1980

Inhoud

1980, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1979 283,089 miljoen toeristen wereldwijd 83,34 miljard $ uitgaven.

1980, januari (?), Sunspots

Ingevolge toenemende spanningen binnen Intop/Airtour tussen twee groepen aandeelhouders, de ene onder leiding van Bob De Meutter, de andere onder Réné Wasteels, sticht De Meutter in het grootste geheim een nieuwe vennootschap (Sunspots) die zijn verloren macht en belangen in Airtour moet compenseren. Er worden discrete onderhandelingen gevoerd met kandidaat reisagenten/aandeelhouders, vooral uit VVR-kringen.

1980, januari, VVR

Er ontstaat een stormloop wat betreft het lidmaatschap van de VVR. Niet minder dan 42 nieuwe leden melden zich in januari aan. Cursief: zijn niet meer actief in de sector; *: zijn nog lid.

(1311) Arku Reizen, bvba, Zaventem, werd gesticht in oktober 1972 door Joanne Arku-Reniers. In 1986 werd het lidmaatschap opgezegd maar in 1990 opnieuw aangevraagd door de neef en nicht van Joanna Reniers, Willy Michiels en Christiane Debruyn (°1942). Maar in 1995 verlieten ook zij de VVR. In 1998 werden zij opgevolgd door hun dochter Martine (°1971). De activiteiten werden begin 2014 stopgezet.

(1151) Belgian Coast & Continental Travel Service (BCCT) bvba, Oostende, was samen met het autocarbedrijf Silver King Cars pvba eigendom van Jean Van Wulpen (1929-1994), vader van John, directeur van Selectair. De boeken werden in juni 1990 neergelegd.

(1187) Autocars Vandemeersch Henri, Bell Tours bvba, St. Pieters Leeuw, werd opgericht op 18 juni 1979 door Henri Vandermeersch ter aanvulling van een reeds bestaand ander autocarbedrijf. Huidige zaakvoerders zijn Godelieve (°1941) en Jeannine Vandermeersch. Lidmaatschap werd reeds in 1980 opgezegd.

(2041, 5709) Bizet Reizen (sedert 1997 bvba) Anderlecht, werd in de jaren zeventig opgericht door P. Michiels en zijn echtgenote Simone Deslagmeulder.

Op 6 januari 1997 werd het handelsfonds van de eenmanszaak overgenomen door een bvba met dezelfde naam, met als zaakvoerders: Brigitte Michiels (bachelor toerisme, actief in de sector sedert 1983, °Halle 1962) en haar echtgenoot Luc Dewolf.  

(1281) Boschmans Reizen bvba, Lier (later Herentals) werd op 22 oktober 1971 opgericht door Jozef (Jef) Boschmans (+ 10 januari 1993) en Maria Dubois-Van Hoof. In 1978 werd het bedrijf overgenomen door Rudolf Van der Auwera en zijn echtgenote Micheline Calomne (°1948, actief in sector sedert 1972). In 1986 begon Jef Boschmans echter opnieuw met een reisbureau (De Reisspecialist). In de jaren negentig was er een sterke expansie die leidde tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal verkooppunten maar de financiële resultaten waren matig tot slecht.

998 werd het bedrijf dan ook overgenomen door White Reizen uit Tongeren die Jo(han) Vanvinckeroyen en Alphonse Coch aanstelden tot zaakvoerders. In 2000 werd de vergunning ingeleverd en op 30 december 2009 werd de vennootschap in vereffening gesteld. De activiteiten werden sedert 2000 op dezelfde plaats en onder dezelfde naam verdergezet, eerst door een bijkantoor van Flash Travel en sedert november 2011 door Athina Travel. Beide (Flash en Athina) onder leiding van Luc Drubbel (°Gent 1960) en Johan De Brabanter (°Ninove 1966).

(1303) Caruni Tours & Transport n.v., Marke (later Kuurne) werd in de jaren zeventig gesticht door Roger Verhenne maar ging failliet in januari 1990. Later begon zoon, Marino (°1964) opnieuw met een C-vergunning. De activiteiten werden gestopt in 2009.

(2059) Charles Quint Reizen, Brussel, was een eenmanszaak van Jeannie Demeyer. In 1991 werd een Franstalige vergunning aangevraagd; De activiteiten werden op een voor ons onbekende datum stopgezet.

(2081) Claeys Reizen, Zwevegem, werd in het begin van de jaren zeventig opgericht als eenmanszaak door Barbara Claeys die het handelsfonds in 1983 verkocht aan haar bediende Anne Marie Dendievel (°Kortrijk 1943) die de activiteiten verder zette onder de naam Best Travel (lic. 2151, zie aldaar).

(2007) De Bonte Reizen, Hamme, was een reisbureau en taxibedrijf, eigendom van Richard De Bonte. De activiteiten werden begin van de jaren tachtig stopgezet.

(1037) Autocars Transport De Decker-Van Riet bvba, Londerzeel, werd opgericht op 11 oktober 1976 door Cyriel De Decker (+2009). Na zijn overlijden namen Urbain en Christophe De Decker de leiding over. Het betreft is hoofdzakelijk een vervoerbedrijf maar heeft tot op heden haar reisbureau-erkenning behouden. Lidmaatschap van een beroepsvereniging voor reis-bureaus bleek, althans volgens de zaakvoerders, niet echt nodig.

(1459) De Warande pvba; Diest was oorspronkelijk eigendom van een zekere Eddy Broeckmans maar werd in 1980 overgenomen door de beruchte Paul Heylen (°Leuven 1949, toen zaakvoeder van Lierke Plezierke). Na intrekking van de vergunning in april 1982 volgde het faillissement op 4 augustus 1982.

(1329) Echo Reizen pvba/bvba, Berchem-Antwerpen. François Vinck (1935-2015) was onderofficier en hielp, na zijn opdracht om het vaderland te verdedigen, in de jaren zestig, zijn echtgenote, Dorothea De Souter (°1948) in een bijkantoor van Reizen De Zwaluwen. Op 27 december 1973 stichtte hij de pvba Echo Reizen en in 1983 vervoegden zijn zoon Thierry (°1963, zie biografie 05.12.1992) en dochter, Karina (°1958) hun vader in het bedrijf. Vanaf 1991 verwierf Thierry de leiding en in 2000 nam hij samen met zijn zus het bedrijf over. Echo Reizen/Enjoy Paradise spitste zich dan toe op de cruise business, hoofdzakelijk als touroperator, aanvankelijk met succes. Door onzorgvuldig boekhoudkundig bestuur en onverantwoorde investeringen in automatisering geraakte men in zware financiële moeilijkhden wat uitmondde in een faillissement op 3 december 2015.

(1265) Eurocamps-Eurotravel pvba, Brussel, wordt in 1969 opgericht als eenmanszaak door Karel Vrijsen en in 1977 omgevormd tot bvba. Op 1 mei 1993 wordt de vergunning ingeleverd en in oktober 1995 wordt de vennootschap vereffend. Eurocamps was gespecialiseerd in sport- en jeugdkampen vooral in de Aosta-vallei.

(1477) Globetrotters Travels was de eenmanszaak van een zekere L. Hembrechts. Het lidmaatschap werd opgezegd in 1981, waarna Hembrechts van de aardbodem verdween.

(1495, 5447) Hansa Reizen pvba/bvba, Brugge, wordt opgericht op 29 september 1978 door Paul Loose (°1951, zie biografie 00.06.1975), zijn echtgenote Lieve Leys (°1953) en zijn broer Mark (1949-2010).

Naast een klassieke reisbemiddelaar ontwikkelt Hansa Reizen eigen producten (vooral Egypte en Praag) en groeit later ook uit tot touroperator. In 1994 wordt deze laatste activiteit onder de naam Escape ondergebracht in een aparte vennootschap.

Het zijn vooral de tegenslagen in deze vennootschap die leiden tot een gedwongen overname in 2002 door de Frans-Tunesische zakenman Lofti Belhasine (°1947). Vanaf dan wordt de werkelijke leiding uitgeoefend door Lofti Belhasine maar Paul Loose wordt tot juni 2007, echter zonder reële bevoegdheden, gehandhaafd.

In november 2003 worden Paul Ryckaseys (°1963) en Patrick Crepin (°1952, ex Explotra, ex UPAV-voorzitter) benoemd tot bestuurder. De eerste neemt ontslag in april 2010, de tweede in april 2006. Ryckaseys wordt als bestuurder vervangen door Marc Gurnaud en Alain Dereppe (deze laatste verdwijnt op 20 juni 2011) en als directeur door Michel Deswaene, tot dan toe verantwoordelijk voor het incoming department.

Ten gevolge van het feit dat Ryckaseys zijn eigen bedrijf (Imagine) start en Deswaene overstapt naar Squatra, ontstaat er bij Hansa / Escape een ongeziene leegloop. Op 21 december 2011 verhuist men dan ook naar Anderlecht. Op 19 januari 2012 wordt de vergunning ingeleverd en het handelsfonds overgedragen aan de Franstalige vergunninghouder s.a. Liberty Channels die in december al de naam Escape Travel heeft aangenomen. De vennootschap zelf gaat failliet op 22 mei 2013.

(lic. onbekend) Hembecca Travel, Brussel, was eigendom van een zekere De Witte. Verdere gegevens ontbreken.

 (1111) Hermans Reizen, Sint-Truiden, is een eenmanszaak die in het begin van de jaren zestig werd gesticht door het echtpaar Hermans en in 1988 werd overgenomen door dochter, Maria. Het lidmaatschap werd in 1985 opgezegd door moeder Hermans, maar in 1989 opnieuw verworven. De activiteiten werden stopgezet in oktober 2004.

 (1381) Intersol n.v., Mechelen, werd gesticht in 1973 door Dirk De Gruyter (°1945, zie biografie 26.04.1981). De vergunning werd inge-everd in januari 1989 en de vereffening afgesloten in 1995. De Gruyter duikt later op bij Anka Travel, maar mislukt ook daar.

(1617) Merksem Travel pvba, Antwerpen, werd opgericht op 29 augustus 1980 door Paula Soetemeyer-Van den Eynde.

In 1991 werd de vennootschap overgenomen door de familie Verhoeven en de naam gewijzigd in (3567) *International Coach Traffic/ICT Travel. Thans heeft Johan Verhoeven (°1964) de leiding.

 (2117, 1827) Jumbo Reisbureau pvba (later n.v.) Deurne, werd opgericht op 27 september 1979 door Koenraad Weydema (ex Aliatalia) en Kristiaan Voets en in 1986  overgenomen door Freddy Van Gaever (1938-2017, zie biografie 05.12.1992). Van Gaever was al sedert 1985 bij Jumbo Reizen betrokken, maar het was vooral zijn echtgenote, Godelieve Gion, die de leiding er waarnam.

In het kader van de verkoop, begin 1998, van de meeste door Van Gaever gecontroleerde vennootschappen (o.a. ook VLM) aan de Nederlander, Jaap Rosen Jacobson (°1950) werd Christian Heinzmann (1) aangesteld tot ged. bestuurder en Leon Plessers (1931-2021) belast met het dagelijks bestuur. In 2000 werden de aandelen verkocht aan de familie Suy (JS Travel-Travellers Corner) en de activiteiten stopgezet. Vervolgens werd een fusie aangegaan met Travellers Corner, die zelf in 1991 was opgericht onder de naam JS Travel. Maar ook die fusie-vennootschap beëindigde in 2001 haar activiteiten en werd in 2005 vereffend.

(1413) Autocars Lambertus bvba, Ekeren, werd opgericht op 26 februari 1974 door Hubert Devos (1924-1995) die werd opgevolgd door zijn dochter  Chantal. In februari 2010 werden de reisactiviteiten stopgezet en in augustus van hetzelfde jaar ging de vennootschap in vereffening.

(2001) LARS (Limburgse Algemene Reis Service) Reizen pvba, Bree, werd in het begin van de jaren zestig gesticht door Jan Janssens. De vennootschap werd in het midden van de jaren tachtig overgenomen door Robert Truyens die zijn vriendin Carmen Lecluyse (ex Sun Reizen, ex Panda Travel) belastte met de dagelijkse leiding. In 2009 werden de reisactiviteiten beëindigd en op 27 september 2010 werd de vennootschap vereffend.

(1061) Liers Reisbureau Lierke Plezierke pvba, Lier (later ook gekend onder de naam World Wide Travel). Nog voor 1966 verkreeg Jef Boschmans (+ 10 januari 1993) met zijn eenmanszaak een vergunning die door de, op 1 juli 1973 opgerichte, bvba Liers Reisbureau, werd overgenomen. Jef Boschmans verkocht in 1983 de vennootschap aan een groep investeerders, waaronder de beruchte Paul Heylen (°1949).

In 1985 nam Herwig Van Tongerlo (°1938), samen met Livien Verzwijsel (ex American Express) en Robert (Bob) Wouters het bedrijf over.  n 1989 verkocht hij het handelsfonds van Lierke Plezierke aan William Schietekat die het onderbracht in een nieuwe naamloze vennootschap Worldwide, Lierke Plezierke. Snel ontdekte Schietekat dat hij een kat in een zak had gekocht en kwam het tot een proces, waarbij de verkoop werd teniet gedaan. In 1996 poogde Van Tongerlo Lierke Plezierke nogmaals te slijten en vond een koper bij Tourism & Leisure (de holding van Peuteman en Verbaet).

Worldwide Lierke Plezierke werd dan omgedoopt in Hello Holidays International (die in juli 1998 failliet ging) maar de verkoop werd opnieuw ongedaan gemaakt aangezien men niet in staat bleek de koopsom te betalen. Ondertussen had Van Tongerlo het handelsfonds van Panda Reizen in Deurne gekocht en ondergebracht in een nieuwe vennootschap Panda Travel, die nu ook het vroegere handelsfonds van Lierke Plezierke verwierf. Door al deze manipulaties kwam Panda Travel, dat nu weer Lierke Plezierke heette, in moeilijkheden die leidden tot intrekking van de vergunning. Ondanks de intrekking en het gebrek aan een insolventie verzekering deed Van Tongerlo, met medewerking van de grote touroperators en enkele collega’s, rustig verder. Toen dook ineens de oude bvba Lierke Plezierke weer op (lic. 5807). Inderdaad, Van Tongerlo had zich tegenover de grote touroperators verbonden om de schulden van Panda Travel/Lierke Plezierke te betalen. Hiervoor had hij de vennootschap in pand gegeven aan Jetair die dit recht in 1999 uitoefende. Sedertdien was Lierke Plezierke een slapende dochter van Jetair die in 2011, onder dwang van de VVR, werd vereffend.

(1513) Luxetours Vermeulen pvba (later n.v.) Tremelo, werd in 1938 als autocar-eenmansbedrijf opgericht door grootvader Vermeulen. Op 1 januari 1977 stichtte Jan Vermeulen een vennootschap waarvan de leiding in de jaren tachtig werd overgenomen door zijn zoon William en diens echtgenote Nicole Van Langendock (°1955). De reisbureauactriviteiten werden in juli 2016 stopgezet maar in 2018 opnieuw opgestart.

(1229) (*) Mandel Car Toerisme bvba (later n.v.), Izegem, starte in 1933 als de eenmanszaak van Maurits Deberdt. De bvba werd opgericht op 1 juli 1961 door Urbain Deberdt. In de jaren negentig gaven de nieuwe eigenaars, Mark d’Eigens (°1956) , Hendrik De Meyer en Piet Desmet er de voorkeur aan, om in het kader van het conflict FBAA/VVR bij de VVR ontslag in te dienen. 

(1353) Martime Auxiliary Services Incorporaiton (MASI Reizen), pvba, Antwerpen, was nauw verbonden met de maritieme sector en werd in 1979 opgericht door Fernand Govaerts. Het bedrijf ging failliet op 9 januari 1987 maar de curatoren verkochten het handelsfonds aan Paul Heylen.

(1015) Noordster Touring, Neerpelt, werd gesticht door Henri Leenders en werd in 1987 een bvba onder leiding van Laura Janssen, de weduwe van de stichter. De activiteiten werden in 1996 stopgezet.

(1027) Reisagentschap Pam Vermeulen n.v. Antwerpen (zie ook  00.00.1927). Nadat de vennootschap in 2009 werd gekocht door Eddy Hernould werden Stefaan De Beiukelaer en later Murielle Bal (°1973) belast met het dagelijks bestuur. Later werd echter de vergunning ingeleverd en werd Pam Vermeulen een merk van Intertravel Corporation. De vennootschap zelf bestaat nog steeds.

(1519) Peritours n.v. Brussel, gesticht door Ridha Labidi (ex Sunair). Het werd later opgeslorpt door een nieuwe vennootschap met dezelfde eigenaar (Dartours).

(lic. onbekend) Pues Reizen, Leuven, was eigendom van een zekere Verswijfelt. Verdere informatie is niet beschikbaar.

(2113) Quality Reizen pvba, Berchem, werd gesticht in het begin van de jaren zeventig door Mark De Landtsheer en realiseerde ooit een omzet van meer den 2,5 miljoen €. Het betrof één van de eerste en grootste bradeurs in de geschiedenis van Vlaamse/Belgische reiswereld. De bvba werd failliet verklaard op 23 juni 1989 nadat het handelsfonds was verkocht aan Rony’s Travel en de naam was gewijzigd in Travel 88.

(2023) Ramy Tours, Brussel, was eigendom van een zekere Mevrouw Severs. Verdere gegevens zijn niet bekend.

(1611) Rony’s Travel pvba, Sint-Niklaas, werd in de jaren zeventig gesticht door Rony Schuurman. Het was een goed vakman maar administratief een chaoot. Buiten de reiswereld had hij andere interesses, waaronder ballonvaart en vrouwen. Met beide ging hij frequent van de grond. Na een mislukte overname van het handelsfonds van Quality Travel ging hij in juni 1992 failliet en vond een betrekking als vakleraar in de toerismeschool Spermalie in Brugge, maar ook daar speelde zijn zwak voor (te jong) vrouwelijk schoon, hem parten.

(1403) Transit Reizen n.v. Berchem, werd gesticht op 22 november 1976 door Raymond Raemaekers (1938-2000) en zijn echtgenote Helga Bruers. Na het overlijden van Raymond zette zijn echtgenote de activiteiten verder maar stopte definitief op 15 juli 2002. De vennootschap werd vereffend in 2003.

(1379) Travel Partners International s.v. Kortrijk, was eigendom van Mevrouw R. Bourcart-D’Haene en Mevrouw P. Devolder-Lambrecht. Sedert 1984 is er geen spoor meer van dit bedrijf.

(1449) Ultra Touring Cars bvba, Hoboken, werd gesticht op 2 maart 1951 maar sedert de jaren zestig was Lucienne Wiendy (°1946) er de eigenares. Vanaf 1992 was Guy Blommaert (°1968) betrokken bij het bedrijf en in 1999 nam hij het over. Ondertussen waren de reisbureauactiviteiten in 1997 stopgezet en verhuisde men naar Brussel, later naar Temse. Men bleef actief als informaticabedrijf tot aan het faillissement op 27 september 2010.

 (1129) Reisbureau R. Vanden Panhuyzen pvba, Leuven, was oorspronkelijk een eenmanszaak die in de jaren vijftig werd opgericht door Robert Vanden Panhuyzen. In 1982 werd het handelsfonds gekocht door de familie Appels (De Trekvogel, Turnhout) die er een pvba van maakte. In januari 1997 werd deze vennootschap gefusioneerd met De Trekvogel.

(1425) *Van Eyken Tours, Tremelo, is een eenmanszaak die al sedert 1946 als autocarbedrijf en later als reisbureau actief is. Felix Van Eyken is er de rots in de branding.

(3189, 1503) Walter Tours pvba, Diksmuide, was eerst de eenmanszaak van Walter Seys en zijn echtgenote Denise Raes die in 1980 werd omgevormd tot bvba. De reisbureau-activiteiten werden stopgezet op 31 december 2009 maar de vennootschap bestaat nog.

.(2083, 1377) Wemmel Travel bvba, Wemmel, werd opgericht op 26 oktober 1977 door Monique Mergaey die het klappen van de zweep sedert 1973 had geleerd bij Voyages Belgotra. In augustus 1989 verkreeg men een A-vergunning. Deze gedreven reisagente was echter niet bestand tegen de crisis. Het faillissement werd uitgesproken op 29 oktober 2013.

(2119, 1983) Wings Travel, Gent (niet te verwarren met L & G International Wings Travel) werd in 1980 gesticht door Frank Van Alboom en zijn echtgenote Ingrid Van Speijbroek.

Het werd in 1987 overgenomen door Walter De Sutter en Bertha Van Damme (ex Generalcar).. In 1993 dook François Gerniers er op, maar leverde in 2001 de vergunning in. De vereffening van de vennootschap werd in 2005 afgesloten.

1980, januari, VVR

De VVR wordt door minister van middenstand, Albert Lavens (1920-1993, CVP), erkend en opgenomen in de Hoge Raad voor de Middenstand (thans Hoge Raad Zelfstandig Ondernemen).

1980, januari, Intop

Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische reiswereld stelt een touroperator (Intop-Airtour) een minimum aantal te boeken klanten voorop. Bij monde van toenmalig commercieel directeur Willy Van Walleghem worden 130 reisbureaus die minder dan 100 pax per jaar realiseren aangemaand om, op straffe van uitsluiting, beter te doen. Het volgend jaar komt er voor Intop nooit want in november gaat het bedrijf failliet.

1980, januari, Purperen Kemel

De VVR kent de Purperen Kemel toe aan Christophe Wirtz. De motivatie: het voorstel van Wirtz om te leveren aan nettoprijzen, de binding tussen Sunsnacks en Wirtz Reizen, de samenwerking met de nieuwe concurrent Neckermann wat betreft het verkopen door Wirtz van vliegtuigplaatsen aan Neckermann.

1980, februari, VTB

Robert Orlent wordt voorzitter van de VTB-VAB.  

Robert Orlent

Robert Orlent (1913-1984) stamt uit een rijke brouwers-familie en leidt een vrolijk studente-bestaan in Leuven maar haalt er geen diploma, wel is hij er een populaire praeses.  Na de oorlog maakt hij fortuin in de houtnijverheid en wordt één van de rijkste Vlamingen. Via zijn passie, de watersport, belandt hij bij de VTB/VAB en zonder hem zou de jachthaven van Nieuwpoort er nooit gekomen zijn. Hij huwt op latere leeftijd maar sterft aan een hartaanval kort na de geboorte van zijn dochter. De VVR onderhandelde in verband de creatie van een Vlaamse touroperator. Orlent heeft in de beginperiode van zijn mandaat een aantal fouten gemaakt vooral in verband met VTB Reizen, maar kreeg door zijn vroegtijdig overlijden niet de kans om ze te herstellen.

1980, april, Voyages Klat

In Frankrijk wordt het, in 1969 gestichte, Voyages Klat in vereffening gesteld en het gaat later failliet. Het toont aan hoe in de reissector avonturiers steeds opnieuw kansen krijgen. Lucien Klat is van Joods-Libanese afkomst en was in België betrokken bij Tabakconseil (Robert Tabak, ook van Joodse afkomst), dat later over kop gaat. In de jaren negentig start hij met Look Voyages, dat vooraleer hij het naar de haaien laat gaan, wordt overgenomen.

1980, 15 april, VVR

In het kader van haar Algemene Vergadering organiseert de VVR haar eerste congres in Sint Truiden. Onderwerpen zijn: De computer in het reisbureau – Het publiciteitsagentschap ten dienste van het reisbureau – Wat verwacht u van de VVR in de jaren tachtig? Gastsprekers zijn: Prof. Dr. Norbert Van Hove (°Brugge 1935 WES) en Rik Boel (Tienen 1931-2020, voorzitter van de Vlaamse Cultuurraad). In mijn inleidende toespraak zei ik het volgende:

Op het moment dat onze leveranciers de onweerswolken zagen samenpakken hebben zij – om hun eigen rentabiliteit veilig te stellen – het gemakkelijkste aller middelen aangegrepen: het verminderen van de winstmarges van hun distributeuren.

Wij allen, zowel de VVR als de andere beroepsvereniging, als ieder retailer – moeten bekennen dat wij deze onrechtvaardigheid, deze commerciële miskleun, hebben geslikt. Sommigen hebben zich gesust wanneer zij in onderhandelingen met leveranciers hier of daar een procentje hebben in de wacht gesleept maar de realiteit blijft: op het ogenblik dat wij onze winstmarges het meest nodig hebben, staan wij toe dat onze leveranciers er ruim 25 % van inpalmen, niet om de industrie in het algemeen te helpen maar om hun eigen resultaten veilig te stellen. Nochtans blijft het verhogen van de winstmarges een absolute noodzakelijk-heid om onze levenskansen te waarborgen.  

De VVR heeft herhaalde malen – in het openbaar en in privégesprekken – diverse touroperators aanbevolen om hun maatschappij – het liefst op basis van een meerderheidsparticipatie – open te stellen voor de onafhankelijke reisagent om op die manier én hun kapitaalspositie én hun vat op het verkoopapparaat te verbeteren. Buiten vriendschappelijke verklaringen en holle slogans werd niets gerealiseerd.

Er hoeft dan ook niemand verbaasd te zijn dat de VVR het initiatief van Sunspots steunt om een nieuwe touroperator voor en door de reisagent op te richten of uit te bouwen.

Dit betekent niet dat wij de inspanningen van sommige touroperators om de commissies op niveau te houden niet appreciëren. Integendeel de VVR blijft ook hen als partners in de industrie beschouwen maar zonder beslissende inspraak van de retailers zijn wij helemaal niet zeker van de verkooppolitiek die door deze – thans betrouwbare touroperators in de nabije of verder toekomst kan worden gevolgd.  Ik acht het dan ook mijn plicht U te wijzen op de financiële gevaren die U thans bedreigen:

Ik weet dat velen onder ons binnenkort de broeksriem zullen moeten aanhalen; Ik weet dat in heel wat bedrijven de reserves reeds zijn aangesproken; ik verheel niet dat ik in mijn eigen onderneming binnenkort een belangrijke kapitaalsverhoging zal doorvoeren. De omzet vermindert, de kosten verhogen, de winstmarges verkleinen, de concurrentie neemt toe. Weinigen hebben reeds een antwoord gevonden op deze bedreigingen zodanig zelfs dat ik ervan overtuigd ben dat de meesten onder ons geen bijkomende slag meer kunnen incasseren.

In Denemarken ging onlangs de derde grootste touroperator over kop. In Frankrijk had een schijnbaar gezond en bloeiend bedrijf – Klat Voyages – te kampen met financiële moeilijkheden, naar wij vernamen vooral geprovoceerd door één van zijn voornaamste leveranciers: Air France. In Nederland schijnt Christoffel Reizen – overigens steunend lid van onze vereniging – ook niet meer het volle (financiële) vertrouwen te genieten (2).

In ons eigen land dienden de meeste touroperators reeds in 1978 negatieve balansen in en er doen hardnekkige geruchten – ik herhaal geruchten – de ronde dat de grootste touroperator van het land een acute kapitaalsnood van 50 miljoen zou hebben…

In tegenstelling tot Nederland en Frankrijk hebben wij geen garantiefonds – daar schijnt men in de beroepsvereniging die sedert 1926 bestaat nog nooit aan gedacht te hebben. Ik stel U dan ook de directe vraag: Wat gebeurt met u en wat gebeurt met uw klanten wanneer een grote touroperator in ons land over kop gaat? Wat gebeurt er met uw voorschotten? Wat gebeurt er met de volledige reissommen die U hebt betaald – soms zelfs voorgeschoten – om de fueltoeslag te voorkomen?

Welke maatregelen zal U treffen om te verhinderen dat Uw bankrekening via de bankdomiciliëring wordt geplunderd door een radeloze touroperator in moeilijkheden?

Het is inderdaad mijn bedoeling dat U na dit congres enkele nachten niet slaapt. Misschien is dit het begin van een nieuwe strijdvaardigheid die wij in ons beroep zo broodnodig hebben.

In het kader van de Algemene Vergadering wordt de raad van bestuur als volgt samengesteld: Antoon Van Eeckhout (Europareizen Brugge, voorzitter), Willy-Paul Carlier (De Blauwe Vogel, algemeen secretaris), (+) Guido Gielens (Fiesta Reizen, penningmeester), (+) Eddy De Smet (Sunny Tours). Chris Beeck (Europareizen Keerbergen), (+) Piet Daels (D & D Reizen, Gent), Robert Vandenbussche (Reizen De Zwaluwen, Brussel), Jean Verpoorten (De Morgenster, Maasmechelen).

Robert Vandenbussche

Robert Vandenbussche wordt geboren in Parijs op 10 januari 1929 als zoon van een Vlaamse ondernemer die zijn carrière begint als taxi uitbater in Parijs en eindigt als eigenaar van het hotel Belgica in Blankenberge. Robert doet zijn middelbare studies in het Atheneum in Oostende en wordt in 1948 bediende bij de ASLK.

Ondertussen haalt hij zijn diploma van licentiaat in de handels en financiële wetenschappen aan de Sint Aloyisius hogeschool in Brussel. In 1966 laat hij zich door zijn succesrijke kozijn Robert De Meutter, topman van Airtour, overhalen om de directie van diens vastgoedbedrijf, Immobel, en later van de reisketen Reizen De Zwaluwen waar te nemen.

Hij blijft er tot 1981. Door de overname van deze keten door de Sun Groep belandt hij opnieuw in Oostende waar hij algemeen directeur wordt van Sun Reizen. Hij kan echter niet aarden in de bedrijfscultuur van deze groep en botst er voortdurend met de arrogante Mark Vanmoerkerke. Hij trekt dan ook de deur achter zich dicht in 1983 en werkt tot aan zijn pensionering in 1989 opnieuw voor de ASLK. Ondanks het feit dat Robert Vandenbussche maar kort bestuurder van de VVR is geweest, was zijn invloed groot. Voor zijn baas, De Meutter, was hij in de VVR een soort mol, maar zelf verdedigde hij er altijd consequent de belangen van de beroepsvereniging.

Voor de VVR was het lidmaatschap van Reizen De Zwaluwen een toegang tot de grote ketens.

Robert heeft een dochter Corine (°1959) die een vertaalbureau en een bed & breakfast uitbaat in Brugge. Wij ontmoeten elkaar wel eens in de Delhaize in Sint Michiels-Brugge (hij woont er in de buurt) en ik stel vast dat zijn geest nog altijd even scherp en kritisch is als vroeger.

1980, mei, Febeltour

Oprichting van Febeltour, de voorganger van de Federatie van Toeristische Industrie. Stichters zijn: FBAA (autocars), NMBS (spoorwegen), RMT (scheepvaart), OMAT (toeristische diensten), Sabena, UPAV. Secretaris is Robert Anciaux (UPAV).

1980, mei, Neckermann

De VVR wint haar eerste proces tegen Neckermann inzake misleidende publiciteit, er zullen er meerdere volgen. De bewering van Neckermann dat zij goedkoper is dan de andere organisatoren, ingevolge haar verkoopsysteem, wordt veroordeeld.

1980, juni, VVR - aanvullende ledenlijst

De VVR publiceert een bijkomende lijst van 25 nieuwe leden: Cursief aangeduid zijn niet meer actief.

(1535) Reisburo Andina pvba, Hasselt, was eigendom van Guy en Herman Francois en ging failliet in november 1983.

(1545) *Atlas Reizen pvba/bvba, Wevelgem en Waregem, werd gesticht op 21 februari 1979 onder de naam Reizen Verkest door Annemie Verkest en Maria (Mieke) Vanhauwere (°1952), die haar carrière in de reissector was gestart bij Calu Reizen. De naam Atlas Reizen werd snel na de stichting aangenomen en in 2002 werd het handelsfonds overgedragen aan een andere vennootschap die haar oorspronkelijke benaming Infante (opgericht op 10 december 1985) wijzigde in *Atlas Reizen. De oorspronkelijke vennootschap nam in 2011 de naam Atlas Explore aan en is nu een  patrimoniumv-ennootschap. Zaakvoerders van de “nieuwe” Atlas Reizen waren Mieke Vanhauwere (tot 2018) en haar schoonbroer Bert Uytenbroek en vanaf 2020 Aline Temmerman (°Waregem 1979). De peetvader van de familie was de gewezen apotheker en lokale CVP-politicus en schepen van Waregem, Arthur Vanhauwere (1927-2021).

(2123) Avanti Reizen n.v. Brussel, was eigendom van een zekere Y.D. Spiegl en ging failliet in juli 1985.

(1645) Bando Travel Service n.v., Antwerpen (later Zaventem) werd gesticht op 12 oktober 1979 en verwierf later het reisbureau handelsfonds van Best & Osterrieth. De personen belast met het dagelijks bestuur waren achtereenvolgens: J. De Becker, Georges Staes, M.F. Quaeyhaegens (ex Herefurth) en vanaf november 1995, Veerle Denaux (°Brugge 1965, lic. economie). In mei 2005 werd het handelsfonds en de vergunning overgedragen aan de n.v. Herfurth Travel, die later haar naam wijzigde in FCM Travel. De vennootschap zelf bestaat nog steeds.

(1553) Bekaert Reizen, Izegem. Luc Bekaert was van opleiding leraar en gaf ondermeer jarenlang les aan de reisagenten opleiding van het Vormingsinstituut Roeselare (thans Syntra). Hij verkocht in 1998 zijn handelsfonds aan zijn stadsgenoot Soenen Travel. Het betrof hier een eenmanszaak.

(1547) L. De Coster & Zoon, Oudenaarde, was al in de jaren zestig actief als autocarbedrijf en verkreeg een A-vergunning in 1979. In januari 1997 werd het handelsfonds overgenomen door Reizen De Strycker en op 15 april 1999 werd het faillissement uitgesproken.

(1527) Reisburo De Gems, Diepenbeek, was de eenmanszaak van Henri Vanlangenaecker en werd later een pvba, waar ook zijn broer, Jo(han), bij betrokken was. Deze laatste overleed in verdachte omstandigheden in 2011 in Hong Kong. In 1988 werd een deel van het handelsfonds verkocht aan Staf Tours en in maart 1989 volgde het faillissement.

(1559) Delta Reizen International pvba/bvba, Wilrijk, werd opgericht op 6 februari 1980 door Joris Van Hulle (+1993). Na zijn plots overlijden werd hij opgevolgd door zijn dochter Lutgarde (°1964). In november 2008 werd het handelsfonds verkocht aan Reizen Spillemaeckers. De vennootschap zelf bestaat nog steeds als patrimoniumvennootschap.

(1523) Autocars De Toerist, pvba, Peer, werd in de jaren zeventig gesticht door Romain Deferm en zijn flamboyante echtgenote Rina Verbeenen, maar het reisbureau-handelsfonds, het vergunning-nummer en het VVR-lidmaatschap werd in december 1982 over-gedragen aan een andere vennootschap Reizen De Toerist pvba/bvba te Lummen (gesticht op 10 december 1982).

De oorspronkelijke vennootschap werd gestopt in november 1992. De Toerist ontwikkelde zich tot een vooraanstaande en erg traditionele onafhankelijke reisketen in de provincie Limburg. In juli 2011 werd het bedrijf overgenomen door de Limburgse ondernemer Jeroen Stockmans.  

(1551) Autobus- en Autocarbedrijf Reizen De Valk n.v. Heusden-Zolder, werd als eenmanszaak gesticht in de jaren zeventig door J.A. Reynders en op 18 september 1984 omgevormd tot een n.v.  De familie Reynders (Francois-Henri, Joseph, Gery, Peggy) was tot 2005 eigenaar en oefende ook het bestuur uit.

Toen werd het bedrijf verkocht aan Connex Belgium, een dochtermaatschappij van het Franse CGEA Transport. De vergunning werd hetzelfde jaar ingeleverd. De vennootschap bestaat nog steeds.

(2125) Reisburo De Witte, Aartselaar, was de in 1979 opgerichte eenmans/vrouwszaak van de betreurde Ingrid De Witte (1955- 1997). Na haar overlijden werd het kantoor overgenomen door Reizen De Cauwer.

(2115) Eerens Reisbureau Iris pvba, Maaseik, werd opgericht op 7 april 1982 door Jozef Eerens. Vanaf 1986 volgde de ene intrekkingsprocedure na de andere die in 1989 eindigde met een definitieve intrekking. In 1991 werd een nieuwe aanvraag ingediend en was men gedurende enkele maanden illegaal op de markt. Hendrik (°1928) en Patrick Symkens zetten de activiteiten verder tot zij in 1994 met een nieuwe vennootschap Symvaya Reizen (zie aldaar) een vergunning verkregen. Eerens bvba bestaat nog steeds.

(1541) Flandria Touring pvba, Langemark, werd opgericht door Camiel Van Haelewyn (°1937) en  zijn echtgenote Sonia Coulier. In 1989 ging het bedrijf op in een nieuwe vennootschap Flandria Cars (zie aldaar).

(1025) Hebo Reizen n.v., Antwerpen werd gesticht in het begin van de jaren tachtig door Peter Van Avermaet, ooit (1975) praeses van Toeristka in Mechelen. Het bedrijf was voornamelijk actief in de incentive sector maar ging, toen deze subsector onder druk kwam te staan, in juli 2004 failliet. Het faillissement werd echter correct door Van Avermaut afgehandeld. Gedurende enige tijd waren ook Jean-Claude Pauwels (°Geraardsbergen 1953) en Robert Debackere (°Neerpelt 1955) betrokken bij Hebo.

(1429) International Travel Office pvba, Brussel, was eigendom van een zekere Sabine Wolf maar ging failliet in 1981

(1525) J-Tours, Lokeren, was de eenmanszaak van Frans De Boeck (zie biografie 03.10.1985).  Hij gebruikte het als een soort uitwijkingstrategie na de verkoop van zijn vennootschap (Boeykens Reizen) aan de VTB. Het is niet duidelijk wanneer de vergunning werd ingeleverd.

(1063) Reizen Lauwersvervoer pvba, Boom, werd opgericht in het begin van de jaren zestig. Bedrijfsleider was een zekere P. Keirsmaekers. Het werd in 1985 overgenomen door Reizen Verhoeven. De vennootschap zelf ging failliet in 1991.

(1537) Lefever bvba, Hooglede, werd gesticht op 15 juni 1951 door Gil Lefever (1925-1988). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Guido die in december 1995 werd vervangen door Ines Depoorter (°1947, actief in het bedrijf sedert 1974). In 1999 werd de vennootschap gesplitst in de pvba Lefever (vervoer) en de bvba Reizen Lefever (reisbureau). De reisbureau vennootschap werd vereffend in maart 2010.

(1475) Martin Vliegreizen pvba, Antwerpen, (zie biografie 26.04.1981) was een prestigieus reisbureau in de Carnotstraat dat in de jaren zeventig was gesticht maar door de tweede generatie (Michel Martin) werd om zeep geholpen. Het faillissement werd uitgesproken in augustus 1985.

(2003) Moortgat Reizen, Mechelen, werd gesticht in het begin van de jaren zestig en ging failliet in juni 1980.

(1525) Pax Vista Tours, Halle, was sedert 1976 de eenmans/vrouwszaak van Sonia Leunens, maar werd in 1981 omgevormd tot bvba. In 1999 nam haar echtgenoot, Philibert Luyckx (°1943) ingevolge ziekte van Sonia, de leiding over maar in oktober 2000 werden de reisbureauactivitieten stopgezet en op 26 maart 2008 werd de vennootschap vereffend.

(1601) Vervoerbedrijf Gebroeders De Vos, Sint Christophe Reizen bvba, Brakel, werd opgericht op 1 januari 1964 door de gebroeders Marc en Marcel De Vos. In 2000 werd het bedrijf verkocht aan Connex Belgium, een dochtermaatschappij van het Franse CGEA Transport en de reisbureauvergunning ingeleverd. De vennootschap bestaat nog steeds.

(1463) Dirk Smekens Reizen, pvba/bvba, Zele werd opgericht op 18 april 1977 door Dirk Smekens. In 1999 verkocht hij het handelsfonds van het kantoor in Zele aan de TUI/ Jetair groep en werd de naam gewijzigd in Dias Travel, die zich vervolgens in Lede vestigde. Dirk Smekens was een uitstekend vakman maar ook een gewiekst zakenman die alle opportuniteiten in zijn voordeel omboog. De reisbureau activiteiten werden in 2019 beëindigd.

(1555) Travelline pvba/bvba, Overijse, werd gesticht op het einde van de jaren zeventig door Karel Stynen. Deze uitstekende vakman functioneerde gedurende meer dan dertig jaar zonder merkbare problemen maar werd in de zomer van 2010 geconfronteerd met grote financiële problemen die uiteindelijk hebben geleid tot het faillissement op 7 september 2010.

(1531) Vana Reizen, Duffel, was oorspronkelijk een zakenkantoor eigendom van Frans Nauwelaers en Albert Claes. In samenwerking met Johanna Bogaerts werd in 1980 het reisbureau opgericht dat echter op 6 februari 1989 failliet ging.

(1607) Vanhove Tours, Nieuwpoort, was de eenmanszaak die Roger Vanhove exploiteerde nadat hij Redan Tours had verlaten (zie aldaar). Ook zijn dochter, Katja en Serge Pinet (later Mascot Tours) waren bij het bedrijf betrokken. In 1988 werd de vergunning ingetrokken en in 1989 verdween Roger Vanhove van het toneel, zonder een spoor na te laten.

1980, 18 augustus, Faillissement

De derde grootste Nederlandse touroperator, Christoffel Reizen van André Verlinden, stopt haar operaties en gaat failliet. 14.000 klanten worden door het Garantiefonds vergoed.

Christoffel Reizen is in België vooral bekend om haar charters (met TEA) naar Thailand. Achteraf blijkt dat de problemen bij de voornaamste geldschieter, de Slavenburg Bank, mee aan de basis lagen. André Verlinde was de eerste van een reeks Hollanders die dachten dat Vlaanderen een soort economisch aanhangsel is van Nederland waar zij hun ideeën zo maar kunnen overplanten.

Ik herinner mij nog altijd met afgrijzen de voorstelling van het nieuwe Christoffel programma voor de Vlaamse markt, georganiseerd in het verre, koude en regenachtige Apeldoorn met als begroeting een broodje melk en als afsluiter een groenten- en fruitbuffet.

Maar toen waren de meeste Vlaamse reisagenten al lang opnieuw op weg naar huis, naar de vertrouwde foie gras, de paling in het groen, de steak a l’os, (bleu, saignant, of à point), de Trappist, de Leffe, de Bordeaux en de Bourgogne.

1980, september, Hotels

De Novotel groep (33.000 kamers) van Paul Dubrulle (°Tourcoing 1934), neemt de Sofitel groep (6.500 kamers) van Jacques Borel (°Parijs 1927) over. Deze nieuwe groep zal zich later omvormen tot de grootste Europese hotelgroep, Accor.

1980, 18 september, TNT

Oprichting van de feitelijke vereniging TNT bestaande uit: Havas, Hotelplan, Wagonlits, Transcontinental, BBL Travel, Voyages Wasteels, Idéal Tourisme en Reizen Huybrechts. Officieel moet deze vereniging de belangen van de middelgrote reisbureaus verdedigen, in werkelijkheid dient zij enkel om de invloed van de Cobepa bij Intop-Airtour te bestrijden.

1980, 13 november, Vlaamse Geschillencommissie

De Vlaamse Geschillencommissie behandelt haar eerste dossiers. Deelnemers (arbiters, partijen, waarnemers): Mr. Lambert Kleyskens (voorzitter), Mr. Patrick Bouwen, Mr. (later Prof.) Jules Stuyck, Karel Ooms (Toerisme Vlaanderen), Hans De Coninck en Francois Ruelle (Test-Aankoop), Willy Paul Carlier, Réné Verhasselt (Transuniver), Gerard Brackx, Antoon Van Eeckhout, Gaston Van de Velde (secretaris).

1980, 20 november, Faillissement Airtour

Als voornaamste redenen voor het faillissement worden aangeduid: de economische crisis van het einde van de jaren zeventig; gebrek aan kapitaal ingevolge het toekennen van teveel dividenden  aan de aandeelhouders; te veel invloed van branchevreemde financiële groepen; verdeeldheid en naijver onder de aandeelhouders; slecht beleid; onverschillig personeel; niet opgewassen tegen de voor-naamste concurrent (Sunair) en een onoverzichtelijke en veel te gecompliceerde structuur (zie schema hieronder).

Deze structuur werd uitgedacht door Bob De Meutter met als doel de vennootschap, die in feite eigendom was van een aantal, theoretisch, evenwaardige aandeelhouders, alleen of met enkele medestanders, te controleren.

Gedurende enkele jaren is dit gelukt maar tenslotte werden er andere coalities gesmeed met als doel De Meutter te elimineren. Er dienen zich onmiddellijk twee kandidaat overnemers aan; enerzijds De Meutter zelf, die beweert gesteund te worden door de Kredietbank en anderzijds de Vlaamse Toeristenbond (VTB/VAB) en Wasteels/Sabena. Onder druk van de toenmalige voogdij-minister van Sabena, de socialist Guy Spitaels (1931-2012) wordt voor de tweede formule gekozen en het Franstalig duo Delfosse/ Cornet naar voren geschoven.

aandelenstructuur Airtour

Ik heb het van zeer nabij meegemaakt: Van het gesprek met Jean Louis Duplat (3), de scherpzinnige voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, die met mij peilde naar de achtergronden van het faillissement tot het moment dat dezelfde voorzitter, met een grijnslach, de sleutels van de Bentley, die De Meutter als dienstwagen bij Airtour gebruikte, opeiste. Van de talloze gesprekken die alle partijen met iedereen voerden, met slechts één doel: het eigen (financieel) vel redden tot de duivelse voldoening van de rancuneuze Réné Wasteels, die met een glas Chivas in de hand, op het symbolisch graf van De Meutter wou dansen.

Van de strijd om te voorkomen dat Rudolf Vanmoerkerke de restanten van Airtour zou inpikken, wat hij enkele jaren later toch zou doen, tot de confidentiële gesprekken met curatoren en advocaten om toch niet te fanatiek achter de (nog) onbetaalde facturen van reisagenten aan te gaan.

Heel wat reisagenten, leden en niet-leden van de VVR, zijn tot hun verbazing gespaard gebleven van procedures door de curatoren van Airtour naar, bijv. ten onrechte afgetrokken supercommissies.

De laatste jaren van Airtour en vooral het dramatisch einde was een droevig verhaal. Airtour was bedoeld als een touroperator door en voor de reisagent, maar het kortzichtig egoïsme van vooral de Franstalige dikke nekken, die weigerden de macht en de winsten te delen met de toenmalige, vooral Vlaamse, nieuwe generatie, leidde tot het voorspelbaar roemloos einde. Airtour was naast de sublieme kwaliteit en het professionalisme vooral de touroperator van de gemiste kansen.

1980, 27 november, Airtour 2000

De onderstaande cartoon verscheen in de Hoogvlieger nr. 26 van december 1980. Ze geeft weer hoe de reisagenten zich voelden na het faillissement van Airtour en de snelle oprichting van haar opvolgster Airtour 2000. In feite was deze nieuwe vennootschap een afkooksel van de oorspronkelijke Airtour, dat alleen tot doel had haar voornaamste leverancier en aandeelhouder, Sobelair, verder lucratieve opdrachten te bezorgen.

cartoon einde intop

De aandeelhouders (aantal aandelen tussen haakjes) waren: Societé Immobilière des Deux Portes (BBL, 100), CIT (50). Cobeltour (50), Voyages Cuvelier (50), Europareizen International (100) (4). Pontinental (Holiday Club, 150), Reizen Huybrechts (100), Idéal Tourisme (100), Immotour (100), L’Epervier (100), Royal Tours (100), Sobelair (3000),  Touring Club (100), UTO Reisbureau Van Eeckhout, 100) (5). Wagonlits (1000), Wasteels (1000),

Bestuurders waren (+) Jacques Cornet (Railtour), (+) André Delfosse (Airtour), Ludo Huybrechts (Reizen Huybrechts), Johannes Loeffen (Holiday Club), (+) Jozef Plaskie (Touring Club), (+) Raymond Simon (Wagonlits), (+) Philippe Hector Van Biesen (L’Epervier), (+) Réné Wasteels (Voyages Wasteels) en de Sabena boys: Rudy Colle, (+) (+) Raoul Delmotte, Pierre Dils, Réné Minet, Jean Snoeck, (+) C. Verougstraete

1980, december, VVR

In de rand van dit dossier kent de VVR haar eerste crisis. Vier bestuurders nemen ontslag (Chris Beeck, Willy-Paul Carlier, Didier Ramoudt, Jean Verpoorten). In feite heeft deze crisis niets met Airtour te maken, het vormt alleen maar de aanleiding.

Ten eerste is er de crisis binnen de Europareizen groep. Vooral (+) Yvan De Sutter (Europareizen Merelbeke), de voornaamste partner, voelt zich te kort gedaan. Hij en Chris Beeck (Europareizen Keerbergen) hebben tevens een probleem met (+) Eddy De Smet (Sunnytours), bestuurder van de VVR en vriend van Van Eeckhout. Deze heeft op zijn beurt een probleem met (+) Marinus Meerschaut, waar hij, in zijn voormalig bijkantoor in Zottegem, waar Meerschaut kantoorhoofd is, een kastekort van 25.000 € heeft vastgesteld.

Ten tweede is er de nakende fusie tussen de Europareizen Groep en De Blauwe Vogel van Willy Paul Carlier. Yvan De Sutter is voorstander, Antoon Van Eeckhout heeft groot voorbehoud. Finaal wordt alles aan elkaar gekoppeld: Van Eeckhout moet De Smet laten vallen, maar hij wilt niet toetreden tot de fusie groep (Europareizen International) wanneer Meerschaut ook wordt aanvaard.

Ten derde is er Didier Ramoudt die een grotere rol in de VVR wil spelen maar zich gedwarsboomd ziet door Van Eeckhout. Hij kiest voor het kamp De Sutter/Carlier en sleept de zwakke Verpoorten mee. Deze Ramoudt zal ook later nog een vreemde rol, in en buiten de VVR, maar nooit ten behoeve ervan, spelen. Op hetzelfde ogenblik is er de stichting van Airtour 2000 waar het samenwerkingsverband UTO, waar de Europareizen groep WEL en De Blauwe Vogel/Carlier NIET bij hoort, voor 25.000 € aandelen wilt kopen. Uiteindelijk verwerven zowel de nieuwe UTO International (Van Eeckhout, De Smet en Gielens) als Europareizen International (De Blauwe Vogel-Europareizen) elk een aandeel.

Van Eeckhout blijft achter met een geblokkeerde cheque van 10.000 € uitgeschreven door Willy Paul Carlier die oorspronkelijk met hem en niet met De Sutter wilde meedoen.

1980, december, UPAV

Nadat Jacques Cornet (1936-2016) voorzitter van UPAV, tot CEO van Airtour 2000 is benoemd, wordt hij bij UPAV als interim voorzitter opgevolgd door Albert Van Renterghem (1915-1983) van het gelijknamig reisbureau in Brugge.

1980, december, Coloma

André Verbeek (+2003) wordt directeur van de toerisme hogeschool Coloma in Mechelene. Hij blihjft het tot 1998 en werd toen opgevolgd door Marc Declercq.

1980, december, UFTAA

De Duitser Peter Rickmers (Airtours) volgt de Peruviaan Eduardo Arrarte (+2007) op als voorzitter van UFTAA.

1980, 18 december, VVR

Willy-Paul Carlier wordt afgezet als algemeen secretaris van de VVR. Hij wordt opgevolgd door Piet Daels (D & D Reizen).

1980, 18 december, UTO International

Nadat UTO (Europareizen + Fiesta Reizen + Reiscenter + Apollo Reizen) een stille dood is gestorven en Europareizen uit elkaar is gespat, hebben zowel Van Eeckhout als (+) Guido Gielens behoefte aan een nieuw samenwerkingsverband. Zij stichten samen met (+) Eddy De Smet UTO International. Deze coöperatie zal succesvol opereren tot in 1986 (6). Guido Gielens is voorzitter, maar vooral Eddy De Smet is er de drijvende kracht. Zo is het project Witte Reizen, uitgedacht en gestuurd door De Smet, bijzonder wins-tgevend.

1980, 29 december, Neckermann

Neckermann wordt een tweede maal,  veroordeeld. Ditmaal voor de beledigende slogan: wij doen wat anderen beloven.

1980, 31 december, VVR

Nadat volgende leden zijn toegetreden, haalt de VVR haar 200ste lid binnen. In cursief aangeduide ondernemingen zijn niet meer actief; *: zijn nog steeds VVR-lid.

(1001) De Trekvogel bvba, Turnhout (zie ook biografie van Carl Appels 15.12.1992) werd in 1945 opgericht door Jos Appels (1916-1989) als eenmansbedrijf en hield zich eerst enkel met busreizen bezig, maar snel werden ook reisbureauactiviteiten ontplooid. In 1967 kwam Carl (°1942) in de zaak en op 23 december 1976 werd de bvba opgericht. In 2006 werd de zetel van de vennootschap in Turnhout gesloten en overgebracht naar een voormalig bijkantoor in Geel. Op 28 februari 2013 werd Anaz Fatih (°1988) uit Deurne aangesteld tot tweede zaakvoerder die enkele maanden later het bedrijf volledig overnam. In juli 2014 verdwijnt Appels uit het bestuur.

(lic. onbekend) Foeriers Reizen, Lokeren, was de eenmanszaak van een zekere Foeriers. Hij verkocht zijn handelsfonds in 1986  aan het reisbureau Gorion II (zie 11.08.1986).

(1371) Gulliver Reizen, Leuven, was de eenmanszaak van Frans Van den Bempt maar werd geleid door Mevrouw Barils-Massart. Men ging in 1981 failliet.

(1197) Parmentier Travel, Waregem-Sint Eloois Vijve, was de opvolger van het in 1928 gestichte Autobus- en Autocardienst Daniel Parmentier. Men verkreeg oorspronkelijk een C-vergunning maar die werd in 1987 omgezet in een A-vergunning. Guido Vlieghe was er actief sedert 1971 en werd in 1980 zaakvoerder. De activiteiten werden gestopt in 1991.

(1369) *Schoeters Reizen pvba/bvba, Schilde, was al actief als autocarbedrijf in de jaren vijftig van vorige eeuw en werd onder de tweede generatie, Gustaaf (Staf) Schoeters en zijn echtgenote Cecilia (Lou) Antonis (°1946, zie biografie 04.05.19987) op 1 januari 1971 een bvba. In 1976 volgde de A-vergunning en in 1992 de IATA-licentie. Lou Antonis was bestuurder bij de VVR en voorzitter van Travelcoop.

(2129, 1955) Reizen *’t Houtland pvba/bvba, Torhout, werd gesticht op 20 oktober 1980 door Kathleen Gryson (°1954) die  onverstoorbaar en met grote deskundigheid haar reisbureau leidt. Haar ambitie is niet groot of belangrijk te worden, maar haar klanten tot het uiterste van dienst te zijn.

(1085) *V & D Travel, Staden (sedert 2011 Roeselare) werd gesticht in 1980 als eenmans/vrouwszaak door Gisele Decorte,

ter aanvulling van het verzekeringskantoor van haar echtgenoot. Roger Verhoest. Gedurende enkele jaren werd het merk Carov Tours aan de benaming toegevoegd nadat men een deel van het handelsfonds van dit bedrijf had overgenomen. Sedert 1994 is Els Verhoest (°1969, lic. economie) in het bedrijf werkzaam en in 2005 nam zij de leiding van haar moeder over. Ondertussen was op 12 februari 1997 de eenmanszaak omgevormd tot een bvba. Naast de klassieke reisbemiddeling is V&D Travel met haar merk Aussi Tours de marktleider voor de bestemmingen in de Pacific. De familie Verhoest is dynamisch, eigenzinnig en kritisch, ook tegenover de VVR. Het lidmaatschap werd een paar keer onderbroken maar sedert het aantreden van Els Verhoest is het vertrouwen hersteld.

VOETNOTEN

  1. Het minste wat men van Heinzmann (Antwerpen 23 april 1953-22 juli 2018) kan zeggen is dat hij een gevarieerde carrière heeft opgebouwd. Hij werkte in de tabaksindustrie, bij British Leyland, Holiday Inn International, Hertz, Air Europe, TEA, Sobelair, VLM, Constellation Airlines, Jetair, Rosenbluth Travel, NMBS (één week in april 2002), Luxair, Albanian Airlines, Luxaviation, GMC Airlnies; bij zijn eigen consultingbedirjf, Aviafix en sedert november 2012 is hij CEO van de Roemeense luchtvaartmaatschappij Tarom.
  2. Zowel Klatt Voyagtes als Christoffel Reizen zijn later inderdaad ook failliet gegaan.
  3. Jean Louis Duplat (°1937) werd later voorzitter van de Controledienst voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, maar kreeg om politieke redenen geen verlenging van zijn mandaat. Hij werd ook voorzitter van Child Focus en adviseur bij Ernst & Young. Het was één der bekwaamste figuren die ik ooit heb ontmoet.
  4.  Een groep bestaande uit Carlier-De Blauwe Vogel, Europareizen Merelbeke, Europareizen Beeck, Europareizen Meerschaut.
  5. Later zullen deze aandelen worden verdeeld onder de leden van het dagelijks bestuur van de VVR (Fiesta Reizen, Sunny Tours, D & D Reizen) teneinde het risico niet enkel op de schouders van de voorzitter te leggen.
  6. De activiteiten werden gestopt toen ik ingevolge het overlijden van mijn zoon, mij uit de vennootschap terugtrok