1986

Inhoud

1986, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1985 329,1 miljoen toeristen wereldwijd 119,1 miljard $ uitgaven.

1986, UFTAA

De Japanner Furio Tamamura, toen CEO van het grootste reisbureau ter wereld (Japan Travel Bureau) wordt voorzitter van UFTAA, Georges Toromanof (1931-2013, Frankrijk) ondervoorzitter. Over Furio, die ik later goed heb leren kennen, doen heel wat verhalen de ronde. Eén wil ik u niet onthouden.

Op de terugreis van een UFTAA vergadering in Londen biedt Tamamura zich met een British Airways confirmed AD75 first class ticket aan op de luchthaven van Heathrow. Bij het inschepen wordt hem meegedeeld dat full paying passengers voorrang hebben op Agent Discount tickets. Hij kan echter gerust in economy vliegen! Tamamura produceert de kleinst mogelijke buiging, bedankt voor het aanbod en vertrekt twee uur later met een full paying first class ticket van Japan Airlines. Na zijn terugkeer op kantoor wordt de verkoop van British Airways first class tickets door Japan Travel Bureau stopgezet. Een week later vliegt de voorzitter van de raad van bestuur van British Airways naar Tokyo om aan de heer Tamanura zijn verontschuldigingen aan te bieden!

1986, 14 januari, Technisch comité (TC)

De eerste vergadering van het TC gaat door. Antoon Van Eeckhout wordt verkozen tot voorzitter. Hij stelt twee knelpunten aan de orde.

  1. Kan Jean Becq (BBL Travel), directeur in een bank en van een Franstalige vergunninghouder deel uitmaken van een Vlaams Technisch Comité?
  2. Kan een Vlaams Technisch Comité adviezen verstrekken voor het verlenen van vergunningen op basis van een federale wetgeving?Noch de Commissaris-Generaal (Verheyden), noch zijn adjunct (Mouling), noch directeur Vitse kunnen deze vragen beantwoorden.

Het Comité beslist dan ook om geen adviezen te verstrekken over vergunningen maar bij hoogdringendheid het ontwerp van decreet, houdende het nieuw statuut van de reisbureaus, te bespreken.

1986, februari, Oostenrijk

Baron Johann Vraneczany von Dobriwovic (1) wordt vervangen door Dr. Walter Muller als directeur van de Oostenrijkse dienst voor toerisme in België. Hij blijft het tot juli 1999.

1986, februari, VVR

Walter Raspoet, toen directeur van Ultra Montes, wordt voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. Antoon Van Eeckhout wordt algemeen secretaris.

1986, 14 februari, Sabena

Op verzoek van voorzitter Carlos Van Raefelghem wordt Sabena met 49,66% referentie aandeelhouder in Delta Air Transport door het verwerven van het aandelenpakket van de Compagnie Maritime Belge (CMB).

1986, 26 februari, Beroepsverenigingen

Voor het eerst komen de belangenverenigingen van de sector (ABTO, UPAV, VVR) samen, dit ingevolge de Sunjets affaire.

1986, april, VCGT

Bij het VCGT breekt een fraudeschandaal los. Directeur Jacques Vitse (2) blijkt jarenlang zichzelf en de christelijke zuil te hebben bevoordeligd.

1986, 5 augustus, Sun International

Op de eerste openbare algemene vergadering van de beursgenoteerde vennootschap verschijnen 13 fysieke personen. die de aandeelhouders vertegenwoordigen waaronder een zekere Antoon Van Eeckhout. Alle agendapunten worden goedgekeurd, behalve een motie van wantrouwen tegen bestuurder Mark Vanmoerkerke. De stemverhouding is 268.759 tegen 1.

1986, 11 augustus, VCGT

Het VCGT kent een vergunning toe aan:

(1935) Gorion II bvba, Overmeire-Berlare, Dirk Baert en zijn partner Johanna Ringoir doken al in 1983 op als illegale verkoper en brachten hun activiteiten later onder in de vzw Gorion. Deze vzw werd in mei 1986 omgevormd tot een bvba die op 11 augustus 1986 een vergunning verkreeg nadat zij het handelsfonds van Reizen Foeriers in Lokeren had overgenomen. De vergunning werd in 1990 ingetrokken en de vennootschap verdween in 1993.

1986, oktober, Garantiefonds

Voor het eerst verklaart UPAV/BBR de oprichting van een Garantiefonds bespreekbaar.

1986, november, VVR

Een Buitengewone Algemene Vergadering keurt een statuutwijziging goed waarbij de VVR wordt opengesteld voor alle types reisbureaus. Voortaan vertegenwoordigt de VVR niet alleen reisbemiddelaars maar ook reisorganisatoren. De ledenlijst telt volgende nieuwe leden (*: nog steeds lid).

(1835) Reizen Aktief pvba, Leopoldsburg, werd gesticht op het einde van de jaren zeventig door Edgard Dexters die werd bijgestaan door zijn zoon Paul (°1953).

Deze Paul was eerst leerkracht, werkte sedert 1980 ook in de reissector en was gedurende enkele jaren belast met het dagelijks bestuur van TC Travel maar was (juridisch) niet betrokken bij het frauduleus faillissement van deze touroperator. In 1996 werd de vennootschap vereffend en het handelsfonds overgedragen aan een nieuwe bvba (5597) *Aktief Travel International, die werd opgericht door Paul Dexters. In december 2011 werd het bedrijf overgenomen door Adriaan De Keuster en Koen Vrijsen.

(1887) A & B Travel bvba, Antwerpen, werd opgericht op 5 november 1985 door de familie Koninckx. Elisabeth (Babette) Koninckx werd zaakvoerder en de Nederlandse Majo Van Sas, directeur. In 1997 werd de vergunning ingeleverd en het reisbureauhandelsfonds verkocht aan de Franstalige reisketen L’Universelle, die later failliet ging. A & B Travel wijzigde haar naam in European Shipping & Logistics bvba (later n.v.) en ging in 2010 in vereffening.

(lic. onbekend) African Safari Club, Brussel, was een filiaal van de in 1967 in Zwitserland opgerichte gespecialiseerde touroperator.

Wij konden niet achterhalen wanneer de activiteiten in België werden stopgezet.

(1045) Alexander Behr bvba, Antwerpen, was een reisbureau dat zich vooral tot de Joodse gemeenschap richtte en reeds in de jaren vijftig actief was. De bvba werd opgericht op 1 januari 1968 met als eigenaars: de familie Junes en als zaakvoerder Patrick Junes.

De vergunning werd in 2002 ingetrokken. De vennootschap bestaat nog steeds, maar de activiteiten zijn niet duidelijk.

(1533) Belgian Air Travel, Brussel, werd op 9 januari 1980 gesticht door Stephan Adins (1938-2010) één der merkwaardigste figuren van de Vlaamse/Belgische reiswereld. Hij begon zijn carrière bij Sabena als sales representative voor Brabant maar was tezelfertijd ook freelance sportjournalist bij de BRT.

Ik ontmoette Stephan als verantwoordelijke voor de afdeling Verre Oosten van Sabena. Ook daar had hij een bijberoep, interessante groepen naar deze bestemmingen, speelde hij – vanzelfsprekend niet onbaatzuchtig – door naar bevriende reisbureaus en als het enigszins kon, handelde hij alles zelf af. Tot de directie van Sabena hiervan lucht kreeg en hem op staande voet ontsloeg. De bewijzen waren echter niet doorslaggevend en uiteindelijk moest zijn werkgever hem een schadevergoeding betalen.

Met deze afgedwongen gouden handdruk en één van de oude vrienden (Moreno Panattoni van CIT) startte hij BAT en werd één van de marktleiders in de incentive business. In 2001 verkocht hij zijn aandelen en leidde voortaan een rustig leven in zijn riante villa in Damme. Stephan Adins was  een sympathieke foefelaar. Zijn idool was oud-premier Paul Vanden Boeynants, die hij ook persoonlijk kende, en waarvan hij blijkbaar veel heeft geleerd.

(1899) C & B Travel bvba, Hasselt, wordt gesticht op 12 december 1985 door Tino Bijnens (°1942, zie biografie 25.05.2000). Op 1 januari 2000 wordt het reisbureauhandelsfonds verkocht en het vergunningsnummer overgedragen aan een nieuwe vennootschap: de n.v. Tips voor Trips waar Bijnens nog een paar jaar actief is. Tips voor Trips gaat echter failliet in september 2006. De bvba C&B Travel bestaat nog steeds, met een onduidelijke activiteit en met als zaakvoerder Wim Bijnens.

(3237, 1905) Cintra Reisbureau n.v., Landen, wordt gesticht op 23 augustus 1959 als autocarbedrijf onder de naam Pepijn Cars en verkrijgt op 23 januari 1986 een A-vergunning. Bestuurders waren toen Louise Smets, Etienne Reniers en Elza Vandevenne. De reisbureauvergunning wordt op 1 januari 2004 ingeleverd maar de vennootschap bestaat nog steeds als vervoermaatschappij.

(1919) Connections-Eurotrain n.v., Brussel (2009 Vilvoorde) wordt  opgericht op 11 maart 1986 door de Ier Gordon Colleary van de Union of Students in Ireland Travel groep (USIT) (3), Gerard Brackx (Jetair), de Mechelse wisselagent Meeckels, Angel Olivaris (°1945) en Ronny Bayens (°1960, ex Jest, ex Transalpino).

In 1989 neemt USIT de meerderheid en verdwijnt Brackx uit het beleid. Nadat de oorspronkelijke (Ierse) moedermaatschappij in financiële moeilijkheden komt en ook de nieuwe Amerikaanse eigenaars er niet veel van bakken, wordt Connections België door het management, onder leiding van Ronny Bayens overgenomen.

Men richt zich met goedkope tickets vooral tot de jeugd. Naast de eigen kantoren worden ook enkele franchisereisbureaus uitgebaat, die echter over een grote mate van onafhankelijkheid beschikken. In de loop der jaren verwerft men ook de controle over Sherpa n.v. en Vreemde Kontinenten. De groep Bayens/Connections is thans de belangrijkste onafhankelijke Belgische reisonderneming.

(3455, 1669) Autocars Damiaan pvba, Tremelo, werd opgericht op het einde van de jaren zeventig door Alfons Van den Eynde (+1988). Na zijn overlijden werd het bedrijf geleid door zijn dochter, Madeleine, die in 1990 haar C-vergunning liet omzetten tot een A. De activiteiten werden in 1995 stopgezet.

(1877) Damiaan Reizen Internationaal, Tienen, was tot 2003 de eenmanszaak van Willy Van den Eynde. In mei 2003 werd het handelsfonds en het vergunningsnummer overgedragen aan de n.v. Damiaan Travels, met maatschappelijke zetel in Tremelo maar exploitatiezetel in Tienen waar Willy en Roger Van den Eynde bestuurders waren en Kristinne De Ronne (°1960, in dienst sedert 1990) belast was met het dagelijks bestuur. Deze vennootschap werd echter al veel vroeger (6 december 1983) gesticht. De vergunning werd in 2003 ingeleverd en in 2009 werd de (3329) n.v. Damiaan Reizen aangesteld als enige bestuurder. Dit was een andere vennootschap van deze ondoorzichtige groep die ontstond uit de in 2008 doorgevoerde fusie van Damiaan Torus n.v. en Damiaan Reizen n.v.

(1893) De Strijcker bvba, Lokeren, werd gesticht op 23 december 1983 door Eddy De Strijcker (°Lokeren 1951) en zijn echtgenote Monique De Clerck (+2013). De Strijcker verliet de VVR ingevolge een misverstand betreffende de illegale activiteiten van een van zijn vroegere bedienden (Nicole Volckaert, Sunway Express, zie 19.02.1987) en ontpopte zich  later als een tegenstander van de VVR.

(1903) *De Zigeuner bvba (1992 n.v.), Diepenbeek, werd in 1948 als eenmanszaak gesticht door Hubert Vanheusden (Hasselt 1916-Diepenbeek 2014) en op 26 november 1982 omgevormd tot bvba

De in 1967 verkregen C-vergunning werd in 1985 omgezet in een A. Bestuurders zijn thans Hendrik, Paul, Johan en An Vanheusden, André Jacobs, en Theo en Benny Wauters. Ook het reisbureau (1915) Intra Mundi behoorde tot de groep.

(3449, 1867) Dirkx Réné pvba/bvba (handelsnaam Gazelle World Wave), Kinrooi, werd in de jaren zestig opgericht als autocarbedrijf door Edward Dirkx onder de naam Gazelle Europa Express. De pvba van zijn zoon, Réné, kwam er in juli 1985. Vanaf de jaren negentig focuste Réné Dirkx zich vooral op de langeafstandsreizen en was succesrijk, vooral met zijn V.S..-programma’s. Zelfoverschatting en een moeilijke scheiding leidden echter tot een faillissement dat werd uitgesproken op 28 juni 2010. Réné baatte nog enkele jaren een bijkantoor van Special Travel uit, maar verdween van het toneel in 2012.

(1371) FITO-De Dageraad bvba, Lanaken (later Houthalen) werd opgericht in 1981 door Petrus Schrijns. Het bedrijf ging failliet op 25 september 1997 toen Hugo Thonon er de leiding had.

(lic. onbekend) Geo Travel Service c.v. Bierbeek, werd opgericht op 6 oktober 1986 door Guido Roelant (°Antwerpen 1952) en Dominica Massaer (°Tienen 1958). De (beperkte) reisbureauactiviteiten werden gestopt op een onbekend tijdstip. De vennootschap bestaat nog steeds met een andere activiteit.

(1179) *Gezinsvakantie-Familiatours vzw, Brussel, is een onderdeel van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (4) en werd gesticht op 16 juni 1969. Voorzitter Karel Grysels en  directeur Jos De Wit vervoegden de VVR. Deze laatste werd in 1988 opgevolgd door Frans Van Laethem en deze in 1998 door Robert d’Haeseleer (°1945). In juli 2012 werd hij op zijn beurt opgevolgd door Kris De Cock (°1963, ex Passar – Vakantiegenoegens). 

(1927) Hoekx-Vandevelde – Salon Express n.v., Houthalen, werd opgericht in de jaren zeventig door de familie Hoekx (Marie-Joseph, Christian, Jozef). In 1999 werd de vergunning ingeleverd en de naam gewijzigd in Max Reuter Transport n.v. die echter op 25 april 2002 failliet werd verklaard.

(1521) Humjos vzw, Brussel, was de reisdienst van de Humanistische Jongeren en verkreeg in 1979 een vergunning. Jan Jurgen (°1938) en Lea Cornelissens (°1941) maakten er jarenlang de dienst uit.

In 1999 werden de reisbureauactiviteiten stopgezet en de vergunning ingeleverd.

(1805) International Travel & Real Estate Company (ITER) n.v., Wilrijk-Antwerpen, werd opgericht op 13 september 1983 door Christian De Stoop (Waregem 1950-Chili 2018) die VVR-bestuurder was van 1993 tot 1997 (zie biografie 05.12.1992). De vergunning werd ingetrokken op 3 juli 1998 en het faillissement volgde op 11 februari 1999. Op 2 november 2002 werd De Stoop nog veroordeeld wegens illegale reisorganisatie.

(1879) Intertravel Corporation n.v. ( Skiworld), Antwerpen, wordt opgericht op 21 augustus 1985 door Eddy Hernould (°1950, zie biografie 25.05.2000). Sedert januari 2007 was Patrick Van Riel (°1965, lic. TEW), partner van Nathalie Hernould, gedelegeerd bestuurder, maar Eddy Hernould, hield de touwtjes in handen. In oktober 2008 werd gefusioneerd met de bvba Intercomfort maar in april 2015 werden, vrij plots, de boeken neergelegd.

(1117) Jeugdkampen Zwitserland vzw, Lokeren, werd in het begin van de jaren zestig gesticht door de eigenzinnige leraar Frans aan het Sint Lodewijkscollege in Lokeren en bergliefhebber, Omer Bauwens (°1936). Zoals uit de naamgeving blijkt was men gespecialiseerd in jongerenvakanties. De activiteiten werden in 2001 stopgezet.

(1933) Kroon Reizen, St. Niklaas, werd in 1986 als eenmanszaak opgericht door Frans Caudron (1949-1996, zie biografie 22.06.1995, bestuurder VVR van 1995 tot 1996). In 1989 werd de eenmanszaak omgevormd tot een n.v. en na het overlijden van Frans nam zijn weduwe Arlette Stassyns (°1949) de leiding over.

In mei 1999 werd de vennootschap overgenomen door de Nederlander Louis Frankenhuis (°1950), die ook reeds eigenaar van Huybrechts Reizen geworden was. In december 2002 werd de vennootschap in vereffening gesteld, de vergunning was al in 2001 ingeleverd.

(2159) Lenalosta, Aalst, was de eenmanszaak van Frans Muylaert (1926-2008) die als vastgoedmakelaar het Spaanse Salou bij honderden Vlamingen bekend maakte en met veel inzet hun zwart geld aldaar investeerde. In de jaren zeventig verkreeg hij een reisbureauvergunning maar in 1988 droeg hij zijn handelsfonds over aan zijn zoon Carl (°Aalst 1958) die onder de naam (1285) Troubadour Travel tot 2018 actief was.

(1881) *Lord Reizen n.v., Sint Niklaas, werd gesticht op 30 september 1985 door Ridder Jean-Marie Denis (Antwerpen 1935-Edegem 2014), een van de grote figuren van de Antwerpse scheepvaartwereld. Hij was onder meer eigenaar van de scheepsagent, Dexkers & Wirtz en was CEO van de containerafdeling van MSC. Het dagelijks bestuur van het reisbureau liet hij echter over aan de betreurde Martine Schuurman (1956-2005) die werd opgevolgd door Karin Roels (°1965) die al sinds  de stichting actief was in het bedrijf. Op 31 december 2015 werden de reisbureau-activiteiten stopgezet en in december 2017 trad een nieuwe zaakvoerder aan (Georges Van  Lommelen) die op 2 januari 3020 het faillissement moest ondergaan.

(1895) Marco Polo Travel bvba, Kortrijk, werd gesticht door Juul Roobrouck en Mieke Bruyninckx-Gelaude op 19 november 1985. In april 2006 werden de aandelen overgedragen aan Sylvia Malfait (°1976, ex-Travel Unlimited, ex-Travelconsulting) die zich echter verplicht zag om de vergunning in juli 2011 in te leveren. Op 1 juli 2011 werd de vennootschap omgevormd tot een management vennootschap, de naam gewijzigd in Marco Polo Consultancy en de zetel verplaatst naar Menen.

(1883) *Mare Tours bvba (n.v. 1996), Aarschot (later Rillaar) werd op 5 november 1985 gesticht door Marie-Jeanne Vancamp (°5 november 1959, ex Oranjetours) en haar echtgenoot Michel Janssens. In maart 1996 werd de Sun groep minderheidsaandeelhouder en toen deze groep zich terugtrok uit de reiswereld nam C&N (thans Thomas Cook) in juni 2001 dit aandelenpakket over. Maretours exploiteert een twintigtal kantoren onder het merk Thomas Cook Travel Shop. Marie Jeanne Vancamp is een dynamische, gemotiveerde en lichtjes agressieve zakenvrouw met een bijzonder heldere kijk op haar sector. Kortom: geen kat om zonder handschoenen aan te pakken. Zij was er zich van bewust dat een reisketen die zich toelegt op grootschalige leisure, geen andere keuze (meer) had dan zich te verbinden met een grote touroperator. Zij deed dit aanvnakelijk met succes, zonder de uiteindelijke beslissingsmacht in haar bedrijf te moeten opgeven. Begin 2017 raakte bekend dat Vayamundo, een belangrijke speler in het sociaal toerisme, behorend tot de christelijke arbeidersbeweging tot het aandeelhouderschap was toegetreden. Dit verhinderde echter niet dat de voornaamste partner (Thomas Cook) de cashfaciliteiten die Mare Tours al altijd had genoten plots stopzette, wat leidde tot het faillissement in oktober 2018.

(1925) Maxi Holidays bvba Leuven, werd gesticht door Romain Sterckx (°1941, VVR-bestuurder 1996-2000, zie biografie 06.06.1996) op 29 april 1986. Het bedrijf ontwikkelde zich tot een  reisketen en een autocartouroperator. Het handelsfonds van deze laatste werd in 1997 verkocht aan Tucana n.v. Nadat Sterckx, samen met zijn echtgenote, Lucia Swinnen, het grootste restaurant van Leuven (Salons Georges) heeft overgenomen draagt hij Maxi Holidays over aan zijn stiefzoon, Filip Germentier(°1969, sedert 1992 actief in het bedrijf). Vanaf 2001 zijn er financiële als vergunningsproblemen zodat men in 2007 de vergunning verliest.

Germentier hield zich voortaan bezig met rechtszaken te voeren tegen verzekeringsmaatschappijen en een lastercampagne tegen de VVR, waarvoor hij in 2010 werd veroordeeld. Op 24 oktober 2010 werd de naam van de vennootschap gewijzigd in M.I.T.T. Belgium bvba en de bvba Maxi-International tot zaakvoerder aangesteld, vertegenwoordigd door Filip Germentier. In de loop van 2016 verkreeg men een erkenning via een directe verzekeringspolis insolventie bij Amlin.

(1149) Reisburo Jean Mertens, Heist op de Berg, werd op 1 augustus 1985 gesticht door Jean Mertens (1949-2010) die Carina Brems belastte met het dagelijks bestuur (hij nam het zelf over in 1999). Deze onvermoeibare ondernemer kon met zijn energie geen blijf. Naast klassiek reisbureau was Jean Mertens ook touroperator (Montana), bankier (kantoor van Bank van Breda) en vastgoedontwikkelaar. De vergunning werd in augustus 2011 ingeleverd en het touroperator handelsfonds verkocht aan een nieuwe vennootschap: de bvba Montana Touroperating (7167).

(1871) Reizen Willy Mes-Rudy Car, Dendermonde, werd in het begin van de jaren tachtig als autocar eenmanszaak opgericht door Willy Mes (+2008), bijgestaan door Rudy en Karine Mes (°1957). In 1992 werd de eenmanszaak omgevormd tot n.v.. In juli 2001 werd het reisbureauhandelsfonds overgedragen aan de op 20 februari 2001 opgerichte nieuwe bvba Reisburo Mes die echter in maart 2012 in vereffening ging.

(lic. onbekend) Oasis Reizen pvba, Berchem, werd gesticht in september 1985 en was minder dan een jaar actief als reisbureau. In 1987 werd het een publiciteitsbureau onder de naam ACE Publicity en verhuisde naar Oostende, in 1992 naar Jabbeke en in op 7 oktober 2010 werd het faillissement uitgesproken.

(1857) Reizen Perpete pvba/bvba, Mortsel, werd in april 1985 gesticht door door Paul Perpete (°1939, ex Wagonslits) onder de naam Perco. Deze naam werd in 1996 gewijzigd in Reizen Perpete-Aramis. In 1999 vervoegde dochter Ann (°1969, actief sedert 1992) de leiding maar de vergunning werd in 2005 ingeleverd. Op 21 december 2007 werd de vennootschap in vereffening gesteld.

(1731) Prima Cars, Hasselt, werd opgericht in 1983 als eenmanszaak door Danny Vanderstraeten en verkreeg op 4 maart 1983 zijn vergunning. In 1989 werd de vergunning en het handelsfonds overgedragen aan de, op 28 december 1988 opgerichte, n.v. Reisburo Vanderstraeten & Kimpen*Prima Tours. Nadat in 1996 de vennootschap werd overgenomen door de familie Hoeks (Carolus Reizen) werd de naam gewijzigd in kortweg, Prima Tours n.v..

De vorige eigenaar, Danny Vanderstraeten, die nog probeerde een rol te spelen bij de FBAA en de splinterberoepsvereniging Reisbureaus Vlaanderen (thans Vlara) had er een compleet zootje van gemaakt.

Nadat hij bovendien door toedoen van de VVR werd veroordeeld wegens illegale reisorganisatie verdween hij van het toneel. In februari 1997 namen Jan (°1965) en Marc Hoeks (°1963) officieel de leiding, bijgestaan door de andere bestuurders Maria en Els Hoeks en Frans Peeters (+1998). In 2006 volgde Charo Steegen (°1971, bachelor toerisme, in het bedrijf sedert 1993) hen op als persoon belast met het dagelijks bestuur.

(1697) Cars *Renard Travel bvba, St. Agatha Berchem, werd op 1 januari 1969 gesticht door Leon Renard. Zijn flamboyante dochter, Carine, leidde tot 2017 het bedrijf maar verkocht toen het handelsfonds aan TUI.

(1823) Royal Tours–Reizen Gies Dirk bvba, Sint Lievens Houtem, (thans Zottegem) werd opgericht op 20 oktober 1984 als zelfstandig franchisekantoor van Royal Tours/Jetair door Dirk Gies (°Liedekerke 1953). De samenwerking met Royal Tours/Jetair werd snel verbroken en voortaan verscheen men onder de naam Reizen Gies. De ambitie om uit te groeien tot een reisketen werd, ingevolge conflicten met franchisenemers, niet gerealiseerd. Dirk Gies is immers een eigenzinnige figuur die het laken altijd naar zich wil trekken. Op 3 januari 2006 werd de naam gewijzigd in *Travel Point-Reizen Gies bvba. Thans heeft Annelies Gies (°Wetteren 1980, lic TEW) de leiding.

(2183) Sea View Travel pvba, Antwerpen, werd in april 1985 opgericht door een zekere Dernilie en ging in april 1990 failliet, nadat de vergunning in 1989 was ingetrokken.

(1901) Sunnytrade–Edegems Reisbureau bvba, Edegem, werd in 1983 gesticht door Eddy Hernould (Intertravel-Skiworld) en zijn toenmalige echtgenote Frederique Lippens (°1952, ex Sunnytours 1977-1986) De vennootschap trad een tijdje op als franchisenemer van Sunnytours en verkreeg in 1986 haar eigen vergunning.

Wegens gezondheidsproblemen verkocht Frederique eind 2000 de vennootschap aan Reizen Spillemaeckers die het kantoor verder exploiteerde maar de vennootschap in 2003 in vereffening stelde.

(1897) Travel Plus, Brugge, was de eenmanszaak van een zekere Freddy Loncke die amper één jaar (1985/1986) actief was.

(1851) *VIP Reizen , is de eenmanszaak van Robert Van Daele, een verzekeringsmakelaar die in 1985 ook een reisbureau-activiteit was gestart. In 1989 werd het bedrijf omgevormd tot bvba. De reis bureau-activiteiten werden op 31 december 2018 stopgezet.

Jozef (Jef) De Cauwer

Jozef (Jef) De Cauwer (bestuurder VVR 1987-2000) wordt geboren te St. Niklaas op 3 juni 1929 als zoon van een spoorwegman die zweert bij een vaste betrekking. Jef wordt dan ook met zachte dwang naar de overheid gedirigeerd en brengt het tot ambtenaar bij het ministerie van landsverdediging.

jef de cauwer

Maar de ambtenarij en haar verloning bevalt Jef allerminst en vanaf 1954 verkoopt hij reizen voor Reizen De Zwaluwen. Maar hij wil niet zomaar toevallig wat reizen aan de man brengen. Hij wil een echt kantoor waar hij de kwaliteit en de service zelf onder controle heeft. Uiteindelijk vindt hij onderdak bij Caro Travel in het kader van een franchiseovereenkomst.

Als het reisbureau in 1971 failliet gaat opent hij een eigen kantoor in Temse onder de naam Corso Reizen. Maar hij is nog steeds ambtenaar en zijn reisbureau wordt in feite beheerd door zijn echtgenote. Hun huwelijk loopt echter op de klippen en Jef verliest niet alleen zijn vrouw maar ook zijn kantoor. Maar er moet meer gebeuren om deze fysiek en mentale reus klein te krijgen. Hij klopt aan bij zijn vrienden van Reizen De Zwaluwen en opent op 1 november 1972 voor hen een bijkantoor in St. Niklaas, dat in oktober 1977 verhuist naar de huidige locatie.

Nadat Reizen De Zwaluwen in 1981 in handen komt van de Sun Groep van Rudolf Vanmoerkerke, ziet Jef verdere afhankelijkheid van een groter geheel niet meer zitten. Hij koopt het handelsfonds en vanaf 1 oktober 1982 gaat het echte Reizen De Cauwer van start. Het wordt snel één van de grootste onafhankelijke reisbureaus in Vlaanderen.

Ondertussen heeft De Cauwer opnieuw het huiselijk geluk gevonden bij Tilly (Mathilde Verschueren) en heeft hij haar zoon, Dirk Van Duyse (°1963) in de armen gesloten. Vanaf 1981 werkt Dirk in het kantoor en in 2000 neemt hij de leiding.

Jef is een imposante, uiterlijk een beetje ruwe figuur en lijkt sprekend op de tekenfilmfiguur, Fred Flinstone. Hij voert geen hoogdravende gesprekken en voor niet-Waaslanders is zijn Nederlands nauwelijks verstaanbaar. Hij wordt dus dikwijls onderschat.  Maar Jef heeft vuistregels die hij consequent toepast en die in feite de sleutel tot zijn succes vormen.

Zijn eerste dogma: je moet de klanten in je kantoor krijgen en lukt dit niet onmiddellijk, dan ga je naar hen toe. Het De Cauwer Vakantiesalon is daar hét voorbeeld van. Het trekt elk jaar tienduizenden bezoekers.

Zijn tweede vuistregel: een factuur van een leverancier moet binnen de week betaald zijn. Ten derde, je moet altijd groeien, wie stil staat gaat achteruit.

Ik zal nooit het gesprek vergeten dat wij hadden, kort na het overlijden van mijn zoon, tijdens een studiereis naar Indonesië, op het hoogste punt van de Borobudurtempel. Wij hadden het toen over het verlies van een kind en het ontbreken van kinderen. De wijze en helende woorden die Jef, ogenschijnlijk over mijn hoofd heen, zowel tot zichzelf als tot mij sprak, zijn een kleinood dat ik met groot respect koester. Wij hebben afscheid van Jef moeten nemen op 29 mei 2005 ten gevolge van een hartaanval.

1986, 1 december, VVR

Een tewerkstelling programma stelt de VVR in staat om een personeelslid aan te werven dat twee jaar wordt gesubsidieerd.

Ernest Lefebvre

De meest geschikte maar ook merkwaardigste figuur is Ernest Lefebvre (°St. Niklaas 19 augustus 1957).

ernest-lefebvre

Ernest woont in Antwerpen, maar zijn werkplaats bevindt zich in Loppem. Naar eigen zeggen is dit geen probleem want hij is een groot boekenliefhebber, heeft weinig slaap nodig en kan evengoed op de trein lezen als in bed.

Elke werkdag vertrekt Ernest rond zes uur ’s morgens aan de Mechelsesteenweg per fiets naar het station van Antwerpen, spoort anderhalf uur richting Brugge, en rijdt vervolgens met een VVR-fiets 6 km naar Loppem. ’s Avonds verloopt de terugweg op identieke wijze. Hij doet dit twee jaar.

Ernest heeft ongetwijfeld grote verdiensten voor de VVR. Hij is onder meer de man die bij ons de informatica introduceerde en spreekt en schrijft vloeiend zes talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans). Hij heeft echter één groot nadeel: Ernest is een mythomaan, met alle gevolgen van dien.

Niettemin blijken later een aantal van zijn fantasieën toch te kloppen. Zo beweert hij dat zijn vader een topingenieur was bij de NMBS en zijn moeder een Italiaanse barones en dat zijn familie een grote collectie BMW oldtimers bezit. Hij verschijnt inderdaad soms met een soortegelijk voertuig maar dat blijkt achteraf gehuurd (en niet betaald) of geleend te zijn.

Na zijn vertrek in 1989 krijgt de VVR jaarlijks van Ernest een wenskaart uit Wenen, Budapest, Londen of Praag. Volgens zijn laatste bericht werkt hij als trader in Londen. Om mijn vraag of de bankencrisis misschien aan hem te wijten was, kon hij echter niet lachen.

1986, 19 december, Technisch Comité

Op uitdrukkelijk verzoek en onder dwang van minister Dewael, bij monde van zijn kabinetsmedewerker, Luc Gobin (later afdelingshoofd bij Toerisme Vlaanderen) beslist het Technisch Comité om voortaan toch vergunningen te adviseren. Op die datum verkrijgen volgende reisbureaus een vergunning (*: VVR-lid, cursief: niet meer actief in als reisbureau).

(3283, 1443) *De Neve Reisbureau Autocars-Autobussen pvba,  Deinze, werd in 1976 gesticht door Carlos De Neve (°1950), maar betrokkene was al sedert 1979 actief in de sector. De in 1990 verworven A-vergunning werd in 1999 ingetrokken maar de vennootschap bestaat nog steeds. Men was korte tijd VVR-lid.

(1939) *De Reisspecialist bvba, Lier, wordt op 18 november 1986 gesticht door Jef Boschmans (+ 10 januari 1993) die in 1984 zijn reisbureau, Lierke Plezierke had verkocht aan een groep investeerders.

In 1991 vervoegt zijn neef, Ronald (Ronny) Fierens (°1965), het bedrijf en neemt het na diens overlijden volledig over. De Reisspcialist ontwikkelde zich tot de leidende speler op de markt van de vakantiereizen in de regio tussen Lier en Antwerpen en lanceerde vanaf 2009, onder leiding van Willy Croes  (thans directeur bij Reizen Lauwers), ook een eigen aanbod aan langeafstandsreizen. Dit laatste initiatief was echter niet succesrijk en vormde één van de oorzaken van het, vermoedelijk frauduleus, faillissement dat werd uitgesproken op 12 juli 2017. De door de vakpers, de hemel in geprezen “creatieve professioneel”, bleek in feite, misschien tegen wil en dank, een oplichter te zijn.

(1949) Group Tours, Balen, was eigendom van een zekere Viviane Geboers. Verdere informatie ontbreekt.

(1951) *Herman & Van Damme, Wevelgem (thans Menen) is de in 1983 gestichte éénmanszaak van Alain Herman (Menen 1956-Kortrijk 2016) en zijn echtgenote Martine Vandamme (°1959). Martine is de dochter van de vroeg gestorven Constant Vandamme.  Men begon met schoolvervoer maar kort daarop met busreizen, aanvankelijk met andere autocarbedrijven, later (1986) volledig zelfstandig. Het betreft hier een klassiek autocarbedrijf dat, als een van de weinige, succesrijk is met hun begeleide busreizen. Sedert kort zorgt dochter Aline (°1985) voor de opvolging en heeft in 2016 een nieuwe vennootschap het handelsfonds overgenomen.

(1375) *Suntrips bvba, Harelbeke, werd opgericht op 22 oktober 1986 door Jules De Meyer (°St. Kornelis Horebeke 1938) die voorheen een bijkantoor van Sun Reizen exploiteerde (1979-1986) en die in 2002 als persoon belast met het dagelijks bestuur werd opgevolgd door Maud Couckuyt (°1958, sedert 1986 actief in het bedrijf).  Op 31 december 2020 worden de reisbureauactiviteiten stopgezet.

(1943) Reisburo *Vermeeren bvba, Harelbeke, werd opgericht op 30 augustus 1978 als autocarbedrijf, wat het nog steeds is, door Roger Vermeeren. In 1990 nam Philippe Vermeeren, die al sedert 1983 actief was in het bedrijf, het dagelijks bestuur over.

1986, 31 december, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1986 340,549 miljoen toeristen wereldwijd 142,069 miljard $ uitgaven.

Voetnoten

  1. Baron Johann Vraneczany (°1922) behoorde tot een Kroatische adellijke familie. Hij eindigde zijn carrière als ambassadeur van Kroatië in België. Een familielid (Janko, 1920-2015) was minister van toerisme van Kroatië.
  2. Jacques Vitse (1926-2012) werd in 1990 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld maar heeft nooit gezeten.
  3. De USIT groep werd opgericht in 1959 en bezat vestigingen in Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Nieuw- Zeeland, Portugal, Spanje, de UK  en de VS. In 2001 ging de groep failliet.
  4. De Bond van Grote en Jonge Gezinnen (2002: Gezinsbond) werd in 1921 opgericht onder de benaming: De Bond van de Talrijke Huisgezinnen. De legendarische Prof. Dr. Frans Van Mechelen (1923-2000, ook kamerlid van minister) was er van 1960 tot 2000 voorzitter.