1966

Table of Contents

1966, Toerisme

De International Union of Official Travel Organisations (thans NWTO) meldt dat in 1965 112,729 miljoen toeristen wereldwijd 11,604 miljard $ uitgaven.

1966, Sabena

Stichting van Delta Air Taxi (DAT), later omgedoopt tot Delta Air Transport door de Antwerpse vastgoedmakelaar Frans Van den Bergh. DAT zal later via de Compagnie Maritime Belge (CMB) in handen van Sabena geraken.

1966, Nederland

Stichting van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR), ontstaan uit de fusie van de Algemene Vereniging van Organisatoren van Reizen (AVOR) en de Nederlandse Verenigingen van Passage- en Reisburo’s (NVPR).

1966, Suncomfort

Stichting van Suncomfort, een initiatief van Rudolf Vanmoerkerke en de Standaard Groep van de familie De Smaele/Sap. In 1968 nam de Standaard de aandelen van Vanmoerkerke over. In 1976 werd Suncomfort door Airtour gekocht en in de Intop Groep geïncorporeerd. Het ging samen met Intop in 1980 ten onder.

Mijn verhaal begint in Oostende op een regenachtige avond in maart 1966. Wij, Karel Philips (1) en ik, stonden in de lift die naar de zevende verdieping kroop van de Résidence Alexandre in de Koningsstraat 14. Wij merkten meteen een opvallende reproductie op van een schilderij (met het origineel zouden wij later worden geconfronteerd). Wij keken elkaar aan en dachten hetzelfde: wat staat ons hier te wachten? De liftdeur schoof open en onmiddellijk moesten wij een  keuze maken.

Twee kleurrijke objecten vochten om onze aandacht: aan de ene kant een imposant schilderij (het origineel van de reproductie uit de lift) aan de andere kant een opvallende vrouw.

Het eerste object was een Vasarely, (2) het tweede leek nog kostbaarder: Christiane Maertens, toen mevrouw Vanmoerkerke (3).

Wij waren de eerste gasten en werden met zachte maar onmiskenbare dwang naar een groot kantoor gejaagd waar een tweede Vasarely en een imposante man met een beetje te klein hoofd, in een perfect maatpak van duidelijk Engelse snit, samen de ruimte leken te vullen.

De man was aan het telefoneren in een soort Engels dat kwalitatief een stuk minder was dan het pak dat hij droeg, maar het ging om ponden en dollars en dan doet het (West-Vlaams) accent en de grammatica niet echt terzake. Ondertussen was onze baas, Antoon Sap aangekomen en wij trokken ons bescheiden terug op de achtergrond. Niet toevallig was die achtergrond in de buurt van een dubbele deur waar-achter het geluid van knallende kurken en klinkende glazen ons bereikte.

Twee minuten later stonden wij als eersten, wat ons verblijdde, met een glas champagne in de ene en een heet toastje in de andere hand. Overigens kon Philips, die niet verstoken was van enige vraatzucht – vooral als het hem niets kostte, de rest van de avond alleen maar lispelen omdat hij zijn mond had verbrand. Ik was voorzichtiger en minder gulzig maar had wel mijn toastje laten vallen en probeerde het nu onder een Perzisch tapijt te laten verdwijnen.

De volgende verrassing waren de sigaren. Dankzij mijn vriend, Rik Bogaert (4) die mij dit rookgerief taksvrij én aan kostprijs bezorgde, was ik een fervente paffer geworden, maar wat ik daar kreeg aangeboden sloeg mij met verstomming: sigaren van 100 frank (2,50€) het stuk! De boodschap zou ik pas veel later begrijpen …

Heren, even uw aandacht a.u.b., Jan Bayens, toenmalig commercieel directeur van Standaard Boekhandel sloeg met zijn zegelring, veel te hard, tegen zijn kristallen glas. Ik zag afgrijzen in de ogen van mevrouw Vanmoerkerke, het woord is aan de heer Sap, algemeen directeur van Standaard Boekhandel (alsof wij dit niet wisten).

Antoon Sap (5), haalde een verkreukeld papiertje uit de zak van zijn al even kreukelige jas (Sap was de grootste sloddervos van Vlaanderen) en schraapte zijn keel. Alle aanwezigen die Sap kenden, keken uit naar een nieuw glas, want zijn toespraken waren onverstaanbaar en indien zij dat wel waren, onbegrijpelijk.  

Daarenboven had Sap ons in de vergadering van filiaalchefs al verteld dat er een project op stapel stond dat iets met reizen te maken had. Maar daar zal mijnheer Vanmoerkerke u meer over vertellen.

De laatste zin van Sap verplaatste mijn aandacht – met enige inspanning – van de benen van Christiane Maertens naar het gelaat van haar echtgenoot .

Rudolf Vanmoerkerke had geen mooie stem, evenmin sprak hij smetteloos Nederlands en zijn volzinnen waren niet van een geroutineerd spreker. Maar er ging iets uit van de man, die wij (behalve Sap en Bayens) nog nooit eerder hadden ontmoet.

De glazen werden niet meer geledigd en zelfs aan de kant gezet, de interesse groeide met de seconde en onzichtbaar sloot zich als het ware een kring rond onze gastheer. Meer dan vijftig jaar na datum herinner ik mij nog woordelijk wat Rudolf Vanmoerkerke ons die avond vertelde, correctie, mij vertelde, want het was alsof hij alleen maar tot mij sprak.

Wij staan op een keerpunt van de geschiedenis van het reizen en het toerisme. Tot voor kort was reizen het voorrecht van de rijken, binnenkort gaat iedereen op reis, zelfs de doppers! De Belgische reisbureaus, die elitair en francofoon zijn, hebben de boot gemist! Zij denken hun positie veilig te hebben gesteld in een monopolie dat Airtour heet maar dat is “wishful thinking”. Het is aan dynamische Vlaamse bedrijven en mensen zoals u om de  kansen aan te grijpen …

En zo ging het nog een tijdje verder. Het zweet parelde op zijn voorhoofd en de Westvlaamse tongval werd nadrukkelijker. Maar de toehoorders, de 15 filiaaldirecteurs van de grootste boekhandel van Vlaanderen, waarvan sommigen zich het kruim van het Vlaamse intellect waanden, hingen aan zijn lippen (6).

Vanmoerkerke eindigde zijn toespraak met de spreekwoordelijke wortel voor de bek van de ezel(s) door te wijzen op de voordelen van de reisverkopers: gratis of tegen sterk verminderde prijs reizen, de wereld die wij nu alleen maar uit boeken kenden zelf te ontdekken en de Cubaanse sigaren van 100 F ter plaatse aan 5 F kopen! De volgende dag gaf, een deskundige, maar door mijn collega’s als een azijnpisser omschreven Willy (7)  een inleiding over de structuur en werking van de nieuwe organisator, die Vanmoerkerke en de Standaard Groep samen hadden opgericht.

Het betrof de nieuwe touroperator Suncomfort (8). Het reisaanbod voorzag slechts één bestemming (Mallorca) en twee hotels (El Pueblo en Son Caliu). Later zou daar nog een autocarprogramma (Centra Tours) worden aan toegevoegd.

Zes vluchten werden uitgevoerd met een DC-6 van Spantax en de reizen konden alleen in Standaard Boekhandels worden gekocht, ondersteund door publiciteit via de kranten van de Standaard Groep (9). Twee van de 15 Standaard boekhandels verkochten de helft van de aangeboden capaciteit: mijn vestiging (Brugge) en deze van Mechelen, waar Philip Maertens (10) toen directeur was.

De laatste dag van de bijeenkomst bood Vanmoerkerke ons een afsluitende lunch aan in een uitstekend visrestaurant (de andere maaltijden, gefinancierd door de Standaard groep, waren zoals meestal, niet te vreten!).

Het toeval wilde dat ik tegenover Vanmoerkerke zat en niet alleen de gelegenheid had om met hem te praten maar hem ook recht in de ogen kon kijken. Ik zag een andere figuur dan de eerste avond.  

Niet meer de demagoog, maar een nieuwsgierig en leergierig man die voortdurend peilde naar de kwaliteiten maar vooral de zwakheden van zijn evenmens. Toen wij, beide in een licht euforische toestand, afscheid namen zei hij: ik weet niet of je een goede boekhandelaar bent, maar een goede reisagent zal je zeker worden. Twee jaar later, toen ik de Standaard Groep had verlaten, om zelfstandig te worden, zou ik Vanmoerkerke opnieuw ontmoeten en ons eerste meningsverschil, één van de vele, opbouwen, maar daar later meer over …

Rudolf Vanmoerkerke (1924 - 2014)

Rudolf Vanmoerkerke wordt geboren in Oostende op 7 oktober 1924 als de oudste van de vier kinderen van Charles, oorlogsinvalide, voerman en koetsier, zelf zoon van een paardenkoopman – en van Hilde Hallez, een kostersdochter uit Ichtegem, die als housekeeper (chef van de kamermeisjes) werkt in het Bellevue Hotel in Oostende.

rudolf van moerkerke

De kleine Rudolf is geen briljant jongetje: niet erg sterk en geplaagd door bronchitis (op oudere leeftijd krijgt hij daar opnieuw last van) en bijziend (het brilletje sneuvelt regelmatig bij confrontaties en bij het voetballen). Ook op school scheert hij geen hoge toppen, op 16 jaar geeft hij er de brui aan, zogenaamd omwille van de oorlogsomstandigheden maar in feite omdat hij er niet kan uitblinken.

Hij raakt betrokken bij het Jeugdverbond der Lage Landen, de opvolger van de Dietsche Blauwvoetvendels en de Nederland Eén, beweging.

In die periode begint hij te bouwen aan zijn netwerk een strategie die hij zijn ganse leven met groot inzicht zal koesteren. Hij maakt ondermeer kennis met de journalist Manu Ruys, (11) maar ook de latere VU-politici: Maurits Van Haegendoorn (12) en Maurits Coppieters (13) behoren tot zijn vrienden, samen met de dominicaan, pater Jules Callewaert (14) en de ACV-leider Jef Deschuyfeleer (15). In 1945 helpt deze laatste Rudolf aan een baan bij de Boerenhulp voor Stadskinderen. Daar maakt hij kennis met de politicus en Kortrijkse burgemeester (1950-1958) Jules Coussens (Wevelgem 1898-Kortrijk 1978). Deze flamboyante ondernemer wordt later voorzitter van de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemingen van Vlaanderen (BAAV) (16) die als de West-Vlaamse afdeling van de Belgische Federatie van Belgische Autocar- en Autobus-ondernemingen (FBAA) fungeert.

Rudolf wordt het hulpje van volksvertegenwoordiger Arthur Catteeuw (Bissegem 1980 – Kortrijk 1954), die er secretaris is en neemt, na diens overlijden, zijn plaats in. De volgende jaren dweilt Rudolf Vanmoerkerke Vlaanderen af en leert hij ieder autocarbedrijf kennen en inschatten, soms beter dan de eigenaars zelf. Hij wordt goed betaald maar is ondertussen gehuwd met een vrouw die houdt van dure dingen. Hij krijgt dan ook de toelating van de raad van bestuur van de BAAV om buiten zijn arbeidsovereenkomst zelfstandige activiteiten te ontwikkelen: de uitgave van een ledenblad en een verzekeringsportefeuille.

In 1953 plant hij zijn eerste geniale zet. Met medewerking van Louis De Lentdecker (17)  lanceert hij een campagne tegen de Britse bussen die naar en in België opereren.

De minister van verkeer, de socialist Edouard Anseele (1902-1981) neemt een, door Vanmoerkerke zijn netwerk geïnspireerd, besluit waardoor aan de Belgische autocaristen minstens de helft van de ritten wordt toegekend. Maar die hebben hiervoor niet voldoende materiaal en sommige Britse touroperators krijgen problemen om hun passagiers te vervoeren. Vanmoerkerke speelt de reddende engel en biedt bussen aan, via zijn eigen – in 1953 opgerichte – West Belgium Coach (18) die het beste materiaal, afhuurt. Als secretaris van de federatie kent hij immers elke bus in Vlaanderen.

Kort na het tekenen van de contracten met de Britse touroperators neemt hij ontslag bij de federatie, voortaan is hij alleen baas. Uit die tijd stamt zijn reputatie van the one frank man. Hij maakt contracten met de autocaristen voor 10 BEF per km en verkoopt aan de Britten tegen 11 BEF.

Vanmoerkerke heeft een open oog voor de evolutie van het toerisme. Hij ziet de opkomst van de charterluchtvaart in Groot-Brittannië, voelt de achteruitgang in de autocar opdrachten, en zoekt naar een gelijkaardige activiteit. De partner ligt voor de hand want in 1955 heeft een andere figuur van West-Vlaamse afkomst, Robert De Meutter de tour-operator Airtour opgericht.

De deuren blijven echter voor Vanmoerkerke gesloten, de overwegend Franstalige aandeelhouders zien niets in de paysan uit Oostende en wijzen hem hooghartig af. Zij maken meteen de grootste fout uit hun carrière! Dan maar op zoek naar een alternatief: dit vindt hij in, het op 13 augustus 1964 opgerichte, Sunair, maar ook daar voelt hij zich niet goed, hij is immers maar één van de vijftien aandeelhouders.

Vervolgens komt de tweede geniale zet. Samen met Albert de Smaele (19) sticht hij de touroperator Suncomfort en gaat een moordende concurrentie aan met de maatschappij waar hij zelf aandeelhouder is, Sunair.

Na twee jaar valt deze touroperator, die een goede naam-bekendheid heeft verworven, als een rijpe appel in zijn schoot. Zijn aandeel in Suncomfort, wordt door De Smaele overgenomen, mede op verzoek van zijn schoonbroer, CVP-burgemeester en later staatsecretaris voor toerisme, Jan Piers wiens belangen uiteraard in Oostende liggen. Piers zal later een aantal bestuurdersmandaten, hem door Vanmoerkerke toegeschoven, uitoefenen. Kapitaals-verminderingen uit hoofde van de oorspronkelijke aandeelhouders en -verhogingen door Vanmoerkerke zorgden er voor dat de inspraak van de andere aandeelhouders tot nul werd herleid.

De derde, vooral financieel belangrijke, stap is de creatie van de Sun International holding (1974). Vanmoerkerke blijft de voornaamste aandeelhouder (55 %), Sofina neemt 20 %, het Nederlandse Oranje-Nassau 15 % en de verzekeraar Assubel 10 %. Op deze wijze vergroot hij zijn fortuin en haalt sterke aandeelhouders binnen die nieuwe projecten ondersteunen, bijv. Air Belgium en Sunparks.

In 1983 neemt hij de resten van zijn vroegere concurrent, Airtour over maar slaagt er enkele jaren later niet in (onder meer door toedoen van de VVR) om Sunsnacks in te palmen. In 1984 introduceert Vanmoerkerke zijn holding op de beurs. Dit laat hem toe zijn persoonlijk fortuin (20) nog te vergroten zonder macht te verliezen.

Uiteraard maakt Vanmoerkerke ook fouten. In de eerste plaats een slechte verticale integratie. Air Belgium en Sunparks waren te klein en bleken grote verliesposten. In de tweede plaats, en dit is vreemd voor een gehaaide ondernemer, had hij te veel vertrouwen in sommige partners. Zo waren de contracten met het Duitse Kaufhof (21) te conditioneel en dus uiterst nadelig en deze met de onbetrouwbare Georges Gutelman (1938-2019) slecht tot onbestaand.

In de derde plaats is de keuze van een opvolger in de persoon van zijn zoon Mark de onverstandigste beslissing die hij ooit heeft genomen. De goed opgeleide maar veel te agressieve en impulsieve Mark Vanmoerkerke (22) is niet in staat een ingewikkeld zakenimperium, dat gebouwd is op combines en compromissen te beheren. Hij mist zowel het inzicht als de werkkracht van zijn vader.

Het mislukken van zijn (korte) carrière in de politiek (hij was gecoöpteerd CD&V senator) was daar een voorbeeld van.

Maar ook de conflicten met de reisagenten en hun vertegenwoordigers (vooral de VVR) kost Rudolf Vanmoerkerke, naar eigen zeggen, miljoenen. Uiteindelijk heeft het bondgenootschap tussen zijn, onderschatte, rivaal Gerard Brackx en Antoon Van Eeckhout hem het blijvend vertrouwen van de reisagent gekost. Tenslotte is gebleken dat ook de buitenlandse avonturen, met uitzondering van Groot-Brittannië, verlieslatend zijn geweest. Daarnaast zijn er in Nederland problemen met het management; in Frankrijk is het niet beter en Duitsland durft men gewoon niet aan.

In de jaren negentig verliest Vanmoerkerke niet alleen de greep op de markt, maar ook op zijn eigen groep. De managers volgen elkaar op tot hij, tegen de wens van zijn zoon Mark in, besluit te verkopen. Er komen eindeloze processen tussen vader en zoon. Na een lange zoektocht blijkt het Britse Airtours bereid over te nemen, niet zozeer omdat zij het zo een goede deal vinden maar om de dominante positie van het Duitse TUI op een Europese continent een halt toe te roepen.

Evenmin als Rudolf of Mark Vanmoerkerke waren de Britten in staat het tij te keren en op 9 oktober 2000 deelt Airtours (later Mytravel en nu in handen van Thomas Cook) mee de operaties in België te beëindigen (23). Op deze wijze komt een einde aan de meest dynamische en prestigieuze reisgroep die België ooit kende. Wel dient er de nadruk te worden op gelegd dat, ondanks de verkeerde informatie die door veel journalisten wordt verspreid, noch de Sun groep, noch een onderdeel ervan ooit failliet is gegaan.

Dit is vooral te danken aan Luc Van Geluwe (24), gewezen secretaris-generaal van de Sun Groep, die instond voor de vereffening van de talrijke vennootschappen. Thans zijn drie restanten van het Sun imperium nog actief:

– de airbroker Skyways die door het management (Erik Vanhoornyck) werd overgenomen en als vennootschap oorspronkelijk door Bob De Meutter was gestichte als de reisketen Sun Reizen/De Zwaluwen.

VMK Assur n.v. is de vroegere reisverzekerings-maatschappij Artas (voorheen Sun Assistance), waar Rudolf Vanmoerkerke, samen met zijn vriendin en latere echtgneote Nicole Gevaert (°1951) de dienst uitmaakte. Vanmoerkerke verkocht het handelsfonds van Artas aan Van Coillie-Isure en vormde de verzekeringsmaatschappij om tot een makelaar, die vooral zijn eigen patrimonium verzekert. Hij was er bestuurder tot 14 augusts 2014. Na zijn overlijden kwamen de aandelen in handen van Mark en Sophie Vanmoerkerke.

– de vroegere holding Sun Internationaal, waarvan de naam op 25 juni 1999 werd gewijzigd in WELG Holding en op 10 november 2010 in Thomas Cook Financial Services Belgium. Afgaande op de benoeming van de bestuurders werd deze vennootschap in 2003 door Thomas Cook overgenomen.

Ik heb Vanmoerkerke bijna 50 jaar gekend, misschien jammer voor ons beide, is hij nooit een echte vriend geworden  maar ondanks onze vele en soms confronterende menings-verschillen waren wij nooit gezworen vijanden. Wij hebben zo een twintigmaal onder vier ogen gesproken en daaruit is een wederzijds respect ontstaan. Rudolf Vanmoerkerke was een keihard en succesvol zakenman, zijn prioriteit was altijd het bereiken van het zakelijk doel en daarvoor moest alles wijken. In die context was hij meedogenloos en de zeldzame momenten dat hij het niet was, bleek het puur uit vergetelheid. Voor deze levenshouding heeft Rudolf Vanmoerkerke een zware tol betaald. Zijn zogenaamde vrienden uit de zaken wereld, inzonderheid de haute finance, zijn ofwel fysiek ofwel sociaal verdwenen en zijn gezin is uiteen gevallen.

Met zijn zoon (Marc) sprak hij alleen nog via advocaten; zijn (eerste) echtgenote leidde al lang haar eigen leven vooraleer de scheiding werd uitgesproken; zijn zoon (Bernard) is tragisch overleden en met zijn dochter was de relatie als koel te omschrijven. Rudolf Vanmoerkerke was dus een rijk maar eenzaam mens.  Desondanks was hij buiten het zakenleven, niet alleen een goed, maar vooral een fijn mens,

In de breedste betekenis van het woord. In de gesprekken over het drama dat wij beide hebben ondergaan (het verlies van een zoon) ben ik diep onder de indruk gekomen van zijn warme menselijkheid en zijn sereen inzicht op het leven.

Rudolf Vanmoerkerke was  ongetwijfeld de belangrijkste figuur die de Belgische reiswereld ooit heeft gekend. Hij heeft niet alleen een fortuin verzameld maar hij heeft ook het georganiseerd toerisme, meer dan wie ook, gedemocratiseerd. Hij was de Eddy Merckx van onze sector en niemand zal ooit zijn palmares kunnen evenaren.

Rudolf overleed op 7 december 2014 in Montreux. Op een gedenkplechtigheid in Oostende waar ik, samen met Patrick De Maeseneire als gastspreker optrad, was niemand van de familie Vanmoerkerke, behalve zijn (tweede) echtgenote, Nicole Gevaert, aanwezig. In de maanden die volgden bleek dat de Mark en Sophie Vanmoerkerke, in tegenstellling tpt wat velen hadden gedacht, toch erfgenaam bleken te zijn van de meeste vennootschappen van Vanmoerkerke. 

1966, maart, Duitsland

In Berlijn grijpt de eerste ITB toerisme beurs plaats, zij zal later de grootste ter wereld worden.

1966, 19 maart, Toerisme

Jan Piers (1920-1998), burgemeester van Oostende wordt staats-secretaris voor het openbaar ambt en toerisme in het kabinet Vanden Boeynants. Hij blijft dit tot 7 februari 1968 maar breekt er geen potten.

1966, 1 juni, DAT

Freddy Van Gaever (1938-2017) wordt directeur van Delta Air Transport, hij brengt de maatschappij tot bloei.

1966, 22 november, UFTAA

Stichting van de Universal Federation of Travel Agents Associations door de Indiër Jimmy Guzder en de Italiaan dr.jur.  Guliano Magnoni (+1994). Het was een fusie van de International Federation of Travel Agencies en de Universal Organization of Travel Agents Associations.

Voetnoten

 1. Karel Philips (+2003) was directeur van Standaard Boekhandel in Gent, ik in Brugge. Hij was niet echt een goede boekhandelaar maar wel een goede organisator en vooral een blinde volgeling van eenieder die zijn meerdere was. Hij kende maar één devies: Befehl ist Befehl. Dat was nog een overblijfsel uit zijn oorlogs-verleden.
 2. Victor Vasarelly (1908-1997), Hongaars-Franse kunstenaar, één van de voornaamste vertegenwoordigers van de popart. Zijn grotere werken kosten thans meer dan 25.000 €.
 3. Christiane Maertens is de zus van Lionel Maertens, stichter van Transeurope, ooit het beroemdste fuifnummer van Oostende. Zij is dus de tante van Michel (°Oostende 1955), huidige eigenaar van Hotel Navarra in Brugge.
 4. Rik Bogaert (+1979), was de zoon van sigarenfabrikant en senator Albert Bogaert (1915-1980), en vader van CD&V-politicus, Hendrik Bogart (°1968).
 5. Anton Sap (°Antwerpen 1930) was het jongste kind en de enige zoon van volksvertegenwoordiger (1919-1940), minister (1932-1934, 1939-1940) Dr. pol/soc. Gustaaf Sap (Kortemark 1886-Brussel 1940). Vanaf 1927 was deze Gustaaf Sap de meerderheidsaandeelhouder en de onbetwiste baas van De Standaard. Antoon Sap zelf was directeur-generaal van Standaard Boekhandel. Hij had drie beroemde zwagers: Prof. Dr. baron André Vlerick (1919-1990), Dr.jur. Jan Piers (1920-1998) burgemeestefr van Oostende en Dr. jur. Albert de Smaele (1921-2009), topman van De Standaard. De dominante aanwezigheid van vijf slimme zusters en minstens twee geniale zwagers hadden hem opgescheept met een gigantisch minderwaardigheids-complex.
 6. Ik was slechts 6 maanden in dienst en behoorde niet tot de club. Dit zou trouwens nooit gebeuren, 2 jaar later verliet ik de Standaard Groep.
 7. Willy Van Holme (°Oostende 1932) was een militair die in het begin van de jaren zestig in dienst kwam van Vanmoerkerke. Hij werd beschouwd als het organisatorisch brein van de touroperator.
 8. Enkele jaren later toen Vanmoerkerke de controle over Sunair verworven had, werd Suncomfort volledig overgenomen door de Standaard Groep. Na het faillissement van deze groep kwam het in handen van Airtour en ging samen met hen in 1980 ten onder.
 9. Deze exclusiviteit werd het volgende seizoen al onmogelijk gemaakt door de inwerkstelling van de reisbureauwet (wet van 21 april 1965 met haar uitvoeringsbesluiten dd. 30 juni 1966).
 10. Ik ontmoette Philip Maertens opnieuw als co-directeur bij Reizen De Raedt en nog later als collega toen hij Eureca Reizen uitbaatte, dat  in 1984 failliet ging.
 11.  Manu Ruys (Antwerpen 1924-Brugge 2017) was een schitterend journalist. Van 1949 voor 1989 werkte hij voor De Standaard.
 12. Maurits Van Haegedoorn (Leuven 1903-Neerijse 1994), was dr. geschiedenis en rijksarchivaris.Hij was VU-senator (1968-1977) en vooral bekend voor de vervlaamsing van de scoutsbeweging.
 13. Maurits Coppieters (St. Niklaas 1920-Deinze 2005) was lic. geschiedenis  en dr. in de rechten. VU-kamerlid en senator en Europees parlementslid (1965-1981)
 14. Jules Callewaert (Torhout 1886-Gent 1964) Dominicaan en pacifistische flamingant die grote invloed uitoefende op de Vlaamse BVeweging.
 15. Jef Deschuffeleer (Laken 1913-Leuven 1959) invloedrijk vakbondsman en vriend van kardinaal Cardijn. CVP-senator (1958-1959).
 16. Deze beroepsvereniging bestaat als zodanig niet meer maar haar opvolger exploiteert Busworld (internationaal bussalon).
 17. Louis de Lentdecker (Dendermonde 1924-Brussel 1999) is één van de vele legendarische journalisten (specialiteit gerechtsjournalistiek) van de oude Standaard waar hij van 1947 tot 1990 actief was. Als gewezen verzetsheld en overtuigd Vlaming was zijn positie politiek onaantastbaar. Op latere leeftijd wordt hij door de media opgevoerd als een conservatieve curiositeit.
 18. Deze vennootschap maakte thans deel uit van de Keolis groep.
 19. Albert De Smaele (1921-2009), was dr.jur. en lic. politieke en sociale wetenschappen. Hij was de schoonzoon van Gustaaf Sap en als topman van De Standaard hoofd van de familieclan tot aan het faillissement van de groep (1976).
 20. De journalist Ludwig Verduyn (°Waregem 1960) schatte in 2000 het fortuin van Vanmoerkerke op 375 miljoen €.
 21. Deze, toenmalige derde grootste, Duitse warenhuisgroep (na Karstadt en Metro) had grote belangen in het toerisme maar stootte die op het einde van de jaren negentig af.
 22. Dit werd in 2007 nog maar eens bevestigd door Gérard Bremond (°1937) de topman van de Franse vastgoedgroep, Pierre & Vacances, die Sunparks van Mark Vanmoerkerke had overgenomen. Hij omschreef hem als erg agressief.
 23. De ironie van het lot heeft er voor gezorgd dat een van mijn vennootschappen tot vereffenaar van Sun International Holidays (het vroegere Airtour) werd aangesteld.
 24. Luc Van Geluwe (°Oostende 1949) is doctor in de rechten en was sedert 1975 in dienst van de Sun Groep. Later was hij, naast verzekeringsmakelaar, consultant belast met de vereffening van de vennootschappen uit de vroegere Sun groep.