hij zijn plaats in de public relations en het bedrijfsleven.

In 1965 werd hij de eerste filiaaldirecteur van de Standaard Boekhandel in Brugge. Een paar jaar later gaf de directie hem de verantwoordelijkheid over een nieuw opgerichte afdeling: reizen. Hij ontdekte snel de mogelijkheden van de reissector. In 1968 richtte hij in samenwerking met het gelijknamige reisbureau in Merelbeke “Europareizen” op in de Steenstraat in Brugge.

Het duurde niet lang of de collega’s vonden in hem de leider bij de verdediging van hun belangen. Vanaf 1972 speelde hij een belangrijke rol in de talrijke conflicten die de reiswereld rijk is. Uiteindelijk richtte hij in 1975 de Beroepsvereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) op. Ondanks de hevige tegenstand bouwde hij deze uit tot de belangrijkste van het land.

In 1985 trok hij zich uit het actieve zakenleven terug en hield hij zich vrijwel uitsluitend bezig met de verdediging van de belangen van de reissector als voorzitter van de VVR.

Antoon Van Eeckhout is een autoriteit op het vlak van toerisme. Hij gaf les aan diverse hoge scholen en universiteiten in binnen- en buitenland.

Hij is ook gekend voor zijn onconventionele standpunten. Een diplomatieke omweg volgen om het doel te bereiken staat niet in zijn handboek. Hij heeft plezier in de conflicten die zijn manier van werken oplevert. Niets of niemand, zelfs niet zijn ernstige visuele handicap, houdt hem van zijn pad af.

Hij is dan ook een geducht en meedogenloos tegenstander van al diegenen die zijn goede zaak, de belangen van de Vlaamse Reisagent, in de weg staan of bedreigen.

Hier krijgt hij de mogelijkheid om in zijn klare, recht toe recht aan stijl, zijn visie over het huidige toerisme en de toekomst ervan te ventileren.

Een ander interessant hoofdstuk van deze website is het e-book “De Droomverkopers”. Hierin lijst hij de belangrijkste personen op die een actieve rol spelen en speelden in het Vlaamse toerisme.

Verschenen Artikels