1984

Inhoud

1984, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1983 291,854 miljoen toeristen wereldwijd 102,448 miljard $ uitgaven.

1984, Low cost

De Amerikaanse low cost carrier, Air Florida, vliegt enkele maanden op Brussel maar gaat dan failliet.

1984, Airbroker

Stichting van Airtip, één der eerste moderne airbrokers. Aanvankelijk betrof het een 100 % dochter van de touroperator Eurosun maar in 1988 werden de aandelen evenredig  verdeeld (elk 33 %) onder het management (Jean Brooke en Alain Systermans), Frederique Velge (Eurosun en Socfin) en Delhaize. Wagonlits werd aandeelhouder met 1 % en zou later de volledige controle verwerven.

1984, februari, Sabena

Sabena neemt haar eerste Airbus 310 in gebruik. Het betreft hier niet alleen een nieuw toestel maar ook een nieuwe vorm van financiering. Het gaat om een leasingcontract afgesloten met een maatschappij (Aviafin) waar Sabena zelf voor 27 % aandeelhouder is.

1984, maart, Kortingen

Op verzoek van een aantal VVR-leden en uit eigen overtuiging dagvaart de VVR de v.z.w. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten (houder van een vergunning van reisbureau) wegens het stelselmatig toekennen van kortingen op reizen georganiseerd door touroperators. Deze stap werd gezet nadat vergeefs aan de bevoegde ministers was gevraagd deze praktijken te laten stopzetten. In juli 1984 zal de rechtbank de zaak naar het Europees Hof in Luxemburg verwijzen die in 1987, een voor de sector, nefaste uitspraak zal vallen (zie aldaar).

1984, april, Flair Travel

Walter Merckx (°1948, ex Intop, ex-VTB, later eigenaar van Reizen Cool) richt de touroperator Flair Travel (Franstalige vergunning) op. Na een wervelende start zal het enkele jaren later failliet gaan.

1984, mei, VVR

En 1997 werd de naam gewijzigd in Breydel Travel en de zetel naar Antwerpen overgebracht. Op 10 oktober 2000 werd beslist in vereffenig te gaan en op 28 augustus 2003 volgde het faillissement.

(1493) Bib Tours, Berlare (later Aalst), was de eenmanszaak van André Biebuyck. De activiteiten werden in 1992 stopgezet.

(1749) Reizen *Boone pvba/bvba, Kontich, werd opgericht op 27 juni 1983 door Roger Boone (Brugge 1931-Kontich 2015)  die zijn carrière in de reissector in 1973 was gestart als kantoorhoofd van Reizen De Zwaluwen in Deurne. In 1999 droeg hij de leiding van Reizen Boone over aan zijn zoon Chris (°1964), die al vanaf 1993 actief was in het bedrijf. Reizen Boone is één van de sterkhouders van de VVR en het samenwerkingsverband Selectair.

(lic. onbekend) Bynens & Co bvba, Turnhout, was een zusterbedrijf van Compasstours en werd vereffend in 1989.

(1723) Ceto Reizen, Kortrijk, was de eenmanszaak van Jozef Vandenbogaerde. Men exploiteerde ook een semionafhankelijk bijkantoor in Aalst (Yvan Beeckman) De activiteiten werden stopgezet in november 1992.

(1637) Reisburo Elly Coenen bvba, Dilsen, is gestart als eenmans/vrouws zaak van Elly Coenen (°1947) in 1981, die werd omgevormd tot bvba op 26 mei 1996. De bakkersdochter, Elly Coenen studeerde aan het van Cels instituut in Antwerpen en was tot het einde van de jaren zeventig onthaalhostess. Ondertussen haalde zij haar diploma van reisbureauhouder bij Syntra en werkte een jaar bij De Toerist in Lummen. Meer dan dertig jaar, de laatste jaren met haar partner André Daemen, leraar en reisleider, was haar reisbureau een toonbeeld van vakmanschap, inzet en vriendelijkheid. Eind 2012 werd het handelsfonds overgenomen door haar medewerkster, Goele Custers.

(1765) Cools Travel pvba, Oostkamp, werd in het begin van de jaren tachtig gesticht door Johan Cools (1936-2011), de zoon van Gaston Cools, een steenrijke Brugse verzekerings- en vastgoedmakelaar en mecenas. De basis van de reisbureauactiviteiten werden gevormd door de overname van het handelsfonds van het autocarbedrijf The Cock Tours. Johan Cools was met tal van zaken bezig, vooral in Afrika, die zich dikwijls aan de rand van de legaliteit bewogen. Zo zou hij ook onrechtstreeks betrokken zijn geweest bij de moord op Lumumba.

In Brugge genoot hij bekendheid als public relations verantwoordelijke van de voetbalclub Cercle Brugge. In april 1984 ging Cools Travel failliet.

(1683) Reizen *De Cauwer n.v., Sint Niklaas, werd opgericht op 11 september 1981 door Pazul Heylen (°1949), zijn echtgenote Jose Verrijken, en Danny De Meutter en diens echtgenote Anne Evrement. Op 26 mei 1982 werden alle aandelen overgenomen door Josephus (Jef) De Cauwer (1929-2005, zie biografie 28.11.1986) en zijn toenmalige echtgenote Mathilda Verschueren.

In 2000 nam zijn stiefzoon, Dirk Van Duysse (°1963) die reeds vanaf 1981 betrokken was bij het bedrijf, de leiding over. De laatste jaren heeft Reizen De Cauwer zich ontwikkeld van een reisketen tot een belangrijke nichespeler in de cruisesector. In 2016 werd  Ben Scheefhals (ATC) korte tijd mede-zaakvoerder maar de samenwerking liep spaak in 2019..

(2137) Reizen Defalque, Diest, de eenmanszaak van Luc Defalque  verdween in de jaren tachtig zonder een spoor na te laten.

(2163, 1793) De Piraat, Putte, was de eenmanszaak van Jean d’Haese (°1947), die zijn activiteiten startte in het begin van de jaren tachtig. Hij deed zijn ongebruikelijke naam alle eer aan, gezien, na tal van onregelmatigheden zijn vergunning in 1988 werd ingetrokken en kort daarop het persoonlijk faillissement volgde. Desondanks aanvaardde Toerisme Vlaanderen in 2004 dat D’Haese het (fictief) dagelijks bestuur waarnam van het Turkse reisbureau Taskin in Gent, wiens vergunning in 2009 ook werd ingetrokken.

(1767) Frank Devos Reizen (later*Ideefox gva), Brugge, werd in januari 1984 als eenmanszaak gesticht door Frank Devos (°1954) (1984)(1) Op 24 augustus 2000 werd een zustervennootschap, de CVA Ideefox opgericht die in 2004 het handelsfonds en het vergunningnummer van de eenmanszaak overnam.

Devos Reizen/Ideefox heeft zijn aanzienlijk zakencijfer vooral opgebouwd rond een uitgebreid Club Med cliënteel en de reizen van en voor Club Brugge. Frank Devos is een gehaaid zakenman, die veel minder naïef is dan hij zich voordoet en die wordt bijgestaan door medezaakvoerder Gerda Vandousselare en Martine Sneyers (°1953, ondertussen met pensioen), die al sedert 1973 actief is in het beroep en de stiel (tot 1986) bij mij heeft geleerd.

(1633) *Dewi Reizen-Tours pvba/bvba, Antwerpen, wordt in maart 1981 gesticht door Herman De Waele (°1940) (2) en richte zich bijna uitsluitend op Aziatische bestemmingen, gezien Herman gehuwd was met een Indonesische dame. In 2011 wordt het bedrijf verkocht aan Alain Van Keer. In 2013 ging men de fusie aan met een andere reisbureau van Van Keer (5339, Travelland-Meridiana).

(1713) *Europareizen Brava pvba/bvba, Liedekerke, werd op 4 augustus 1982 gesticht door Lydia Van der biest, die al sedert 1976, met haar echtgenoot Willy De Brabanter, die werkzaam was bij de Civiele Bescherming, een bijkantoor van Europareizen Merelbeke exploiteerde. De eigen vergunning kwam er in 1982. Na een jarenlange onderbreking werd men in 2008 opnieuw VVR-lid.

De corona-crisis (2020) maakte een einde aan de activiteiten.

(1771) Reizen Leo Goossens c.v., Antwerpen. Deze vennootschap werd bij onderhandse akte opgericht op 20 novmeber 1983 door Leo Goossens (°Antwerpen 1943, ex VTB 1964-1970, ex Furness Travel 1970-1976, ex Galaxy Travel 1976-1978, ex Zodiac Travel 1978-1981, ex Durot Travel 1981-1083), Rita Steynen, Helene Tropato, Leo, Guido en Paul De Jongh. De vennootschap werd in oktober 1992 opgeheven, maar het is niet duidleijk of het een faling  betrof. De vergunning werd op een onbekende datum ingetrokken.

(1727) Herberigs Reizen, Oudenaarde, werd in 1983 als eenmanszaak opgericht door Dominique Herberigs (1928-2000), die voornamelijk als verzekeringsagent, actief was. In augustus 1994 werd de eenmanszaak omgevormd tot een bvba. Na het overlijden van Dominique nam Olivier (°1954, lic. TEW) het dagelijks bestuur over maar op 17 december 2007 werd de vennootschap in vereffening gesteld en de vergunning ingeleverd.

(1093) *Herfurth & Co Travel n.v., (thans *FCM) Antwerpen (later Zaventem) was een dochtermaatschappij van Herefurth & Boutmy n.v. en werd ten tijde van de aansluiting bij de VVR geleid door de heer Van Pottelberghe. In 1986 werd het handelsfonds overgedragen aan een nieuw opgerichte maar gelijknamige vennootschap en in 2002 gebeurde hetzelfde. De bestuurders waren toen Michel Quaeyhaegens, Robert Vermeersch, Vincent Maldaguen (°1959), Olivier D’Hoop en Monique Vanminckel (°1949) die tevens het dagelijks bestuur waarnam. Op 9 april 2009 werd Veerle Denaux (°Brugge 1965, lic. economie) gedelegeerd bestuurder  (zie ook Bando Travel 00.06.1980).

(lic. onbekend) Holiday Travel, n.v., Brussel, buiten het feit dat dit reisbureau in 1996 of 1997 failliet ging is hierover niets  bekend.

(1769) International Travel and Business Bureau (ITBB), bvba, Leuven, dook al op in 1983 onder de naam Club Travel. De eigenaar, Harry Benony werd door de VVR gedagvaard maar verkocht zijn handelsfonds aan de bvba ITBB van een zekere Elisabeth De Vlies die op 12 januari 1984 een vergunning verkreeg. In 1989, 1992, 1995 en 1997 werd de vergunning ingetrokken maar telkens weer hersteld tot op 30 december 1997 het faillissement werd uitgesproken.

(1413) Autocars Lambertus Reizen, Ekeren, werd op het einde van de jaren zeventig gesticht door de familie Devos en in 1983 omgevormd tot bvba. Van toen af aan en tot de vereffening op 26 augustus 2010 was Chantal Devos er de leidende figuur. In  2009 werd  de vergunning reeds ingeleverd.

(1663) Reizen *Lenaers pvba/bvba, Koksijde, werd als onafhankelijk reisbureau opgericht op 13 april 1981 door André Lenaers (1928-1988) die, naast zijn vastgoedactiviteiten, sedert 1974 een bijkantoor van Reizen De Ra (Gistel) had geëxploiteerd. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door zijn dochter Patricia (°1958). Het betreft hier het leading reisbureau van de Westkust.

(1703) Meir Travel pvba, Antwerpen, werd opgericht door Mw. B. Wauters-Sak en Marcel Pont. Het handelsfonds werd in juli 1988 verkocht aan Occap Reizen. In 1991 ging men vereffening.

(1763) (*) Must Travel pvba, Gent, werd opgericht in januari 1984 door Antoinette De Decker (°1940). In 1993 werd het lidmaatschap bij de VVR opgezegd in 1994 volgde de schorsing van de vergunning en in april 1997 de intrekking en het faillissement.

(2011, 1661) Nicolaides & Co pvba, Antwerpen, was  een, in 1887 opgerichte, scheepsbevrachter, die in 1966  bijkomend een reisbureauvergunning verkreeg. In januari 1981 werd men VVR-lid. Zaakvoerders waren toen de dames M. Nicolaides-Vinck, C. Trelacy-Nicolaidis en D. Nordman-Nicolaidis. In 1988 belastten de zaakvoerders Andre Bosch en Klaus Weihtag, Nicole Vanderveken (°1957, thans Travel Design) met het dagelijks bestuur. In 1996 werd het handelsfonds overgedragen aan een nieuwe vennootschap (Nicolaidis Travel bvba) en werd het dagelijks bestuur, door de zaakvoerder Christa Weihtag-Pukownik, toevertrouwd aan Iria Gaspar-Mateus (°1961, ex Wirtz, ex D&D Reizen).

De laatste persoon belast met het dagelijks bestuur was Sonja Timmermans (°1951). De vergunning werd in 2003 ingetrokken en het faillissement volgde op 9 maart 2004. De eerste  vennootschap (Nicolaidis & Co) ging failliet op 21 april 2005.

(1651) Ostend Travelwing n.v., Oostende, werd in 1981 opgericht door Guy Rayée (1942-2006) één der sympathiekste foefelaars die onze sector heeft gekend. In en na zijn, niet voltooide, studies van industrieel ingenieur scheikunde maakte hij kennis met de reissector bij Transeurope en West Belgium Coach (Oostende), Autocars Decock (Brugge) en ITS/De Ra Reizen (Gistel) en belandde uiteindelijk bij Reizen Gemini(Oostende).

Rayée wisselde even snel van partner als van bedrijf en was een meester in het zien aankomen van de bui. Zo verdween hij in 1991 uit het bestuur van Ostend Travelwing en liet er zich vervangen door zijn zoons Thierry (°1966) en Philippe en in het dagelijks bestuur door Eddy Desmit (°1957). De naam werd op 11 augustus 1991 gewijzigd in Travicon en op 14 april 2001 werd het faillissement uitgesproken. Ondertussen waren de activiteiten echter reeds overgeheveld naar de United Travel Group en Lotus Reizen (zie aldaar). Guy Rayée eindigde zijn professionele carrière in een reisbureau in Sluis, op de grens van Nederland en België. Hij slaagde er in aan de controles van beide overheden te ontsnappen.

(lic. onbekend) OVIT Reizen, Genk, over dit bedrijf vinden wij geen spoor in ons archief.

(1631) (*) Pallieter Reizen bvba, Lier, was al actief als autocar-bedrijf in 1948, verkreeg een C-vergunning in 1966 en vormde zich om tot een bvba op 27 februari 1975. In 1981 werd door de eigenaars – Mia Verreydt (°1951) en Guy Van Dessel een A-vergunning aangevraagd. De activiteiten werden gestopt in 2014 en het faillissement volgde op 19 oktober 2015.

(1757) Panda Reizen pvba/bvba, Deurne, werd opgericht in 1983 door Carmen Lecuyse (°1949) die voorheen een Sun Reizen kantoor uitbaatte. In 1997 werd het handelsfonds verkocht aan een nieuwe vennootschap (Panda Travel bvba, zie aldaar) die hetzelfde vergunningsnummer behield maar die niet alleen aan andere eigenaars toebehoorde (de beruchte Van Tongerlo)  maar ook een totaal andere bedrijfspolitiek toepaste. Sedert 2000 legt de oorspronkelijke vennootschap geen jaarrekeningen meer neer.

(1737) Parisis Reizen pvba, Gent-Wondelgem, behoorde tot de gelijknamige groep, eigendom van de beruchte gebroeders Antoine en Etienne Parisis die zich met tal van duistere financiële diensten bezighielden (3). Tussen april en december 1986 ging de ganse groep, die uit verschillende vennootschappen bestond, frauduleus failliet. Het was Patrick Heldenbergh (1944-2013 ex Travelclub, later Poly Travel), die bij Parisis Reizen het dagelijks bestuur waarnam. Hij verkeerde er dus in goed gezelschap.

(1417) *Pauwels Travel Bureau pvba/bvba (sedert 2001 Pauwels Travel Events), Machelen (later Zaventem, thans Keerbergen) werd gesticht op 26 november 1976 door Stefaan (Etienne) Pauwels (1940-2019) die in 2002 werd opgevolgd door zijn zoon Willem (°1969, bachelor toerisme, actief in het bedrijf sedert 1992). Het betreft hier een van de betere incentive en event bureaus.

(1647) *Penta Reizen pvba/bvba, Izegem, wordt opgericht op 6 februari 1981 door Luc Demuynck (°Roeselare 1942, lic. bedrijfs-psychologie, zie biografie 06.06.1996) en zijn echtgenote Christine De Corte (°Sleidinge 1945, regentes). Voorheen had Christine een bijkantoor van Apollo Reizen uitgebaat en Luc leerde de sector kennen via Tenbel, waar hij één van de topverkopers was.

Door het aantreden van zijn zoon Pieter (°Gent 1972, bachelor toerisme) in 1995 kwam er wat meer ruimte voor andere verantwoordelijkheden, met name het voorzitterschap van de VVR (1996-2008 en 2013-2020).

(1777) *Reiswinkel Diest pvba/bvba, Diest, werd opgericht op 22 december 1983 door Rob Putseys en John Pot (°Geetbets 1952, lic. Germaanse, ex De Blauwe Vogel, ex-Voyages Brooke, zie biografie 07.07.2007). Putseys bracht het handelsfonds van de voormalige v.z.w. Anders Reizen in, Pot zijn kennis als professionele reisagent. In 1989 gingen de partners uiteen. Putseys richtte Ikaros/Anders Reizen op (dat later werd verkocht aan Joker) en Pot bleef actief in Reiswinkel Diest. Van 2004 tot 2013 was John Pot voorzitter van het samenwerkingsverband Travelcoop.

(1843) Reizen 2000 Franc Bijoux pvba, Kortenberg, werd op-gericht op het einde van de jaren zeventig onder de naam Franc Bijoux Diffusion. In 1984 werd een vergunning aangevraagd met de belofte de andere activiteiten te beëindigen.  In 1992 werd Clement Dieltjens (Hoboken) aangetrokken wat een van de oorzaken was van het faillissement in juni 1993.

Het handelsfonds van het bijkantoor in Leuven werd in 1991 overgenomen door Filip Droste, met een andere vennootschap onder de naam (5061) Reizen 2000 Plus; die in 1995 is gestopt.

(lic. onbekend) Ricardo Reizen, Leuven, wij vinden geen spoor meer van dit reisbureau in ons archief.

(1623) Réné *Roelant Reizen pvba (later n.v., sedert 2001 opnieuw bvba), Aalst, werd op 29 oktober 1980 gesticht door de bankdirecteur en later verzekeringsmakelaar Réné Roelant (°1931) die Olga Jacobs als kantoorhoofd aanstelde. In september 1999 werd het dagelijks bestuur overgenomen door de toenmalige echtgenote van Réné Roelant, Marie-Therese Lambrecht (°1954) die al sedert 1987 betrokken was in het bedrijf. Ingevolge het wegvallen van de financiële steun van Réné Lambrechts en de corona-crisis legde men in oktober 2020 de boeken neer.

(1783) Royal Tours Wervik (1988: Comfort Tours Wervik), Wervik, was de eenmanszaak van de verzekeringsmakelaars Bernard en Mieke Penet (°1959) die sedert 1977 optraden als franchisenemers van Royal Tours en in 1988 onafhankelijk werden. In 1998 werd het handelsfonds verkocht aan een ander bedrijf (5821 Comfort Tours Wervik) van Hervé Vandelamoitte en Claudine Costeur. Kort daarna ging Penet failliet.

(1781) Sanotours pvba, Leuven, werd eind 1983 gesticht door de Roemeen Grigore Matei. Op 13 februari 1988 boden 49 passagiers zich aan op de luchthaven van Zaventem maar werden op de charter van Maxitours geweigerd, wegens gebrek aan betaling. Deze gebeurtenis kreeg ruime weerklank in de pers. Nadat Matei bovendien in maart 1988 betrokken geraakte bij de smokkel van waardevolle Roemeense postzegels en ook niet in staat bleek een borgtocht als touroperator te stellen werd de vergunning ingetrokken. Het faillissement volgde op 06/09/1988.

(1753) Service Travel pvba/bvba, Berchem, werd in 1983 opgericht door Réné Coppieters, die voorheen onder meer actief was bij Orbitours en Christoffel Reizen. Het was een gedreven reisagent die grote supporter van de VVR. De activiteiten werden beëindigd in december 2005 en het handelsfonds overgedragen aan Echo Reizen. In december 2006 werd de vennootschap vereffend.

(lic. onbekend) Sogopa/Willy Tours n.v., Merksem, ging in januari 1986 failliet. Verdere informatie ontbreekt

(1321) *Solmar Reizen pvba (sedert 1987 n.v., Maasmechelen, werd gesticht op 28 oktober 1971 door Antonio Vertrugno (°1941) de zoon van een Siciliaans/Italiaanse mijnwerker. In oktober 1993 werd het handelsfonds overgedragen aan een nieuwe vennootschap met dezelfde naam en vergunningnummer. Sedert 2006 zijn ook zoon Rafaelo en dochter Morena Vetrugno betrokken bij het beleid. Solmar is uiteraard gespecialiseerd in Italië, maar ook in de betere school- en skireizen. De peetvader van de familie, Antonio, was in zijn jonge jaren bekend als charmezanger en orkestleider (Tony Black) en ook zoon Rafaelo trad op dit terrein in zijn voetsporen.

(1717) *Staf Tours bvba, Lommel, werd gesticht door Staf Cremers (Lommel 1928-Overpelt 2011) op 24 november 1982 als opvolger van zijn eenmanszaak die reeds in 1952 actief was. Op 20 maart 1989 werd de busafdeling (Staf Cars) afgesplitst onder het statuut van een aparte naamloze vennootschap. Zijn zoon Paul bouwde het bedrijf verder uit, ook in Nederland, zodat de groep Cremers, in zijn sector, een van de belangrijkste van Limburg is geworden. Zijn andere zoon, Walter (°1956, landmeter en ambtenaar), koos voor de politiek en bekleedde verschillende mandaten voor de Sp.a, onder meer als provinciaal gedeputeerde (2009-2012). De groep stelt 180 personen te werk. Haar voornaamste klant/partner is thans Flexbus.

(1695) Reiscentrum Stassart, Overijse, werd gesticht als eenmanszaak door Stephane Stassart (°1951) die voorheen op hetzelfde adres een bijkantoor van Voyages Thijs uitbaatte. In 1998 werd het bedrijf omgevormd tot bvba maar in 2001 verkocht hij zijn handelsfonds aan Ticket/BBL Travel dat later op zijn beurt opging in Carlson Wagonlits (CWL). De vennootschap bestaat nog steeds en Stassart bleef actief als kantoorhoofd voor Carlson/Wagonlits en later voor Alizé Travel.

(2171) Suntop Reizen, Hoeselt, was eigendom van Johanna Driesen en Henri Slegers die startten als franchisenemer van Sun Reizen. De vergunning werd in 1988 ingetrokken.

(2167) *Suntour pvba/bvba, Avelgem, werd opgericht op 1 oktober 1977 door Griet en Geert De Groote die vanaf het begin van de jaren negentig werden bijgestaan door Bart De Groote die op 31 mei 2010 officieel de leiding overnam

.(1707) Tenerife Center/Tours pvba/bvba, Zele, werd in 1982 gesticht door Dirk Smekens, ook eigenaar van Smekens Reizen,

Men was gespecialiseerd in reizen naar de Canarische eilanden. Na aanvankelijk succes bleek de concurrentie met de grote touroperators en hun eigen charters niet houdbaar. De vergunning werd in 1996 ingeleverd.

(1789) Travel Consultants International n.v., Antwerpen, was eigendom van Carine Handrickx en Piet Borms, deze laatste dook later opnieuw op bij Cobra Reizen (zie 11.06.1987). De vennootschap werd in 1988 opgeheven. Het is niet duidelijk of het om een faillissement ging.

(1073) Ultra Montes cvba, Brussel (later St. Stevens Woluwe en Zaventem) werd op 1 januari 1968 gesticht als coöperatieve vennootschap van de christelijke arbeidersbeweging (ACW) teneinde hun belangen in de reissector veilig te stellen. Wij werden voor het eerst in 1979 geconfronteerd met deze organisatie en haar directeur (J. De Wit) in verband met de kortingen die Ultra Montes toekende op touroperator producten, wat toen wettelijk verboden was. Met uitzondering van de periode dat Walter Raspoet er algemeen directeur was (1980-1990), kwam dit probleem voortdurend terug. Raspoet werd, wat betreft het dagelijks bestuur, opgevolgd door Albert Verstraeten (1991-1993) en Herman Uyterhoeven maar, na de overname door TUI/Jetair, berustte de werkelijke leiding bij Luc Wellens en Paul Nollet. In 1981 werd Ultra Montes VVR-lid en bleef dit tot 1999. In 1994 werd Ultra Montes overgenomen door de TUI Groep en in 2000 gefusioneerd met Belgium International Travel, die tot dezelfde groep behoorde, maar het was de Ultra Montes vennootschap die in feite bleef bestaan. De vergunning werd hetzelfde jaar ingeleverd. Dit betekende echter niet dat het ACW zich uit de reiswereld terugtrok. Zij bleven verder actief met Vakantiegenoegens (thans Passar vzw) en Okra Reizen (voorheen illegaal reisorganisator maar vergund in 2012). Op 6 december 2011 werd de naam gewijzigd in  etair Real Estate, wat inhoudt dat de oorspronkelijke Ultra Montes nu de patrimonium vennootschap van de groep blijkt te zijn. Ultra Montes is het bewijs dat commerciële activiteten van vakbonden altijd mislukken

(1751) Reizen *Van Laere, Sint Niklaas, werd als eenmanszaak opgericht in 1983 door Veerle Van Laere en in 1992 omgevormd tot bvba. In 1999 werd het bedrijf overgenomen door Hilde De Backer en Pascal Groendaels (°1966) en werd Francine Buyle (°1948) belast met het dagelijks bestuur.

In november 2001 werd zij vervangen door Roland Van Goethem (°1952).

(1745) Wim *Van Sande Reizen bvba, Herentals. De vennootschap werd opgericht op 1 juli 1978 door Wim Van Sande (°1937), oorspronkelijk een vastgoedmakelaar die vanaf 1967 optrad als zelfstandig agent voor Wagonlits en vanaf 1971 een bijkantoor van Reizen Brooke exploiteerde. In 1983 werd de eigen vergunning aangevraagd. In 2003 werd de dagelijkse leiding overgenomen door Ann (°1962) en Guy Van Sande (°1968).

(2133) Reizen Vercruysse, Poperinge, was de eenmanszaak van Jan Vercruysse die in 1981 VVR-lid werd. Andere details ontbreken.

(1743) Vlam Reizen bvba , Roeselare, werd in 1983 gesticht door Marc Van Holm (°Roeselare 1946, zie ook biografie 17.10.1987) een gewezen medewerker van Wasteels Reizen en voormalig schoonzoon van de lokale directeur in Roeselare (Lenoir). De vennootschap ging frauduleus failliet op 24 december 1993. In 1994 kwam er een nieuwe Vlam Travel n.v., onder leiding van de tweede mevrouw Van Holm (Marie-Christine Kindt) die het handelsfonds  in 2007 verkocht aan Omnia Reizen.

(2141, 6209) *Wabi Travel pvba/bvba (vanaf 1994 Wabi International n.v.) ligt in de Antwerpse Chinese wijk en richt zich vrijwel uitsluitend tot de Chinese gemeenschap. De vennootschap werd opgericht op 15 maart 1982 door de uit Hong Kong afkomstige Chinese Belg, Kin Yip Choi (°1952) die aanvankelijk Herman Merckx belastte met het dagelijks bestuur. Men werd VVR-lid in november 1982. Het is een echt familiebedrijf en de ganse clan is bestuurder of aandeelhouder. Het gaat om: Nem Wah Keith Choi (°Antwerpen 1974), Nem Joe Choi (°Antwerpen 1979), Nem Man Choi (°Antwerpen °1978) en de dames Kitty Choi, Thi Ngoc Hieu, Wing Thai Yin, Debby Yu Mei Hung. 

(2145, 1957) Wens Travel pvba/bvba, Tervuren, was een dochter-bedrijf van een Nederlandse vennootschap en stond onder leiding van Ellis Slooff-De Brouwers (°1947). De vergunning werd ingeleverd in 1997 en de vereffening afgesloten in 2005.

1984, 29 mei, VCGT

Goedkeuring van het decreet tot oprichting van het Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme.

1984, juni, Wijzigingen in de sector

In het VVGRAM nr. 37 verschijnt het hierna volgende artikel. Het zou vandaag geschreven kunnen zijn!

Vanaf 1970 zien we een aantal fundamentele wijzigingen in de distributie, een evolutie die zich nog steeds verder zet. De voornaamste tendensen:

– De intrede van de touroperators in de distributie;

– De intrede van de “branchevreemde” bedrijven, zowel in de organisatie als in distributie. Deze laten zich weinig gelegen aan de deontologische regels van het beroep. Verkoop ten allen prijs

– De creatie van de parallelle verkoop (reisconsulenten);

– De introductie van de “discountverkoop”: d.w.z. een afspraak tussen een grote, personeel intensieve onderneming en een reisbureau (al dan niet gecontroleerd door deze onderneming) waarbij het personeel, door het geven van “personeelskorting” (meestal confidentieel) wordt gedwongen bij de eigen groep te boeken;

– De creatie van talrijke vzw’s, waar met dezelfde motivatie (korting) wordt geboekt. Andere vzw’s geven geen korting maar gebruiken hun “imago” (geen winst) om in massa winstgevende forfaits aan argeloze reizigers te verkopen;

– Grote en middelgrote ondernemingen werpen zich op de “incentive markt” zodat grote drommen potentiële klanten uit de middengroep (dokters, winkeliers, garagisten enz.) uit het normale circuit” verdwijnen;

– De sociale organisaties richten hun eigen reisbureaus op en trekken, meestal met oneerlijke middelen, hun “volgelingen” aan. Bijv. de vakbonden, de boerenorganisaties, enz.

– Belangrijke groepen reizigers ontsnappen aan de klassieke distributie: personeelsleden (en hun familie) van de reissector zelf (alleen bij SABENA reeds 10.000 gezinnen), de spoorwegen, enz.

– Bepaalde reisorganisaties behouden de verkoop van hun programma’s aan welbepaalde distributeurs voor.

Wanneer wij dit alles concretiseren betekent dit o.a. dat een klassiek reisbureau uit zijn potentieel cliënteel ziet verdwijnen:

– Het publiek dat gevoelig is voor imagobeïnvloeding, d.w.z. diegenen die  tussenpersonen wensen uit te schakelen.

– Alle personeelsleden van grote ondernemingen die in hun groep een reisbureau hebben en die hieraan kortingen verbinden.

– De personeelsleden van alle bedrijven die met één of meerdere reisbureaus afspraken maken waarbij in ruil voor het pakket zakenreizen kortingen worden verleend aan de personeelsleden.

– De gelovigen van de “van fabrikant naar verbruiker”mythe, de “Macrokopers”. Zij vormen een belangrijk deel van de klanten van de aan touroperators verbonden ketens, ondanks pover vakmanschap en service denken zij “goed te zitten” omdat zij menen direct bij de organisator te boeken (… wat ten dele waar is) zonder dat er werkelijke voordelen aan verbonden zijn.

– De reisconsulenten, die weinig klanten werven, doch voor zichzelf hun vakantie (met korting) boeken bij hun “leverancier”.

– De leden van de talrijke vzw’s die, al dan niet in samenwerking met een reisbureau, al dan niet voor een deel of het geheel van de aangeboden diensten zich tot een bepaald publiek richten: ambtenaren, leraars, scholen, jeugd, enz.

– Het aantal garagisten, fotografen, elektrohandelaars, groothandelaars in voedingswaren en talrijke andere (wisselende) beroepsgroepen die hun reis boekt bij een klassiek reisbureau is bijna onbestaand geworden. Al deze potentiële klanten verdienen hun vakantie via promotiereizen die worden georganiseerd door enkele welbepaalde (grotere) reisbureaus/touroperators.

– Belangrijke marktsegmenten worden buiten de normale distributie gehouden.

Wanneer men al deze groepen optelt dan wordt de echte markt waarop het “klassieke reisbureau” zich kan bewegen wel erg smal en moeten wij bekennen té smal, zeker wanneer men het (te) groot aantal reisbureaus in aanmerking neemt.

Indien er niet (snel) een einde komt aan de economische crisis, zodat de markt in omvang kan toenemen (dit zal wel een utopie zijn) en er geen grondige hervorming van het statuut van de reisbureaus komt waarbij een einde wordt gemaakt aan de openlijke of verdoken oneerlijke concurrentie (reisconsulenten, vzw’s, kortingen, branchevervreemding enz.) en waarbij de ongebreidelde toename van het aantal verkooppunten een halt wordt toegeroepen, zien wij de toekomst van het “klassieke” reisbureau erg somber in.

Bijzonder vervelend voor de “klassieke reisbureaus” is het feit – en dit is door steekproeven bewezen – dat de meerderheid van de klanten die tot bovenstaande groepen behoren – hun informatie inwinnen bij de “klassieke reisbureaus”. Deze verwerken duizenden informatieaanvragen: investeren in brochures en personeel, zonder ooit een kans te hebben een boeking te realiseren. Dit parasiteren is één der voornaamste problemen van het huidige distributiesysteem.

1984, 29 september, Technisch Comité

Minister Herman De Croo van verkeer vaardigt een Koninklijk Besluit uit, waardoor de VVR wordt opgenomen in het technisch comité voor de reisbureaus. Dit houdt de definitieve erkenning van de VVR in als representatieve beroepsvereniging. De effectieve benoemingen zullen echter maar in december 1985 doorgang vinden in het Vlaams technisch comité.

1984, oktober, VVR

De VVR opent voor haar leden een eigen balie op de luchthaven. Ondanks de lage huur (50 € per halve dag) moet dit initiatief vlug worden afgeblazen.

1984, 17 oktober, Algemene vergadering, onderwijs

In het kader van haar algemene statutaire vergadering in Gent, organiseert de VVR een colloquium betreffende de relaties van de reisbureausector met het toeristisch onderwijs. Op deze algemene vergadering wordt voor het eerst een vrouw verkozen in de raad van bestuur, Monique Perpete van Palace Tours.

Monique Perpete

Monique Perpete (1984-2006), wordt geboren in Antwerpen op  30 juni 1938 als dochter van een overtuigde Vlaming van Waalse afkomst. Hij is actief in de wasserijsector maar overlijdt al op 51-jarige leeftijd.

monique perpete

Monique doet middelbare studies aan het Sint Vincentius in Mortsel en haalt vervolgens in 1958 een bachelor in de boekhouding aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Zij huwt op jonge leeftijd, is vrij actief in den huwelijken staat want zij zet 2 zonen en 3 dochters op de wereld. Eén van de dochters (Katia Alens, °1967) wordt in 1990 Miss België.

Na een passage bij een Amerikaans bedrijf, handelend in autoonderdelen, vervoegt zij in 1965 haar broer Paul (°1939, later eigenaar van Perpete Reizen in Mortsel) bij Transami, dat later wordt opgekocht door Wagonlits. In 1976 heeft Monique er genoeg van om zich professioneel voor anderen uit te sloven. Zij sticht Palace Tours en voegt er in 1982 een sterke afdeling groepsreizen (Sun Express) aan toe. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, Monique is behulpzaam en kan moeilijk nee zeggen. Zij vervult dan ook talrijke functies in en buiten de sector. Bijv. bij Selectair, Travelcoop; het Technisch Comité voor de reisbureaus bij Toerisme Vlaanderen en last but not least ruim 22 jaar bestuurder bij de VVR.

Monique was en is nog steeds de lady van de VVR. Ooit gekozen om haar schoonheid, maar steeds opnieuw herkozen voor haar charme, vakvrouwschap en wijsheid.

1984, november, VTB

Onder impuls van de directeur reizen, Frans De Boeck, richt de VTB een vennootschap op (Ikaros), die als touroperator moet fungeren. Dit initiatief dat door de VVR was geïnspireerd, zal echter nooit van de grond komen en wordt door de opvolgers van De Boeck (Walter Merckx, Robrecht Willaert e.a.) begraven.

1984, november, Sabena

Guido Declercq wordt directeur van Sabena voor België. Het is de enige Sabenien in die functie waar de VVR het moeilijk mee had.

1984, november, UFTAA

De Brit Gerry Fernback (4) volgt de Indiër Vinoo Ubhayakar op als voorzitter van UFTAA. Hij blijft het tot 1986.

1984, 8 november, TEA

Van 8 november 1984 tot 5 januari 1985 vervoert Trans European Airlines voor rekening van de Israëlische geheime dienst (Mossad) ongeveer 7000 Falasja’s (Ethiopische Joden) naar Israël. Nadat dit, via de pers uitlekt, verliest TEA de lucratieve charter contracten voor de pelgrims naar Mekka. 

1984, 6 december, Purperen Kemel

De Purperen Kemel voor 1984 wordt toegekend aan Mark Vanmoerkerke voor de wijze waarop hij Airtour 2000 om zeep heeft geholpen en aan Willy Van Walleghem wegens zijn activiteiten als naamloze briefschrijver.

Voetnoten

  1. Frank Devos (°Leuven 1954) is de zoon van een wiskunde leraar en studeerde toerisme in het HTOI (nu Vives) in Brugge. Hij werkte achtereenvolgens bij de Zwaluwen in Brussel, Wasteels in Roeselare, Voyages Montaine te Moeskroen en tenslotte in het bijkantoor van D&D Reizen in Brugge dat hij later overnam.?
  2. Herman De Waele (°1940) was/is een merkwaardige figuur die meestal uitgedost was in een zwart pak. Naar eigen zeggen was hij in 1964 in Sankt Moritz de jongste hotel manager van de Club Med. Een jaar later leerde hij de IATA business kennen in Reisebüro Gogart in Berlijn maar belandde kort daarna bij Wirtz Reizen als secretaris van Eugène Wirtz. Daarna volgden Orbitravel (het reisbureau van de autocarbouwer Van Hool), het Nederlandse Christoffel Reizen en Laurent Reizen. De twee laatsten waren actief in een groeiende markt: het Verre Oosten. Vandaar de keuzes die hij maakte in Dewi Tours.
  3. Volgens onbevestigde persberichten zouden de wortels van de in 2016 failliet gegane Optima Bank terug te vinden zijn in de Parisis groep.
  4. Gerald (Gerry) Fernback (Hackney 1922-1999) werkte eerst in de filmindustrie (Paramount Pictures) maar keerde terug naar Londen om achtereenvolgens Embassy Travel en Phoenix Travel op te richten. Hij stierf tijdens een congres van de GEBTA in Zwitserland.