1971

Inhoud

1971, Toerisme

1971, Toerisme

De International Union of Official Travel Organisations (thans NWTO) meldt dat in 1970 159,69 miljoen toeristen wereldwijd 17,9 miljard $ uitgaven.

1971, TEA

Georges Gutelman sticht Trans European Airways (TEA).

Georges Gutelman

Ik heb Gutelman slechts eenmaal in levende lijve ontmoet en dit op aandringen van Rudolf Vanmoerkerke. Deze laatste had met Gutelman al een overeenkomst gesloten maar had er blijkbaar toch geen goed gevoel bij. Hij vroeg mij met Gutelman te gaan praten zogenaamd om hem (Gutelman) een inzicht te geven hoe de reisagenten tegenover een nieuwe chartermaatschappij stonden.

In feite moest ik voor Vanmoerkerke een soort psychologische analyse van zijn partner maken. Ik kwam van een kale reis terug. De man was zo ondoorzichtig en zo hard als de Sfinx van Gizeh, beantwoordde geen vragen en stelde er ook geen. Het gesprek was dan ook kort. Wel sloot hij het onderhoud af met de mededeling, dat als ik een free seat op TEA wilde, ik maar met zijn secretaresse moest bellen. Ik heb NOOIT van dit aanbod gebruik gemaakt, naar ik later vernam, vele anderen wel…

Georges Guttelman

De Luikenaar Georges Gutelman (1938-2019) was de zoon van Pools-Joodse immigranten die tijdens de IIe wereldoorlog onderdoken bij een katholiek gezin in België.

Als student en jong burgerlijk ingenieur organiseert hij charters naar de V.S. (1963). Zijn jeugd- en studievriend Jean Gol (1942-1995, eerst socialist later VLD-minister) is zijn steun en toeverlaat en bezorgt hem toegang tot de hoge politiek en de vrijmetselarij (1).

In juni 1971 sluit hij zijn eerste groot contract af met Sunair maar later stapt hij zonder verpinken over naar diens grote concurrent Sunsnacks die hij later zelfs zal overnemen.

Ondertussen heeft hij in 1974 wel de eerste Airbus A300 in gebruik genomen. Een zustermaatschappij, Teamco, gespecialiseerd in het onderhoud van vliegtuigen, verwerft een groot NAVO order, een onderhoudscontract voor helikopters. Ook daar zijn de politieke vrienden niet vreemd aan.

Gutelman heeft geen enkele scrupule wanneer het om zaken gaat. Hij wisselt al even snel van klant of leverancier als van hemd en dat is snel want hij is zeer op zijn uiterlijk gesteld en draagt soms drie verse hemden per dag. Hij is discreet maar zijn levensstijl is daarom niet minder exuberant. Zo bezit TEA ook een zakenjet, zogenaamd om te verhuren, in werkelijkheid doet zijn echtgenote er de boodschappen mee in Rome of Milaan en ook de vrienden vliegen frequent mee.

Rekening houdend met zijn roots heeft hij uiteraard geen probleem om in het grootste geheim, maar tegen royale vergoeding, Ethiopische joden naar Israël te vervoeren. Maar anderzijds brengt hij ook duizenden Islamitische pelgrims naar Mekka (2). In mei 1989 bestelt Gutelman 12 nieuwe Airbus A310-A300 toestellen voor een waarde van 750 miljoen $ (3)

De toekomst van de luchtvaart dient zich immers schitterend aan en binnenkort, zo denkt hij, zal er een tekort aan vliegtuigen zijn. In hetzelfde jaar gebruikt hij een deel van het krediet voor zijn vliegtuigen om zijn grootste klant, Sunsnacks, te kopen.

Volgens de Tijd-journalist Verduyn betaalt hij daar 20 miljoen € voor aan de familie Wirtz (4).

In 1991 slaat het noodlot echter toe, de Golfcrisis breekt uit en de luchtvaart wordt getroffen door een van de grootste crisissen uit haar geschiedenis. Gutelman geraakt zijn nieuwe vliegtuigen niet meer aan de straatstenen kwijt.

Op 6 september vraagt TEA het concordaat aan, dit wordt op 26 september goedgekeurd maar op 10 oktober wordt het faillissement toch uitgesproken. In de maanden die volgen gaan ook een aantal dochtermaatschappijen in Frankrijk, Zwitserland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk over kop of worden door de curatoren van de hand gedaan. Ondertussen leurt Gutelman met Sunsnacks, zowel bij Sunair als bij Neckermann. Uiteindelijk zal deze laatste, met de steun van de sector, het pleit winnen, nadat zij er zich toe hebben verbonden Sunsnacks in de open distributie te houden.

Enkele weken na het faillissement is Gutelman terug (discreet) in de running. Zijn vriend Dr. Victor Hasson (5) eigenaar van de City Hotels komt hem ter hulp en koopt voor 540.000 € het handelsfonds van het failliete TEA. Sobelair had nochtans 1 miljoen € geboden maar dit werd door de (Luikse) curatoren afgewimpeld (6). In februari 1992 nam de nieuwe maatschappij de naam European Belgian Airlines (EBA) aan.

Eind juni 1992 verdwijnt Paul Peeters, directeur van EBA en wordt de facto vervangen door Gutelman. In dezelfde periode vermindert City Hotels haar aandeel in EBA van 99 tot 51 %, de overige 49 % worden ondergebracht bij discrete aandeelhouders. Iedereen weet dat het hier om Gutelman gaat.

Dat minder dan een jaar na een faillissement met een deficit van 80 miljoen €, de voornaamste verantwoordelijke opnieuw als aandeelhouder en manager opduikt, is alleen in België mogelijk. Even onwaarschijnlijk is dat in mei 2000, bijna tien jaar na een ogenschijnlijk frauduleus faillissement Gutelman buiten vervolging wordt gesteld.

Voornaamste argument: er is een minnelijke schikking met de curatoren! Deze curatoren hadden geen andere keuze! Gutelman beschikte immers over voldoende documenten om te bewijzen dat het handelsfonds van TEA voor een veel te lage, zelfs bedrieglijke prijs, aan Hasson (dus niet aan hem!) was verkocht.

In 1993 duikt Gutelman (onrechtstreeks) op in het Augusta dossier. Zijn zwager Georges Cywie, wapenhandelaar en miljardair is de vertegenwoordiger van Augusta in België en wordt tweemaal aangehouden maar uiteindelijk ook buiten vervolging gesteld (7).

Een andere nauwe vriend van Gutelman, Raoul Stuyck (1945-2013) vergaat het minder goed. Stuyck wordt na een frauduleus faillissement voor enkele jaren opgesloten, maar houdt de kaken stijf op elkaar. Er is nooit een verklaring gevonden waarom deze oplichter bestuurder was bij één van de dochtermaatschappijen van TEA (Furness Travel), waarom hij drie voormiddagen per week op het hoofdkwartier van TEA zat, waarom hij beschikte over een laissez passer van de luchthaven van Zaventem uitgegeven door TEA. Niemand heeft ooit geweten wat hij er exact uitvoerde.

Op 6 februari 1996 deelt Hasson mee dat EBA is verkocht aan Richard Branson, die de maatschappij kort daarna omdoopt tot Virgin Express. Gutelman, die voor 39 % aandeelhouder is, passeert glunderend langs de kassa. Het overnamebedrag voor 90 % van de aandelen bedraagt 45 miljoen €!  Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Op 26 september 1996 kondigt Hasson de oprichting van een lange-afstand-luchtvaartmaatschappij (Citybird) aan. Weer is Gutelman de man achter de schermen.

Enkele jaren gaat het goed maar in 2000 verbreekt Sabena het samenwerkingscontract. In dat jaar incasseert City Bird een verlies van 62 miljoen € en in oktober 2001 is het opnieuw zover: Gutelman gaat nog maar eens failliet.

Wie denkt dat iemand die tal van faillissementen heeft ondergaan geen lust heeft om opnieuw in dezelfde sector te stappen, heeft – indien het over gewone mensen gaat – gelijk. Niet wanneer het Gutelman betreft. Op 27 februari 2002 wordt de nieuwe luchtvaartmaatschappij Birdy Airlines opgericht en krijgt meteen een contract voor de Afrika-vluchten van SN Brussels Airlines (8).

Vlieglicenties blijken, in tegenstelling tot bij andere ondernemers, geen enkel probleem te zijn. Het bestuur der luchtvaart zit immers vol met door ex-Citybird bestuurder, Herman De Croo, benoemde ambtenaren.

Maar Birdy houdt het niet echt lang vol, in oktober 2004 worden alle activiteiten overgedragen aan SN Brussels Airlines. Dit heeft vooral te maken met de slepende ziekte van Victor Hasson, die trouwens in januari 2005 overlijdt.

Toch bleken er in de magistratuur personen te zijn die zich vragen stelden bij de carrière van Gutelman, op 18 februari 2004 wordt hij door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise aangehouden op verdenking van witwassen van gelden, maar enkele dagen later, tot ieders verbazing, opnieuw vrijgelaten.

Het laatst (bekende) initiatief van Gutelman grijpt plaats in augustus 2006. Samen met Albert Hasson, broer van Victor, stapt hij in Alma Telecom een nieuw bedrijf dat gespecialiseerd is in GSM projecten naar en in Afrika. In november 2010 sluit het parket het onderzoek naar het faillissement van Citybird af. De raadkamer zal later beslissen of Gutelman in vervolging wordt gesteld. Dit gebeurt vanzelfsprekend niet, de grote vriend – Herman De Croo – heeft immers, nog niets van zijn invloed ingeboet.

Sedert 2015 leefde Gutelman in Israel waar hij op 5 november 2019 is overleden.

1971, januari, Sunair

Een dochtermaatschappij van Sunair, Voyages Horizons / Congres, deelt mee kantoren te zullen openen in de Delhaize warenhuizen. Alhoewel dit plan niet wordt gerealiseerd, versterkt dit initiatief het wantrouwen van veel reisagenten ten overstaan van Vanmoerkerke.

1971, januari-februari, Embryo van VVR …

De vier grootste Belgische touroperators (Airtour, Sunair, Suncomfort, Centrair) kondigen aan dat voortaan alle reisbureaus een basiscommissie van 12,5 % zullen ontvangen + een super-commissie van 0,5 % voor de omzet boven het één miljoen BEF (25.000 €).

Daar staat uiteraard één en ander tegenover. ondermeer: voortaan moet een voorschot van 1000 BEF (25 €) aan de touroperators worden doorgestort en moet het saldo twee dagen voor vertrek van de klant worden betaald.

De aandeelhouders van Airtour mogen niet meer aan niet-vennoten leveren. Dit betekent dat heel wat reisbureaus hun commissie van 16 % zien dalen tot 13 %.

Een groep reisagenten dreigt met de oprichting van een touroperator, dit in samenwerking met de chartermaatschappij Pomair. Die komt er echter niet. Later verschijnen wel de VVR en de United Travel Organizers op het toneel. In de Travel Trade Gazette International van 12 februari 1971 wordt voor het eerst melding gemaakt van een zekere Antoon Van Eeckhout, als leider van de angry travel agents, samen met Josef Appels (De Trekvogel, Turnhout) en Paul Geurts (Geurts Reizen, Antwerpen).

1971, maart, Kortingen

Een aantal reisagenten, binnen en buiten de toenmalige beroeps-vereniging UPAV, drukken hun bezorgdheid uit over het feit dat sommige reisbureauketens kortingen verlenen aan personeelsleden van grote bedrijven.

Als voorbeeld wordt aangehaald dat het reisbureau Transcontinental 5 % korting geeft op Airtour producten aan alle personeelsleden van de warenhuisgroep Priba. De touroperators verklaren geen kennis te hebben van dergelijke praktijken.

1971, maart, Nederland

De plannen tot de oprichting van een Garantiefonds worden openbaar gemaakt. Enkele maanden later wordt de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een feit.

1971, maart, UFTAA

De UFTAA verzet zich tegen de invoering van de Internationale Overeenkomst betreffende het Reiscontract. De voorzitter, Gunmar von Haartman (+) stelt dat de reisagenten steeds maar armer worden en zich deze strenge wetgeving niet kunnen veroorloven.

1971, april, Pomair

John Dumortier start de (charter) luchtvaartmaatschappij Pomair. De voornaamste aandeelhouder (60 %) is de familie Pommée, die ook een groot transportbedrijf bezit. Men was van plan ook een touroperator op te richten maar de hiervoor aangezochte reisbureaus haken af omdat men geen vertrouwen heeft in Dumortier, die men kent van toen hij directeur was van eerst Sunair, later Suncomfort. Pomair gaat in oktober 1974 failliet.

1971, april, Club del Sol

Bij de meeste reisbureaus, dus ook het mijne, valt een brochure binnen met een, tot dan toe, eerder zeldzaam product: vakantie-woningen. Het vormt een alternatief voor Immotour, een zuster-maatschappij van de niet echt populaire Airtour. De voorstellen lijken in die mate interessant dat ik contact zoek met de uitgever, een man, die één der merkwaardigste figuren van de Vlaamse reiswereld zal worden: Eddy De Smet, beter bekend als Dikken Eddy.

Eddy De Smet

Eddy De Smet wordt geboren in Zottegem op 3 april 1943 als oudste kind van Herman, een kruidenierszoon (die later magazijnier wordt) en een slagersdochter uit Boechout.

eddy de smet

In zijn jeugd ontmoet hij; tijdens familiefeesten, een achterneefje die hij jaren later opneuw zal treffen: Fredje Van Bellinghen. Eén van de grootmoeders van Eddy is de zus van de echtgenote van grootvader Alex Van Bellinghen.

Eddy doet zijn middelbaar aan het St-Stanislascollege in Berchem maar heeft geen ambitie voor hogere studies, alhoewel zijn leraars hem daar bekwaam toe achten. Na zijn legerdienst bij het Vde Linie in Soest vindt hij een betrekking bij de Belgische Bankmaatschappij (9). Hij wordt er consolidator met de Nationale Bank en versluist, vanuit zijn opdracht, dagelijks vele miljoenen.

Hij beweert zijn obsessie voor geld in die periode te hebben opgedaan en kwalificeert deze afwijking dan ook als een beroepsziekte. In 1965 wordt hij gemeenteambtenaar in Mortsel op de dienst financiën, maar hij doet het werk waarvoor zijn voorganger een ganse dag nodig had op twee uur, hij krijgt er dan maatschappelijk werk bij. maar ook dat geeft hem geen volledige dagtaak. Als hij nog werk bij vraagt vindt zijn baas het welletjes en verzoekt hem geen slechte voorbeelden te geven aan zijn collega’s.

Hij gaat dan maar op zoek naar een bijkomende job, want over het salaris in de gemeente is hij ook niet echt in de wolken. Hij kijkt rond en stelt vast dat de reissector the place to be is.

Hij klust wat bij als agent van de vakantiewoningenverhuurder Immo-Spain (Cosaert) maar hij verdraagt geen gezag en in 1967 sticht hij zijn eigen bedrijfje, Club del Sol, met projecten in Spanje en Noord-Italië. Deze laatste betrekt hij als exclusief agent van het vakantiewoningenprogramma van Amtliches Bayrisches Reisebüro. De Smet heeft immers iets met de Duitse taal en cultuur en hij is ook fysiek uitgegroeid tot een imposante figuur. Hij heeft de eetlust, de buik, de stem en zoveel meer van een Beier.

Maar ook in de jaren zestig hebben targets al hun plaats verworven. Om te voldoen aan de eisen van zijn leveranciers is De Smet verplicht naar de reisbureaus te stappen, hij doet dit met zijn zomerbrochure 1971. Wij ontmoeten elkaar voor het eerst op een zondag in maart 1971 in een restaurant in Zeebrugge (op weekdagen hebben wij geen tijd) en De Smet verbaast mij met de enorme hoeveelheden voedsel die hij tot zich neemt en door zijn klare kijk op de reiswereld, zonder er echt toe te behoren. Hij is (nog) geen reisagent maar weet goed, hoe het allemaal in elkaar zit. Het klikt meteen in dergelijke mate dat wij beslissen samen te werken.

Op 22 december 1971 open ik met hem een franchise-bijkantoor in Borgerhout. Maar wie kan zo een man in toom houden? Binnen het Europareizen samenwerkingsverband wordt dan ook beslist om De Smet op te nemen als partner. In afwachting van een reorganisatie wordt het kantoor Borgerhout op 1 april 1973 (voorlopig) een bijkantoor van Europareizen Merelbeke (Yvan de Sutter).

Maar tussen De Sutter en De Smet klikt het niet en in 1975 gaat De Smet zijn eigen weg onder de naam Sunnytours. Deze reisketen kent een lang (1975-1996) en voorspoedig bestaan. Heel wat reisagenten hebben er het vak geleerd (10) en een groot aantal nieuwe initiatieven ontspruiten in die periode uit het vruchtbaar brein van De Smet.

Denken wij maar aan de Witte Reizen, Duotours, Sunshine Express, enz. Samen met zijn toenmalige echtgenote Soni Smets (1945-2003) runt hij niet alleen Sunnytours, maar ook het autocarbedrijf van zijn schoonvader (ARAC), het samenwerkingsverband UTO International (11), en een aantal vastgoedprojecten in Spanje.

Na de Sunnytours periode is De Smet nog actief bij Special World Travel (1993-2003) en van 2001 tot 2014 bij Freetours International. Het handelsfonds van de originele Freetours uit Marke (Decin) heeft hij in 1990 verworven en later doorverkocht aan de veel te vroeg gestorven Pascale Martens (1968-2000). Na haar overlijden neemt hij het bedrijf terug in handen en maakt er één van de weinige nog bestaande autocartouroperators van. De laatste jaren van zijn carrière is Eddy nog enkel mandaatdrager van een Amerikaanse holding (LB Management).

Eddy is een man met vele gezichten. De meeste kennen hem als een joviale en goedlachse Antwerpenaar; anderen als een gewiekst zakenman die elke opportuniteit ziet en aanpakt. Ik ken hem vooral als een bekwaam professioneel en een hondstrouwe vriend. Wel is het zo dat hij niet veel echte vrienden heeft. Hij is berucht om zijn extreme zuinigheid, maar ook om zijn vraatzucht. Ik heb hem ooit, en niet voor de grap, een buffet zien verlaten, met in elke zak een kreeft.

Zijn gierigheid, heeft hem, samen met zijn principiële houding, al heel wat parten gespeeld. Zo boekte ooit een gewezen medewerker op zijn vergunningsnummer een reis bij Jetair. Wegens gebrek aan, volgens Eddy te duur, personeel bleef de – ten onrechte gestuurde – bevestiging ongecontroleerd. Jetair drong aan op betaling van de, onterecht opgemaakte, factuur; De Smet weigerde te betalen; Jetair dagvaardde Sunnytours; De Smet vond dat zijn gelijk overduidelijk was en stelde geen advocaat aan; Sunnytours werd veroordeeld;

De Smet bleef weigeren te betalen; Jetair dagvaardde in faillissement en Sunnytours werd failliet verklaard!

In de Duotours periode verkoopt hij loterijbriefjes op Vlaamse markten en braderijen. Hij organiseert de reis; speelt op heen- en terugreis ‘s nachts tweede chauffeur op één van de autocars en gidst overdag een andere groep. De andere nachten van het verblijf troost hij eenzame dames die hij wijsmaakt dat zijn vrouw hem heeft verlaten en hij alleen voor vier kleine kinderen moet zorgen (12).

Eddy houdt dus van vrouwen, maar nog meer van geld, hij wil dus zijn vrouwen niet onderhouden en hij betaalt er de tol voor: twee echtscheidingen.

Eddy houdt van mensen, maar niet van allemaal; een donkere huid maakt hem zenuwachtig, maar ook de mensen houden niet allemaal van hem; dus hij heeft meer vijanden dan de gemiddelde Vlaming.

Eddy houdt niet van dominante touroperators. Hij betaalt er dan ook de tol voor: bijv. het door Jetair uitgelokte faillissement van Sunnytours.

Eddy houdt niet van de belastingen. Als ambtenaar heeft hij gezien hoe de overheid met zijn geld omspringt; maar de fiscus houdt ook niet van hem, met alle gevolgen van dien …

Eddy houdt van veel, lekker en vooral zoet eten, hij betaalt er de tol voor. Hij vervoegde de Vlaamse horde van diabetici.

Eddy heeft drie kinderen: Christel (ooit airhostess, thans partner in het bedrijf van haar echtgenoot), Koen (zijn opvolger bij Freetours), en Inge.

Eddy overlijdt aan een hartaanval op 29 juni 2016

1971, juni, Reisagenten

Op het congres van de Union of Official Travel Organisations (de voorganger van de NWTO) in Nassau (Bahama’s) verklaart Prof. Dr. Edward Barnet van de School of Travel Industry Management: travel agents may disappear in ten years. Dit veroorzaakt grote ophef wereldwijd. Tot op heden is deze voorspelling echter (gelukkig) nog niet bewaarheid.

1971, juli, Jetair

Oprichting van Jetair, met een kapitaal van 50.000 €. Naast Gerard Brackx zijn de stichters: Emile (+1976), François en Roger Provoost, Enrica Vandenberghe, Burggraaf de Preudhomme d’Hailly de Nieuport (13) en Nelly Vantomme (14).

Gerard Brackx

Gerard Brackx is geboren in Stene-Oostende op 22 maart 1931 in het groot gezin van een vroeg gestorven fietsen-maker.

gerard brackx

Gerard Brackx volgt middelbare studies aan het O.L.V College in Oostende en wordt op jonge leeftijd verkoper in het garage- en autocarbedrijf van zijn toekomstige schoonvader. Hij verkoopt er niet alleen met groot enthousiasme het, thans verdwenen automerk, Borgward maar versiert er ook de knappe en levendige dochter, Diane (1934-2013). Zij huwen in 1955. Hij overtuigt zijn schoonvader om voor eigen rekening vanaf 1957 busreizen naar Oostenrijk, en later naar veel andere bestemmingen, in te leggen en treedt dikwijls op als gids en reisleider.

De klanten, vooral vrouwelijke, zijn weg van het kleine kwieke mannetje en hij incasseert zonder verpinken flinke bedragen aan drinkgeld terwijl hij wijselijk verzwijgt dat hij de schoonzoon van de baas en later zelf de baas is.

In 1958 krijgt hij de leiding over de afdeling reizen van het autocar- en vervoerbedrijf van zijn schoonvader en doopt het om tot Royal Tours. Omdat de vraag naar de bestemming Spanje steeds maar toeneemt, wordt vanaf 1962 massaal op deze bestemming gereden. Hij ontdekt er een onooglijk vissersdorpje maar met mooie stranden en een fantastisch microklimaat en richt voortaan al zijn energie op deze locatie en maakt er een topbestemming van: BENIDORM.

Nog voor het begrip was uitgevonden, past hij er verticale integratie toe want nadat hij in 1969 de Belroy Palace heeft geopend, controleert hij zowel het vervoer, het logies, de organisatie als de detailverkoop.

Gerard Brackx observeert het succes van Airtour en de opkomst van stadsgenoot en latere rivaal Rudolf Vanmoerkerke. Hij beseft dat een autocarbedrijf voor middel-lange afstandsreizen geen perspectief meer biedt en richt in 1971 zijn eigen touroperator (Jetair) op.

Eigenzinnig als hij is, zoekt hij andere wegen dan de toenmalige klassieke touroperators. Hij gaat direct naar de klant en gebruikt agressieve directe publiciteit in samenwerking met Roularta, uitgever van streekkranten, Knack en Trends. Hij heeft er goede connecties via zijn neef Pol Floré, die zelf familiebanden heeft met de voornaamste aandeelhouder van de Roularta groep (15). Brackx ziet snel zijn fout in en gooit het roer resoluut om, voortaan worden de reisagenten zijn beste vrienden. Zijn devies wordt: if you can not beat them, join them! Hij zal dit principe later, met groot financieel succes, ook bij TUI toepassen;

In september 1974 richt hij zijn eigen reis- en franchiseketen op, Royal Tours genaamd, die het handelsfonds reisagentschap van de pvba E. Provoost overneemt. Deze keten ontwikkelt zich later tot een franchisebedrijf waaruit heel wat reisbureaus voortspruiten (o.a. Flash Travel) en vormt de kern van het huidige TUI-center, de grootste reisketen van België (16).

Terwijl Brackx de relaties met de reisbureaus, nu in samenwerking met de recent opgericht VVR, verbetert, sticht hij in oktober 1977 Jettouring. In oktober 1985 zal het worden omgevormd tot Sunjets.

Na het faillissement van Airtour (1980) vinden Jetair en de VVR elkaar in hun strijd tegen de dominantie van Sunair. In dit kader leidt mijn advies om te investeren in informatica tot het door Jetair, met succes, gelanceerde zogenaamde viewdatasysteem.

Jetair is ook de enige touroperator die mij volgt bij de oprichting van de Geschillencommissie; en ook onze (mislukte) poging om Airtour 2000 over te nemen, brengt ons dichter bij elkaar. Enkel de omvorming van Jettouring tot de direct verkoper Sunjets vertroebelt onze relatie. Brackx heeft tegenover mij nooit zijn betrokkenheid bij Sunjets erkent.

Zelfs in gesprekken onder vier ogen beweert hij dat de eigenaars van Sunjets een zekeere Maurice Rose en Claude Perignon (17) zijn en dat Jetair enkel de logistieke ondersteuning levert. Evenzo zwijgt hij over het feit dat hij in maart 1986 de medeoprichter is van een andere gevaarlijke concurrent van zijn vrienden de reisagenten: Connections.

Ondertussen heeft ons bondgenootschap zich ontwikkeld tot een echte, later zou blijken geen hechte, vriendschap. Vooral na het overlijden van onze zoon, hebben mijn echtgenote en ikzelf grote steun aan Gerard en zijn echtgenote, Diane. Achter de harde, soms meedogenloze en een beetje achterbakse zakenman, schuilt immers een warme persoonlijkheid met een groot en genereus hart voor allen die hem lief zijn.

Hoe is daar een einde aan gekomen? Alles heeft te maken met het Garantiefonds! Brackx is er een groot voorstander van en ambieert het voorzitterschap. Eens en voor altijd wilt hij zijn rivaal, Vanmoerkerke – die hem in ABTO zo dikwijls heeft vernederd – de loef afsteken. Samen vinden wij onze man voor het Garantiefonds in de persoon van Baron Maurits Wollecamp (1927-1997), een figuur uit de West-Vlaamse CVP waar Gerard veel contacten heeft.

Maar anderen zijn niet zo gelukkig met zijn voorzitterschap Vanuit UPAV, waarmee de VVR sedert het aantreden van Jean-Philippe Cuvelier als voorzitter (1992) goede relaties heeft, wordt grote druk uitgeoefend om Brackx niet verder te steunen als voorzitter. Zelfs vanuit ABTO, die hem als haar vertegenwoordiger heeft aangeduid, komen signalen dat men liever iemand anders zou zien (18).

Brackx is inderdaad niet de meest geschikte voorzitter om uitgebreide raden van bestuur te leiden. Hij denkt en spreekt vrij chaotisch en kan moeilijk op een democratische overtuigende manier beslissingen laten nemen.

Ook binnen de raad van bestuur van de VVR geniet Brackx geen onverdeelde sympathie. Gevolg: ik maak de grootste fout uit mijn carrière; ik luister niet naar mijn hart, kies niet voor de vriendschap maar voor de twijfelachtige visie van anderen op wat zij zien of beweren te zien als de belangen van de sector. Ik probeer het aan Gerard duidelijk te maken: dat het niet persoonlijk is, dat ik er zelf niet achter sta, maar de beslissingen van mijn raad van bestuur moet volgen.

Maar er  zijn wonden geslagen, die zullen wel helen maar de pijnlijke littekens zullen altijd blijven, zeker na wat nog volgt. Inderdaad, in januari 1995 wordt Gerard opnieuw verkozen tot voorzitter van het Garantiefonds. Eén van zijn grootste tegenstanders, BTO stemt uiteindelijk toch voor hem.

Wat achter de schermen toen is gebeurd, is mij tot op heden niet duidelijk. Het einde van onze vriendschap komt er op 12 december 1995. Die dag moet het nieuw samengestelde technisch comité voor de reisbureaus bij Toerisme Vlaanderen een voorzitter kiezen. Kandidaten zijn Luc Glorieux en Antoon Van Eeckhout. Een ziekenwagen brengt mij naar Brussel, want ik ben doodziek en kan nauwelijks op mijn benen staan. Enkele dagen voordien is immers een hepatitis A besmetting vastgesteld, opgelopen in een restaurant in Thailand.

De eerste stemronde geeft 7 stemmen voor Glorieux, 7 voor mij  en 1 blanco. Een tweede geeft 8 stemmen voor Glorieux en 7 voor mij. Uit analyse van de stemming blijkt dat het waarschijnlijk Bart Brackx is die zijn blanco stem heeft gewijzigd in een stem tegen mij. Ik spreek zowel Bart als Gerard hierover aan maar beide weigeren dit te bevestigen of te ontkennen (19).

Ondertussen smeedt de familie Brackx nieuwe plannen. Enkele jaren voordien had ik hen verteld dat ik in 1989 was benaderd door André Deelen (20) om hem bij te staan bij de oprichting van Touropa Belgium, een dochtervennootschap van TUI.

Toen ik later bij Deelen informeerde wanneer men nu zou starten, deelde André mij mee dat TUI afzag van een eigen touroperator omdat zij de overname van een bestaande groep beoogden. Zowel Sunsnacks, Sunair als Jetair stonden op het verlanglijstje. Toen was Sunsnacks echter al overgenomen door Neckermann (later Thomas Cook).

Het ging dus tussen Jetair of Sunair. Gerard Brackx wist, beter dan wie ook, dat een overname van Sunair door TUI op termijn het einde van Jetair zou betekenen.Hij zou lokaal en internationaal worden vermorzeld tussen de twee Europese giganten.

Maar hij had wel een paar troeven in huis. Voor TUI was Jetair goedkoper dan Sunair; de structuur van de onderneming was eenvoudiger. Men sleepte bijv. geen verlieslatende luchtvaartmaatschappij en vakantiedorpen mee en had een eenvoudiger aandeelhouderstructuur.

In het grootste geheim verkoopt Brackx 35 % van zijn aan-delen aan TUI samen met het aankooprecht op de resterende. De hardnekkigheid waarmee Brackx eerst de betrokkenheid, later het bestaan van een overnameovereenkomst, ontkende is kenmerkend voor hem. Dezelfde strategie gebruikte hij trouwens met Sunjets.

Het pleit voor het strategisch inzicht van Brackx dat hij de volledige overname van zijn Jetairgroep kon uitstellen tot TUI bereid was het management van de Belgische TUI-filialen aan de tweede generatie Brackxen toe te vertrouwen. en vooral dat hij zijn huid zo duur heeft kunnen verkopen. Op 3 april 2001 werd bekend dat TUI de totaliteit van de aandelen van Jetair had verworven.

Een anekdote: op het verjaardagsfeest van Gerard Brackx op 21 maart 2001 was een delegatie van TUI aanwezig, deels uit sympathie maar vooral met een nauwelijks verholen opluchting dat de buit eindelijk binnen was. Zo kon Dr. Ralph Corsten, de toenmalige topman van TUI, zelfs bij zijn felicitaties het niet laten er op te wijzen, welke lastige partner de feesteling was (geweest).

Gerard Brackx kon terugblikken op een gevuld en vruchtbaar leven.

Afkomstig uit een onbemiddeld gezin werd hij één van de rijkste ondernemers uit de Belgische reiswereld. Samen met zijn echtgenote Diane en zijn kinderen vormde hij een hechte familie. Ik ben heel dankbaar voor onze vriendschap die onze professionele relaties ver oversteeg. Behalve in de crisis rond het Garantiefonds en het Technisch Comité hebben deze professionele contacten geen rol gespeeld.

Noch mijn reisbureau, noch de samenwerkingsverbanden waarbij ik was betrokken, noch de VVR hebben van Jetair of Brackx ooit maar één financiële faciliteit verkregen.

Onze vriendschap was belangrijker dan mogelijke commerciële discussies. De avonden die wij doorbrachten, zowel bij Diana en Gerard als bij ons zijn onvergetelijk en soms droom ik nog van zijn culinaire specialiteit: op de haard geroosterde (Spaanse) geitenboutjes, overgoten met de beste Cava.

Gerard Brackx was een groot zakenman maar was ook een merkwaardig mens. Ondanks zijn rijkdom heeft hij zijn afkomst, deze van de kleine hardwerkende middenstander, nooit verloochend. In feite is hij altijd een eenvoudig mens gebleven, zelfs toen hij zijn Ferrari kocht. In plaats van de knalrode topmachine, koos hij immers voor een onopvallende blauwe kleur! Soms reed hij met zijn grote Jaguar of Ferrari, kilometers om, teneinde toch maar bij het goedkoopste benzinestation te tanken. Dergelijk gedrag is mij, aangetrouwde Oost-Vlaming bij een West-Vlaamse ondernemersfamilie, niet vreemd.

De laatste jaren zijn voor Gerard heel moeilijk geweest. Niet alleen was er de gezondheidstoestand van hemzelf en zijn echtgenote, maar vooral het verlies van zijn dochter Annemie, heeft hem diep geraakt.

Alle tegenstellingen ten spijt, Gerard Brackx was een figuur die dankbaarheid en respect verdient van alle reisagenten en van eenieder die hem heeft gekend. Hij heeft alles gegeven voor zijn Jetair en zijn familie en zette zelden een stap terug. Toch was hij niet te beroerd om op een subtiele wijze te erkennen dat hij het soms mis had. Na een discussie schonk hij mij ooit een klein groen kikkertje in cristal laqué en voegde er aan toe dat het naar zijn beeld en gelijkenis was gemaakt.

Het was zijn manier om zich te verontschuldigen. Het beeldje staat in onze slaapkamer en ik zal het nog dikwijls in de gouden oogjes kijken en denken aan mijn vriend, Gerard.

Gerard Brackx overleed, ondanks zijn slepende ziekte te wijten aan herhaalde hersenbloedingen, vrij plots, in Oostende op 20 september 2011. Op zijn begrafenis vlogen twee Jetairfly toestellen laag over zijn geboortestad. Ik denk dat één ervan werd bestuurd door zijn kleinzoon Tom.

Een mooier afscheid was voor Gerard niet mogelijk.

1971, 21 juli, Staatshervorming

De wet tot oprichting van de cultuurraden wijst vrijetijdsbesteding en toerisme aan als een culturele materie.

1971, augustus, Transair/Sabena

Sabena verwerft controle over de touroperator Transair. Raoul Delmotte, directeur van Sabena Benelux wordt algemeen directeur.

Raoul Delmotte (Jurloise 1920-Brussel 1998) studeert Germaanse filologie en is eigenlijk voorbestemd voor het onderwijs. Maar door gebrek aan een vaste benoeming begint hij in september 1946 een carriere bij Sabena. Vanaf 1949 bekleedt hij verschillende posten in het buitenland (Tripoli, Rome, Frankfurt, Amsterdam) maar keert einde de jaren zestig terug om verkoopdirecteur te worden van de  regio Benelux. Na zijn afscheid bij Transair wordt hij in 1978 secretaris generaal van Sabena.

Naast zijn opdrachten bij Sabena bekleedt Raoul talrijke functies in het georganiseerd toerisme, zo is hij jarenlang voorzitter van het federaal technisch comité voor de reisbureaus. Het is een consensus figuur die overal helpt en veel regelt. De laatste jaren van zijn leven zet hij zich vooral in voor zijn kleindochter, die een reisbureau exploiteert in Costa Rica.

1971, september, Airtour Nederland

Stichting van Airtour Holland (later Holland International en TUI Nederland) met als aandeelhouders: Liesone Lindeman (70 %, zelf voor 100 % in handen van de Nederlandse Scheepsvaart Unie) en TUI Duitsland (30 %).

1971, november, Faillissement

Voyages Caro, eigendom van Paul Capelle, is één der eerste grote faillissementen in de Belgische reiswereld. De put bedraagt 400.000 €.

1971, november, UFTAA

De Brit Eric Sutherland (+2010), een kaderlid van Thomas Cook, volgt de Fin (+) Gunmar von Haartman op als voorzitter van UFTAA. Hij blijft het tot 1973. Van 1983 tot 1986 was hij tevens voorzitter van de Associaiton of British Travel Agents (ABTA)

Voetnoten

 1. Na de plotse dood van Gol zal Herman De Croo, de rol van beschermengel voor Georges Gutelman overnemen. Hij wordt hiervoor beloond met betaalde bestuurdersmandaten, ondermeer in het later failliet gegane Citybird.
 2. Door een indiscretie van de pers lekt dit laatste uit, het kost hem voor een aantal jaren zijn Mekka-charters.
 3. Later zou men er nog bijbestellen! Bij het faillissement in 1991 beschikte TEA over 8 boeings en had men niet minder dan 30 toestellen in (leasing) bestelling. Van grootheidswaanzin gesproken!
 4. Christof Wirtz heeft altijd beweerd dat hij dit bedrag geherinvesteerd heeft in TEA en het dus bij het faillissement heeft verloren. Hiervan zijn echter geen documenten beschikbaar. Het past ook niet in het profiel van Wirtz die altijd het motto voorhield: take the money and run!
 5. De in Burundi geboren maar in Frankrijk opgevoede super begaafde Victor Hasson (1958-2005) studeerde met grote onderscheiding af als geneesheer, maar oefende het beroep nooit uit.
 6. Ook hier speelt de invloed van Gol en zijn logebroeders uit de administratie en de magistratuur een bepalende rol.
 7. Gutelman wordt ook nog in verband gebracht met andere wapenhandelaars onder meer Jacques Monsieur (°Halle 1953 en Georges Drouviotis.
 8. Het feit dat Hasson en Gutelman aandeelhouder waren van de nieuwe SN Brussels Airlines heeft ongetwijfeld een rol gespeeld.
 9. Deze bank wordt later opgekocht door de Bank van Antwerpen die nog later opgaat in de Generale Bank (later Fortis).
 10. De bekendste was Eddy Hernould (Intermed – Skiworld – Paradiso) wiens (eerste) echtgenote, Frederique Lippens een bijkantoor van Sunnytours exploiteerde.
 11. UTO International was van 1980 tot 1986 een samenwerkingsverband tussen Sunnytours, Fiesta Reizen en Reisbureau Van Eeckhout.
 12. Duotours was een formule waarbij de klanten een gratis reis konden winnen op voorwaarde dat zij een betalende passagier inschreven. Uiteraard betaalde deze laatste in feite ook voor de gratis deelnemer. Maar toch was de prijs door de inkoopkracht en -kunde van De Smet erg gunstig. Dit systeem werd later door Reizen Lauwers overgenomen tot het werd verboden.
 13. De familie de Preudhomme d’Hailly is een oud Nederlands adellijk geslacht met vertakkingen in België. Zij droegen de titel van burggraaf van Nieuwpoort en heer van Poeke. Hun relatie met de familie Brackx / Provoost is nooit duidelijk geweest.
 14. In 1976 komt Dina Boedts – Claeys (°1939) in de plaats van Nelly Vantomme en haar zwager Pol Floré vervangt Burggraaf de Preudhomme.
 15. Pol Floré (Brugge 1939 – Brugge 2014) was de zoon van Etienne Floré (Oostkamp 1911- Brugge 1994) en van Palmyra Brackx, tante van Gerard Brackx. Etienne Floré was ooit CVP-volksvertegenwoordiger en later voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge. Pol Floré is gehuwd met Kathy Claeys (°1942), telg van de steenrijke Zedelgemse Claeys clan (Clayson). Haar zus Lieve (°1952) is gehuwd met de topman van Roularta, Rik Denolf (°1949) en haar broer Leo (°1947) met diens zus Caroline Denolf (°1951).
 16. Jetaircenter zelf is geen juridische voortzetting van Royal Tours. De huidige vennootschap Jetaircenter was ooit Reizen Boeykens die in de jaren tachtig door VTB Reizen werd gekocht en door deze organisatie werd doorverkocht aan de Jetair groep.
 17. Claude Perignon (1952-2015) was in feite enkel directeur en verliet later de Jetair groep om te werken bij Thomas Cook. Enkele jaren geleden keerde hij terug naar de TUI groep om er Europees lobyïst te worden.
 18. Vooral Ronny Peuteman, toenmalig commercieel directeur van Sunsnacks, die tijdens het VVR Congres in Phuket in november 1994 door Gerard Brackx bijzonder hard was aangepakt, speelt achter de schermen een dubieuze rol.
 19. Nu ben ik er niet zo zeker meer van of mijn analyse juist was. Minstens twee figuren waarvan ik dacht dat ze onvoorwaardelijk achter de VVR stonden (Appels en De Stoop) bleken later een verborgen agenda te hebben.
 20. André Deelen (1944-1996) behoorde tot een rijke Antwerpse familie van wisselagenten, thans bankiers. Hij was een neef van Christophe Wirtz en jarenlang de tweede man van Sunsnacks.