1977

Inhoud

1977, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1976 220,719 miljoen toeristen wereldwijd 44,436 miljard $ uitgaven.

1977, januari, VVR

Roland Swaenepoel (°Roeselare 1945) wordt administratief secretaris en meteen de eerste betaalde medewerker van de VVR. Hij is gegradueerde in cinematografie maar heeft het de eerste jaren van zijn carrière financieel erg moeilijk, vandaar de parttime job bij de VVR. Later wordt hij directeur bij Foto Finishing, zaakvoerder van Patchwork International, promotie en marketing manager bij Sunair, partner bij Mediaplan en eigenaar van het reclamebureau Mach 3, dat hij later verkoopt. Thans is hij producent van commerciële videofilms.

1977, januari, VVR

Het conflict tussen de Sun Groep en de VVR breekt los. Na een incident tussen Antoon Van Eeckhout en Rudolf Vanmoerkerke op een agentenbijeenkomst weigert Sunair nog boekingen te aanvaarden van het reisbureau van de voorzitter van de VVR. Deze maatregel wordt echter, na dreiging met een proces, ingetrokken.

1977, april, Luchtvaart

Grootste vliegramp uit de geschiedenis. Er vallen 570 doden bij de botsing tussen een Panam en een KLM 747 (gecharterd door Holland International) in Tenerife. Een aantal kaderleden van Holland International (thans TUI) verliezen het leven bij deze ramp.

1977, 25 mei, Autocar

Goedkeuring van de wet betreffende de invoering van het sterrensysteem voor autocars. Sommige autocaristen, onder leiding van Luc Glorieux (BAAV) verzetten zich tegen dit systeem. Niet zozeer omdat het niet goed was, maar omdat het idee van de toen concurrerende vereniging (FBAA) afkomstig was.

1977, 4 oktober, VVR-VTB

Voor het eerst en voor het laatst heb ik een persoonlijk gesprek met Jozef Van Overstraeten, de legendarische voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond/Vlaams Automobilistenbond (VTB-VAB).

Hij wordt kwaad als ik hem de les lees over het feit dat de VTB met haar v.z.w.-statuut geen commerciële reizen mag organiseren. Hij wordt aandachtig als ik het heb over mijn droom van een Vlaamse touroperator met en voor de Vlaamse reisagent en Vlaamse toerist. Hij neemt afscheid met de woorden: Jongeman (ik was toen 36), deze plannen kunnen door mij, ouderling (hij was toen 81) niet meer worden gerealiseerd maar de jonge generatie zal ongetwijfeld oor naar uw verzuchtingen hebben.

Als ik hem vraag wie die jonge generatie is, verwijst hij naar Karel De Meulemeester (toen 45 en directeur reizen van de VTB) en Robert Orlent (toen 65, zijn opvolger als voorzitter die hij echter twee jaar overleeft).

Korte tijd later wordt de reisafdeling van de VTB omgevormd tot een naamloze vennootschap, maar de grote Vlaamse touroperator komt er nooit. Wel worden de begeleide reizen van de VTB later via een exclusief net van reisbureaus verdeeld.

Jozef Van Overstraten

Jozef Van Overstraten wordt geboren in Sint Truiden op 2 mei 1896 uit een onderwijzersfamilie. Hij studeert af als regent in 1916 na Franstalige studies maar doet, om principiële redenen, zijn examens een jaar later nog eens over in het Nederlands.

jozef van overstraeten

Na de Iste wereldoorlog verblijft hij, wegens zijn Vlaamsgezindheid, korte tijd in de gevangenis en verliest zijn betrekking als leraar die hij later (in Aalst) terugkrijgt. Vanaf 1922 is hij betrokken bij de VTB en vanaf 1927 wordt hij er de feitelijke leider. Dit leiderschap wordt slechts onderbroken na de IIde wereldoorlog wanneer hij opnieuw, deze maal voor bijna een jaar in de gevangenis belandt. Maar opnieuw wordt hij vrijgesproken en in eer hersteld. In 1962 wordt hij officieel de topman van de VAB / VTB wanneer hij voorzitter wordt.

Van Overstraeten heeft in zijn lange carrière alle Vlaamse initiatieven gesteund maar heeft zich nooit tot een politieke partij bekend. Zijn standpunten waren nochtans overduidelijk. Zo was hij een fervent tegenstander van het Egmondpact. Maar hij respecteert altijd de overtuiging van anderen (1).

De VTB leidt hij met ijzeren hand en duldt geen tegenspraak maar na zijn onverwacht ontslag (1980) weigert hij er nog een rol van betekenis te spelen. Dit wordt ondermeer geïllustreerd door onze relatie. Tussen 1978 en 1980 hebben wij soms lange telefonische gesprekken over de toekomst van het toerisme en van de reisagent. Na zijn ontslag als voorzitter zegt hij kortaf: je hoeft mij niet meer te bellen, het is nu aan Robert (zijn opvolger Orlent). Wel krijg ik, na het overlijden van mijn zoon, een briefje met één zin: Toon, ik denk aan jou en aan Jan. Hij overlijdt in Leuven op 5 oktober 1986.

1977, november, UFTAA

De Amerikaan Robert McMullen volgt de Fransman Philippe Bamberger op als voorzitter van UFTAA. Hij blijft het slechts tot 1978.

1977, 4 november, Jettouring

Oprichting van de naamloze vennootschap Jettouring door Royal Tours (38 %), Dina Claeys (23 %), haar echtgenoot Pol Floré (24%) en Gerard Brackx (3 %). Deze vennootschap leidt een schemerig bestaan tot zij in 1985 wordt omgevormd tot de direct verkoper Sunjets.

Voetnoten

  1. Zo deed hij niets om te verhinderen dat zijn zoon, Toon (Aalst 1926 – Aalst 2011), als vrijwilliger naar het Oostfront vertrok.