1973

Inhoud

1973, Toerisme

De International Union of Official Travel Organisations (thans NWTO) meldt dat in 1972 181,851 miljoen toeristen wereldwijd 24,621 miljard $ uitgaven.

1973, Sabena

Guido Sohie wordt directeur voor België en Luxemburg. Samen met Armand Arent (1) directeur Sabena Brussel, is hij het eerste Sabena-kaderlid dat respect betoont voor de Vlaamse reisagent.  

Guido Sohie

Guido Sohie (°1934) is afkomstig van, en geboren in, Brugge waar zijn ouders in de Smedestraat een bekende winkel van textielaccessoires uitbaatten.

guido sohie

Guido Sohie behaalt een licentie in de handels- en financiële wetenschappen en begint zijn carrière als kaderlid van Kodak in Congo en stapt in 1962 over naar Sabena, waar hij directeur wordt in Zambia, Tanzania, Kenya en Zuid-Afrika. Later (1978) wordt hij algemeen commercieel directeur en verder operationeel directeur van Sabena, directeur van de Belgische vestiging van het CRS-systeem Galileo en eindigt zijn carrière als algemeen directeur van Sobelair (1994). Guido is niet alleen een verstandig, dynamisch  en hartelijk man maar ook een echte Sabenien, maar dan van de goede soort.

Binnen het bedrijf verdedigt hij, zonder compromis, de groep waarvoor hij  verantwoordelijk is en dit is dikwijls de reisagent.

Waar het boeken van groepen bij luchtvaatmaatschappijen vandaag niets anders dan problemen oproept, was het bij Sabena, onder Sohie en sommige van zijn opvolgers een feest! Annuleringkosten waren onbestaand en van het verstikkende yield management had men wel al gehoord, maar men paste het – in hoofde van de reisagent – niet of zelden toe. Tot op vandaag hebben de oudere reisagenten niets dan goede herinneringen aan hun vriend, Guido!

1973, Luchtvaart

Door de fusie van British European Airways en British Overseas Airways Corporation (BOAC) ontstaat de toenmalige grootste Europese luchtvaartmaatschappij: British Airways.

1973, Automatisering

Martin Cooper (°Chicago 1928-2009) ontwikkelt voor rekening van Motorola een toestel dat tien jaar later als eerste GSM zal op de markt worden gebracht (de Dyna Tack 8000X).

1973, maart, UPAV

Robert Anciaux wordt de eerste betaalde secretaris-generaal van UPAV. Hij was het prototype van de na-oorlogse Belgische  reisagent. Oorspronkelijk militair, daarna koloniaal om tenslotte directeur te worden van Transami met bindingen in de scheepvaart (CMB) dat later aan Wagonlits werd verkocht.

1973, april, Test-Aankoop

Test-Aankoop (Test-Achats) valt de reissector aan. Op basis van de eerste van een lange reeks gemanipuleerde enquêtes wordt de toenmalige marktleider, Airtour, afgebroken.

1973, juni, Targets

Sunair en later Airtour kondigen aan dat zij voor het winterseizoen 1973/1974 de targetcommissie zullen invoeren. Deze nieuwe soort commissie die de omzetcommissie ten dele vervangt, bindt de reisbemiddelaar aan de touroperator. Zij tast de onafhankelijkheid van de reisagent aan die verplicht wordt de voorkeur te geven aan zijn gegarandeerd inkomen boven het objectief advies aan zijn klanten. Ik breng in herinnering: tot 1972 bedroeg de basiscommissie bij de toenmalige grote touroperators 12,5 %; enkele jaren vroeger kon de supercommissie oplopen tot 3,5 % (indien + 250 klanten).

In 1971 bedroeg de maximale supercommissie nog 2,5 % (voor een omzet boven de 125.000 €). Aan het verwerven van supercommissies werd nu een minimum omzet en de verplichting elk jaar meer te verkopen, verbonden. 

1973, juni, UPAV - VTB

De UPAV/BBR wint een proces tegen de VTB over de verkoop in een mobiel reisbureau (caravan). Het Commissariaat-generaal voor Toerisme neemt voortaan een repressieve houding aan ten overstaan van verkoop buiten de vergunde kantoren.

1973, oktober, Groep T

Creatie van de Groep T bestaande uit de holding Cobepa, Wirtz Reizen, Generalcar en de busconstructeur Van Hool. De groep wordt opgericht om Wirtz Reizen over te nemen maar zal later ook een rol spelen in de mislukte redding van Intop.

1973, oktober, UFTAA

De Australiër Osmond Pitts volgt de Brit Eric Sutherland op als voorzitter van UFTAA. Hij blijft het tot 1975.

1973, 17 oktober, Brandstoftoeslagen

Op de bijeenkomst van de OPEC in Koeweit beslissen de Arabische olie-exporterende landen om maandelijks hun productie met 5 % te verminderen tot Israël zich uit, de in 1967, bezette gebieden zou terugtrekken. Deze beslissing, die later wordt teruggedraaid, leidt tot de eerste van een lange reeks oliecrisissen en de eerste brandstoftoeslagen in de luchtvaart en het toerisme.-

1973, december, VVR

Stichting van de feitelijke vereniging genaamd Vereniging van Vlaamse Reisbureaus door een zekere Antoon Van Eeckhout uit Brugge en Yvan De Sutter uit Merelbeke. Het lidgeld wordt bepaald op het gigantisch bedrag van 200 F (5 €). Het secretariaat is bij Van Eeckhout thuis in Sint Andries-Brugge gevestigd en de secretaris is een zekere Yolande Vandekerckhove (mijn echtgenote). De allereerste omzendbrief luidt als volgt.

Waarde reisagent(e),

Op verzoek van een aantal Vlaamse reisagenten werd mij de organisatie opgedragen van een permanent secretariaat ten dienste van de initiatiefnemers en van alle verder geïnteresseerden.

Onze organisatie heeft (vooralsnog) niet de bedoeling op te treden als een ware beroepsvereniging. Wij denken er eerder aan de rol te spelen van een “drukkingsgroep” die volledig vrij en los van alle invloeden de – dikwijls zo bedreigde belangen van de reisagent – wenst te verdedigen.

Onze vereniging heeft nog geen rechtspersoonlijkheid en is dus niet gebonden door statuten. Er is geen bestuur, onze organen zijn louter uitvoerend en werken enkel onder de verantwoordelijkheid van diegenen die er gebruik van maken.

Onze eerste bedoeling zal zijn als spreekbuis te dienen voor elke reisagent die denkt geschaad te zijn in zijn persoonlijke belangen en dit door acties van oneerlijke concurrentie; iedereen die denkt te kunnen bijdragen tot de algemene belangen van het beroep van reisagent zal kunnen gebruik maken van ons medium.

Onze bedoeling is het verdedigen van de rechten van de REISAGENT, dus niet van de totaliteit van onze branche, alhoewel wij ook dergelijke acties niet uitsluiten. Uit de aard van de zaak zullen het vooral de leveranciers van de reisagenten zijn die het meest op de korrel zullen worden genomen, hun belangen zijn immers meestal in tegenspraak met deze van de reisagent.

Iedere reisagent kan van onze diensten gebruik maken door het toezenden van alle berichten waarvan hij oordeelt dat zij dienen gekend te zijn door de collega’s. Deze berichten worden dan gepubliceerd in onze “Mededelingen” doch onder verantwoorde-lijkheid van de inzender. Om deze laatste echter te beschermen tegen ongewenste invloeden worden slechts zijn initialen bij zijn inzending vermeld. Naast deze activiteit zullen wij, voor zover dit zou nodig blijken, enquêtes inrichten over alle belangrijke beroepsproblemen die zich aanmelden en de resultaten ervan publiceren. Indien het zou nodig blijken zullen wij ons in de toekomst ook wagen op het vlak van de beroepsvereniging voor zover dit onze vrijheid van handelen niet zou belemmeren.

Waarde reisagent, hier een kans om Uw rechten op een keiharde manier te verdedigen zonder het risico te lopen door de grote broeders in Uw beroep onmiddellijk in de nek geslagen te worden.

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen Uw mening te kennen over dit initiatief. Ondertussen met de meeste hoogachting.

Y. Vandekerckhove (Mw.),
Secretaris

1973, 5 december, ABTO

Oprichting van de Association of Belgian Tour Operators. Vermoedelijk bestond er eerst een feitelijke vereniging waar Bob De Meutter (1927-2017) van Airtour het voorzitterschap waarnam. en een zekere de Castillion, Willy Vanwalleghem (°1938, toen Sunair) en Karel de Meulemeeser (°1932, toen VTB) deel uitmaakten van het bestuur. Rudolf Vanmoerkerke greep echter snel de macht. Op deze wijze ondergroef hij de macht van UPAV die, naar zijn mening, teveel door de Airtour kliek werd gedomineerd. De ABTO bleef tot op heden, de spreekbuis van de grote touroperators, die zich niet willen onderwerpen aan de democratische regels van een beroepsvereniging zoals de VVR of UPAV, waar de reisbemiddelaars door hun ledenaantal de dienst kunnen uitmaken.

Voetnoten

  1.  Armand Arent (Thiamont 1930 – Attert 2014) wordt in 1978 directeur voor België en Luxemburg en later commercieel directeur.