1988

Inhoud

1988, UFTAA

Georges Toromanof (Parijs 1931-Tours 2013), de voorzitter van de SNAV, de Franse beroepsvereniging van Franse reisbureaus, wordt voorzitter van UFTAA. Hij was toen directeur generaal van het belangrijke incoming reisbureau France Tourisme-Paris- Vision. Het is Toromanof die enkele jaren later de VVR als werkend lid en vertegenwoordiger van België in de UFTAA binnenhaalt. Samen met een van zijn opvolgers, Juan Careaga (1991-1993) is hij de laatste echt bekwame en gemotiveerde voorzitter. Bij de SNAV wordt hij opgevolgd door Jean Perrin, deze laatste blijft tot 1993.

1988, Nederland

Om te voorkomen dat de Nederlandse beroepsvereniging uit elkaar zou spatten wordt een federale structuur ingevoerd. De semionafhankelijke beroepsverenigingen van reisorganisatoren (VRO), reisagenten (VRA), zakenreisbureaus (VLZ) en incoming agenten (VRI) zijn verenigd in de ANVR-Federatie (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus).

1988, januari, VCGT

Prof. Dr. Urbain Claeys wordt benoemd tot Commissaris-generaal voor toerisme in opvolging van Louis Verheyden (1923-2011).

Urbain Claeys

Urbain Claeys werd geboren op 24 juni 1938 in Brugge maar was afkomstig van Sijsele waar hij de schoolbanken en een vriendschap deelde met Daniel Coens (1938-1992) de latere minister van onderwijs en vader vzn CD&V-voorzitter Joachim Coens (°1966).

urbain claeys

Na zijn middelbare studies aan het Sint Leocollege in Brugge studeerde hij sociale wetenschappen in Leuven en doctoreerde er in 1971. Hij werd er hetzelfde jaar eerstaangewezen assistent, in 1974 werkleider en in 1982 lector en voorzitter van het Sociologisch onderzoeksinstituut.

Hij speelde tevens een belangrijke rol bij de sportvakbond, Sporta. Tussendoor was hij ook nog even kabinetsmedewerker bij Rika De Backer-Van Ocken (1923-2002), minister van cultuur.

Urbain Claeys was een innemend man, hij was dit enerzijds van nature maar anderzijds ook uit opportunistische overwegingen. Door deze houding bereikte hij ongeveer alles wat hij wilde. Hij werd bijv.: voorzitter van het Technisch Comité Sociaal Volwassen- en Jeugdtoerisme, van de Vlaamse Wielerschool, van de European Travel Commission, secretaris-generaal van het Bureau International du Tourisme Social, voorzitter van de European Travel & Tourism Action Group, enz.

Urbain Claeys was een uitstekend administrateur-generaal, ongetwijfeld de beste na Arthur Haulot. Alleen de laatste jaren raakte hij de greep op zijn administratie kwijt. Dit vooral door toedoen van zijn voogdijminister Landuyt en diens kabinet. Zijn afscheid, eind 2002, was ronduit pijnlijk, de minister, overigens berucht voor zijn lomp gedrag, kwam te laat en had nauwelijks een goed woord over voor de scheidende  topambtenaar.

Als lid van de raad van bestuur van het VCGT heb ik de dossierkennis en het diplomatiek vermogen van Urbain Claeys dikwijls bewonderd.  Als mens respecteer ik in hoge mate zijn oprechte sociale bewogenheid en zijn diep respect voor christelijke waarden.

Urbain Claeys woonde in Antwerpen en was gehuwd met de apothekeres Clarisse Croket. Hij had drie kinderen: Veerle (°1966, apothekeres), Peter (°1969, huis- en sportarts) en Annick (°1972, master lichamelijke opvoeding en bedrijfsleider).

Zijn laatste functies waren: lidmaatschap van de belangrijke Ethische Commissie van de UNWTO (World Tourism Organisation) en het voorzitterschap van de vzw Vlaanderen Lekkerland. Wat deze laatste functie betreft sloot dit goed aan bij zijn Bourgondische levensstijl.

Hij bleef  een gemotiveerde ontdekker van Grand cru’s en andere gastronomische geneugten. Urbain Claeys  overleed op 2 februari 2017 na een ingrijpend en intens droevig aftakelingsproces.

1988, januari, VCGT - nog meer benoemingen

Naast de benoeming van Claeys volgden nog een reeks andere (politieke) benoemingen bij het VCGT: In feite werd het ganse kader bij Toerisme Vlaanderen, toen politiek benoemd.

Guy Vanhengel (°Brussel 10 juni 1958, VLD); is onderwijzer van opleiding maar was toen persattaché van begrotingsminister Guy Verhofstadt. Hij werd directeur marketing en promotie, maar zou die functie nooit uitoefenen. Hij werd steeds opnieuw gedetacheerd naar de politiek en trad er zelf vanaf 1995 vollledig in toe als volksvertegenwoordiger en vanaf 2000 als minister in verschillende regeringen (vooral Brussel).

Jan Korthout, bestuurssecretaris (°1956, CVP, later directeur bij Internationaal Vlaanderen), gewezen kabinetsmedewerker van Vlaams minister-president Gaston Geens. Korthout deed zich lang voor als een vriend van de reisbureaus en de VVR. Achter de schermen ageerde hij echter tegen alles wat ons lief was ondermeer het statuut van de reisbureaus.

Luc Gobin, bestuurssecretaris (°1958, afdelingshoofd bij Toerisme Vlaanderen, later gedetacheerd bij het Bureau Internaitonale du Tourisme). Gobin was al in dienst bij het toenmalig VCGT maar werd als specialist sociaal toerisme gedetacheerd bij het kabinet van minsiter Dewael. Hij kreeg dan ook het VLD etiket maar was/is in feite links gericht.

En verder nog:

– Jacques Van Campenlaere (SP, later diensthoofd bij Toerisme Vlaanderen)
– Marc Ribbens (VU, later diensthoofd toerisme-databank bij Toerisme Vlaanderen)
– Claude Roelant (SP, later diensthoofd handhaving bij Toerisme Vlaanderen)

en tenslotte Jos Vercruysse.

Jos Vercruysse

Jos Vercruysse wordt geboren in Lubbeek op 27 oktober 1955 als zoon van Victor, doctor in de rechten en arrondissementscommissaris in Leuven.

Hij doet zijn middelbare studies bij de Groep T in Leuven en haalt in het Orteco Instituut in Vilvoorde het diploma van tuin- en landschapsarchitect. Na zijn legerdienst bij het 13de Artillerie in Bühlen wordt hij in 1981 landschapsdeskundige bij het ministerie van Openbare Werken. Gaston Geens haalt hem in 1982 naar zijn kabinet als deskundige voor ruimtelijke ordening, landschappen en monumenten.

In 1985 stelt de Vlaamse minister-president hem aan tot zijn secretaris en in 1988 wordt hij bestuurssecretaris bij het VCGT. Hij promoveert er eerst tot diensthoofd, later tot afdelingshoofd. In de interregnums tussen de administrateur-generaal Vanseveren en Verdonck en tussen Verdonck en De Wilde is hij een aantal maanden waarnemend administrateur-generaal. Sommige personeelsleden van Toerisme Vlaanderen waren de mening toegedaan dat deze waarnemende grote baas veel beter was de effectieve.

Ik heb Jos voor het eerst ontmoet in het begin van de jaren zeventig, ten huize van mijn vriend Guido Gielens. Hij was toen een spichtige jongeling die wat bijverdiende door te babysitten. Toen hadden wij beide geen vermoeden dat wij later zoveel met elkaar zouden te maken hebben.

Jos was een echte ambtenaar van de oude stempel: administratief nauwkeurig; trouw aan zijn meerderen, zelfs als zij ongelijk hadden; dienstbaar ten overstaan van de burgers wiens belangen hem zijn toevertrouwd; bijna altijd in maatpak en uiterlijk onverstoorbaar. Maar ook koppig, eigengereid en een meester in het toepassen van de reglementen om het eigen gelijk naar voren te brengen of het ongelijk te verdoezelen. Zijn zeldzame tegenstanders bestempelen hem, gezien zijn CD&V achtergrond, als een echte tsjeef, wat dit ook moge wezen!

Als mens schat ik Jos bijzonder hoog in. Hij heeft een eigen verfrissend gevoel voor humor en kan zichzelf, de politiek, de ambtenarij, het toerisme, kortom zijn ganse leefwereld, goed relativeren. In feite was het fijn om met Jos samen te werken, zowel tijdens als na de vergaderingen, want de geneugten des levens zijn hem helemaal niet vreemd. Sedert 2018 geniet hij met volle teugen van zijn riant pensioen. Jos Vercruysse is gehuwd met Marie-Ann Laurens, schoonheidsspecialiste en heeft twee zonen, Karel (°1985, industrieel ingenieur) en Pieter (°1987, kok).

1988, 14 januari, VVR - nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende leden: Cursief: niet meer actief;

(1243) Baeck Explorers Club bvba, Antwerpen, werd opgericht op 11 juni 1975 door Arthur (°Geel 1937) en Joanne Baeck en was aanvankelijk actief
in de filmsector. In 1986 werden de statuten aangepast aan de reisbureau activiteit en in 1987 werd een vergunning verkregen. De persoon belast met het dagelijks bestuur was de Nederlander Johannes Geldens (°Den Haag 1948) die actief was geweest bij Holland International, Transocean, American Express en Point Azur. De activiteiten werd in 1996 stopgezet en de vennootschap werd in vereffening gesteld. Deze vereffening werd op 15 november 1997 correct afgesloten.

 

(3193) Autocars De Voeght, Kampenhout, werd gesticht in 1930 en verkreeg in 1968 een C vergunning die in 1996 werd omgezet in een A. De toenmalige zaakvoerder Leonard De Voeght was actief in de sector sedert 1945. In 1999 werd het bedrijf opgenomen in de multinationale groep Veolia, die in 2014 werd overgenomen door Hansea. In 1999 werd het lidmaatschap bij de VVR opgezegd en in 2008 de reisbureauvergunning ingeleverd.

1988, 18 januari, ingetrokken vergunningen

Het VCGT trekt de vergunning in van (1909) Gutravin/Guy’s Travel n.v., dat in december 1985 reeds is opgedoken als illegaal reisbureau. Het betreft Guido (Guy) Bruwiere (°Sint Niklaas 1944), het vroegere kantoorhoofd van Sunnytours, Schoten die wegens diefstal aan de deur werd gezet. Op 14 december 1985 wordt Bruwiere door de VVR gedagvaard maar op 20 maart 1986 verleent het VCGT, ondanks onze waarschuwingen, toch een vergunning. Na de intrekking van de vergunning volgt in september 1988 het (fraudeleus) faillissement met een tekort van ruim 500.000 €. Enkele jaren later duikt hij opnieuw op met de onbestaande vzw Peoples Travel Club en de duistere vennootschap Aldina uit Lampernisse. Uiteindelijk wordt Bruwiere op 12 januari 1996 door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf. Zijn zoon en medeplichtige, Filip (°1969) ontsnapt de dans en krijgt opschorting van straf. In de jaren die volgen verlegt Bruwiere zijn actieterrein van de reis- naar de financiële sector en wordt een deskundige inzake het opzetten van BTW carrousels. In 2002 en 2006 wordt hij hier voor respectievelijk tot 4 en 5 jaar gevangenisstraf en in de laatste zaak tot een boete van 275.000 € veroordeeld.

1988, 24 januari, faillissement

(1677) Sogopa-Willy Tours n.v. werd in het begin van de jaren tachtig opgericht door Willy Somers (ex Royal Tours-Davo Reizen) en ging failliet op 24 januari 1988.

1988, februari, Statuut

De Vlaamse Raad trekt, op verzoek van minister voor toerisme Dewael, het reisbureaudecreet in. Het zal nu tot 2007 duren eer een Vlaams statuut voor de reisbureaus er komt. Dat zoals bekend in 2012 weer wordt afgeschaft.

1988, 11 februari, vergunningen

Het VCGT trekt de vergunning in van volgende reisbureaus:

(1859) Reizen Harry Notenboom pvba, Deinze, (geen VVR-lid) werd gesticht door Harry Notenboom (°1939), het vroegere kantoorhoofd van Sunnytours in Deinze. De pvba ging failliet op 14 oktober 1988. Notenboom dook in 1992 nog even op bij De Wereldreiziger, een initiatief van Lieven Van Parijs en Jacky Aernoudt (TC Travel) dat echter nooit een vergunning verkreeg.

(2171) Suntop, Hoeselt (VVR-lid), opgericht in 1984 was de eenmanszaak van Johanna Driesen en Henri Slegers. Voormalige franchisenemers van een Sun Reizen kantoor. Na de intrekking van de vergunning werden de activiteiten correct afgehandeld.

Er wordt een vergunning toegekend aan (*: VVR-lid; (*) neemt later ontslag,  cursief: zijn niet meer actief als reisbureau:

(1155, 3551) Autobusbedrijf *Bronckaers n.v. Genk, werd gesticht in 1932 en in 1975 kwamen Nico Bronckaers en zijn echtgenote Marleen Verduren in het bedrijf. Enkele jaren waren zij actief als reisbureau maar dit was geen succes. In 1992 schakelden zij over op een C-vergunning en later beperkten zij zich tot vervoer.

(C lic. onbekend) Demuynck-Deveugle, Kortrijk, werd in 1985 als eenmanszaak opgericht door Roger Demuynck (°1950) en zijn echtgenote Odette Deveugle (°1951). In 2005 werd het handelsfonds overgedragen aan een bvba die, zonder reisbureauvergunning, actief is onder de naam Ideal Cars Bellegem.

(1223) *Eurotouring n.v., Lommel, werd op 4 november 1987 opgericht door Albert Berckmans. De reisbureauactiviteiten werden in 2002 gestopt maar de n.v. bestaat nog steeds als vervoerder onder leiding van de gebroeders Guido, Francois en Ria Berchmans.

(3531, 5379) Gerrit Cars pvba, Zwevegem, werd gesticht op 23 januari 1985 door Gerrit Myny en zijn echtgenote Nadia Desmet. Ook dochter Kathy (°1968) was vanaf 1989 bij het bedrijf betrokken. In december 1993 verkreeg men een A-vergunning die echter in augustus 2011 werd ingeleverd.

(1267) (*) Limburg International pvba, Overpelt, werd opgericht op 21 januari 1986 door Hugo Paulissen, Johnny Jans en Bruno Vanhaeren. Paulissen was oorspronkelijk leraar maar zag meer brood in de reis- en vervoersector. Het betreft hier een gemengde activiteit (reisbureau en autocarbedrijf). Het lidmaatschap bij de VVR werd in 1997 om onduidelijke redenen opgezegd.

(1089) M & M Travel n.v., had zijn maatschappelijke zetel in Antwerpen maar zijn exploitatiezetel in Mechelen. Eigenaars waren Roland Smolders, zijn dochter Martine en Martine Mouart. Het handelsfonds werd vrij snel verkocht aan een ander reisbureau (Bestflight). Meer informatie is niet beschikbaar.

(1215) *Oriental Travel Service n.v., Kapellen, werd op 19 mei 1978 opgericht onder de naam Caby Esthetics Institute. Men wijzigde in 1988 in Oriental Travel Service. Eigenaar was Louis Van Driessche die al sedert 1966 actief was in de sector. De vergunning werd in juli 2004 ingeleverd. De vennootschap bestaat nog steeds.

(2007, 6155) *Royal Tours Cassimons, Londerzeel, was de een-manszaak van André Cassimons die al sedert 1976 reisagent was. De franchiseovereenkomst met Royal Tours/Jetair werd in 2000 beëindigd en de vergunning eind 2006 ingeleverd.

1988, 17 februari, Prijs Jan Van Eeckhout

De IIde Prijs Jan Van Eeckhout voor een verdienstelijk proef-schrift in verband met de reissector wordt toegekend aan Erika Beeckman, studente van het PIVIT (Erasmus). Het onderwerp was Toerisme in Pakistan, overgang van pioniersfase naar ontwikkelingsfase.

1988, maart, Purperen Kemel

De Purperen Kemel wordt toegekend aan alle reisbureaus (reisorganisatoren en reisbemidddelaars) die onverantwoorde kortingen toekennen. Deze symbolische actie heeft weinig resultaat, want tot op heden vormt het geven van kortingen allerhande een huizenhoog probleem in onze sector die de rentabiltieit (vooral van reisbemiddelaars) fundamenteel aantast.

1988, 10 maart, VVR

De VVR aanvaardt volgende leden:

(1157) Casco Reizen, Borgerhou
(1275) Coconut Travel, Antwerpen
(1987) Focus Reizen, Gent

(1755) (*) Iris Reizen n.v./bvba, Antwerpen, werd opgericht op 24 oktober 1983 als n.v. en in 2000 omgevormd tot bvba door Guido Huybrechts (°1939), telg uit een van de oudste reisagentenfamilies van Vlaanderen. Iris Huybrechts  (°1971) werd toen aangesteld als kantoorhoofd. Op 1 juli 2015 werd 98 % van de aandelen verkocht aan Thierry en Karina Vinck, toen nog zaakvoerders van Echo Reizen. Iris Reizen werd meegesleept in het faillissement van deze laatste en werd op 26 april 2016 failliet verklaard.

(1205) (*) JEKA-Sint Paulus Jeugdkampen v.z.w., Brussel, werd opgericht op 22 september 1960 en verkreeg haar vergunning bij de invoering van de reisbureauwet (1966).

Tot 1999 berustte de leiding bij Alfons Borginon (1927-2012), opgevolgd door Theo Cruysberghs (°1950), er werkzaam sedert 1968 en nog steeds actief als voorzitter. Men was slechts één jaar lid bij de VVR.

(2195) Jogi, St. Kathelijne Waver
(1267) Limburg International Overpelt
(1215) Oriental Travel Service, Kapellen
(1113) Palmers Reizen, Heusden-Zolder
(1271) Parmentier Roland, Menen
(1043) Skylink, Oostende.

1988, 17 maart, VCGT en vergunningen

Jan Korthoudt (later directeur bij het Departement Internationaal Vlaanderen) en Patrick Gabriels (deskundige dienst reisbureaus) wonen voor het eerst de vergadering van het Technisch Comité bij.

Het VCGT kent een vergunning toe aan volgende reisbureaus: (*: VVR-lid; cursief zijn als zodanig niet meer actief).

(1245) Reizen *Berg en Zee (BZ, later OZ Reizen) n.v., Brugge, werd opgericht op 4 januari 1988 als een dochtervennootschap van het Onafhankelijk Ziekenfonds. De eerste directeur was een zekere Frans Loncke, gevolgd door Rufin Duwel (°1955, ex Reisbureau Van Eeckhout, ex-Go Bluebird, later Rufins Reisbureau). Sedert 1998 heeft Ann-Sophie Pollet (°1972, bac. toerisme) de leiding.

(1283) *Canadian Travel c.v., Roeselare, werd opgericht door Marc Van Holm (°1946) op 30 juni 1987 als een zustervennootschap van Vlam Reizen. Men hield zich vooral bezig met reizen naar Canada, die men van Voyages Wasteels Roeselare had afgesnoept. Het dagelijks bestuur was in handen van Marie Christine Van Holm-Kindt (°1951). In 1990 wordt het lidmaatschap de VVR, om budgettaire redenen, stopgezet, maar op 24 december 1993 gaat men, samen met Vlam Reizen, failliet.

(1269) Reisbureau Hugo *Patteeuw, Roeselare, was een éénmanszaak, zowel reisbureau als autocarbedrijf, gesticht op 1 januari 1977 door Hugo Patteeuw (°Zonnebeke 1950) actief in de sector sedert 1973. Het handelsfonds werd overgenomen door een  op 29 september 2015 opgericht bvba waar ook Lydi Patteeuw-Van Aelst (°Deinze 1953) mee de leiding heeft.

(1285) *Troubadour Travel, Haaltert, was de eenmanszaak van Carl Muylaert (°Aalst 1958) opgericht op 30 maart 1988 in voortzetting van Lenalosta, het reisbureau van zijn vader, Frans.

Carl was een goed vakman maar had problemen met menselijke contacten. De VVR was gedwongen om in 2018 een eind te maken van de samenwerking wat leidde tot intrekking van zijn erkenning.

1988, april, Credit cards

De VVR sluit een overeenkomst met de Bank Card Company waarbij de credit card fee kan worden gehalveerd. De gemiddelde fee was tot dan toe 3 % en zakt naar 1,5 %.

1988, 19 april, vergunningen

Het VCGT kent een vergunning toe aan volgende reisbureaus (*: VVR-lid, cursief zijn als zodanig niet meer actief):

(1287) *Air Business Center – ABC Travel bvba, Antwerpen, werd opgericht op 8 februari 1988 door Anne-Elise Van Kampen en Anne Marie De Smet-Verstraeten. In mei 2005 werd de vergunning, ingevolge de overname door Robins Travel, ingeleverd. De vennootschap bestaat nog steeds onder de naam ABC Plus en met als zaakvoerder Frank Verstraete.

(3017) Autocarbedrijf Lucien Coornaert-Amigo Reizen, Kortrijk-Bissegem, is een eenmanszaak, in 1953 opgericht door Lucien Coornaert (1930-2008). De vergunning werd ingetrokken in oktober 1997. Coornaert houdt zich nog bezig met autocarvervoer.

(3011) Vlaminck n.v., Moorsele, werd opgericht op 1 januari 1968 door Joseph Vlaminck. Bij het verkrijgen van de vergunning hadden Damien Vlaminck, Christine Pattyn en Etienne Vlaminck er de leiding. De vergunning werd in 1999 ingeleverd. Het bedrijf is nog steeds actief als vervoermaatschappij.

Het VCGT beslist tevens om de vergunningen van  (1781) *Sanotours pvba, Leuven en (1083) *Stevens Travel Bureau n.v., Brusse in te trekken..

1988, 26 april, Een Afrekening

Ingevolge een naamloze klacht, uitgaande van Willy Vanwallegem (toen Aquasun), valt de BBI (Bijzondere Belastinginspectie) binnen in mijn reisbureau, Belfort Reizen. Drie maand lang, een halve dag per week, kamperen twee, redelijk vriendelijke, ambtenaren in mijn kantoor. Na enkele dagen erkennen zij geen relevante overtredingen te kunnen vaststellen maar, op bevel van hogerhand, moeten zij blijven zoeken.

Uiteindelijk kom ik tot een afspraak met de BBI dat voor de drie onderzochte jaren mijn winst met 118.512 BEF (2937 €) wordt verhoogd, wat resulteert in een bijkomende aanslag van 912 €.

1988, mei, CRS

Doorbraak van de C(omputer) R(eservations) S(ystem) in Europa. Cruciale gebeurtenis is de aankoop door vier Galileo-partners (British Airways, KLM, Swissair en Alitalia) van het Covia-systeem, waardoor zij de knowhow (20 jaar ervaring) van United Airlines en het Apollo-systeem binnenhaalden.

1988, 5 mei, Dossierkosten

De VVR beslist, door middel van een kostentabel, het vragen van dossierkosten door reisbureaus te bevorderen. Onder druk van de Europese Commissie wordt later het opleggen van dossierkosten door beroepsverenigingen verboden. De praktijk van het aanrekenen van dossierkosten blijft echter toegelaten.

1988, 5 mei, VVR nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden: Cursief: niet meer actief als reisbureau.

(1023) Beernaert Reizen, Kortrijk, is de in 1988 gestichte éénmanszaak van Frans Beernaert (°Roeselare 1942). Beernaert kiest aanvankelijk voor het onderwijs (hij is regent) maar belandt in 1963 als stafmedewerker bij het Vormingsinstituut Roeselare (1963-1967). Hij stapt echter over naar Redan Cars van Roger Vanhove, maar wanneer deze laatste in de gevangenis belandt, wisselt hij voor Jetair/Royal Tours (1971-1974). Van 1974 tot 1987 is hij directeur bij Avatours Kortrijk en na een korte passage bij Atlas Reizen zet hij de stap naar de zelfstandigheid. In 2006 wordt het kantoor overgenomen door dochter Sylvia (°1971).

(1269) Reizen Patteeuw, Roeselare
(2007, 5155) Royal Tours Cassimons, Londerzeel
(1141) Reisbureau Tymere, Hasselt.

Ook Sun Assistance (later Artas), onderdeel van de Sun Groep, wordt lid van de VVR. Dit is een beslissing van Bernard Vanmoerkerke (+1999), ondanks  tegenstand van zijn broer Mark.

1988, 9 mei, Verkeer

Jean-Luc Dehaene (CVP, 1940-2014) wordt minister van verkeer in de regering Martens VIII. Hij blijft het tot 7 maart 1992.

1988, 26 mei, vergunningen

Het VCGT kent een vergunning toe aan volgende reisbureaus (*: VVR-lid; cursief: zijn niet meer actief als reisbureau):

(1351) *Chartercoach Belgium n.v., Oostende, werd in februari 1987 gesticht door Derrek en T.E. Betts en A.H. Honeybelle met een kapitaal van 200.000 €. De leiding werd waargenomen door Danny Provoost, een kozijn van Gerard Brackx. Het bedrijf ging failliet in oktober 1992.

(1295) Reizen De Arend n.v., Arendonk. Dit autocarbedrijf werd onmiddellijk na de IIde wereldoorlog als eenmanszaak gesticht door de familie Geudens. De n.v. werd opgericht op 2 december 1986 door Jozef en Carl Geudens en Martine Peeters.

(3007) Rado Reizen bvba, Maldegem, werd op 27 november 1987 gesticht door de chauffeurs Donald De Taeye en Rafael De Rudder. De vergunning werd in augustus 2010 ingeleverd. De vennootschap bestaat nog steeds.

(1341) Smits for Travel bvba, Machelen, werd gesticht in februari 1988 door Herman Smits, een oudgediende van De Keyzer Thornton, en Jozef Goemans. Alle activiteiten werden in juni 1991 al stopgezet. Het is niet duidelijk of er een faillissement of een vereffening volgde.

(3245, 1327)*Ultra Cars-F. Dhont, Antwerpen, werd in 1968 als eenmanszaak en autocarbedrijf opgericht door François Dhondt. In 1994 werd het omgevormd tot n.v. en in 2000 werden de aandelen verkocht aan de bvba Triple C, eigendom van Eric Lombaert. Maria Knegtel (°1947) die al sinds 1985 werkzaam was in het bedrijf, nam het dagelijks bestuur in handen. In augustus 2001 trad zij terug en werd vervangen door de mythomane fantast Christian Wauters (°1946, ex Odysseus, ex Exclaim Incentives). Op 9 september 2003 werd het faillissement uitgesproken.

Het VCGT beslist volgende vergunning in te trekken:

(2183) *Sea View Travel bvba, Antwerpen, werd opgericht in 1986 door Peter Merckx (°1956, ook nog actief bij Airtour, Sunsnacks, Golden Label Travel, Quality Travel, Orion, Orion International, Lotus Reizen, Alfa Vliegreizen) en Michel De Miliein. De vergunning werd in 1989 ingetrokken en de vennootschap ging in 1990 failliet.

1988, juni, Go Bluebird

Eén van de grootste toenmalige reisketens, Go Bluebird (eigendom van de Cippar groep van Charly Mannerie) gaat in vereffening. (zie ook biografie van Willy-Paul Carlier, 00.03.1978). Antoon Van Eeckhout en Mr. William Engelen, advocaat in St. Truiden worden door de rechtbank van koophandel van Hasselt bevestigd als vereffenaars. De reisbureauvergunning wordt op 16 juni 1988 ingeleverd. Het handelsfonds wordt door de vereffenaars verkocht aan de Nederlander Albert De Koning (Olympus/ Mobiplan), die later ook nog Apollo Reizen in Deinze (1) koopt, maar die achteraf een oplichter blijkt te zijn. Later zal zowel de Belgische als de Nederlandse poot van deze groep verdwijnen. Alhoewel Willy-Paul Carlier (1940-2021) gedurende enkele jaren bestuurder was van Go Bluebird mag het bedrijf als zodanig niet verward worden met De Blauwe Vogel. Het hier bedoelde Go Bluebird werd in 1976 onder de naam Go Travel door Charly Mannerie opgericht en ging later een samenwerking aan met de De Blauwe Vogel.

1988, 16 juni, vergunningen

Het VCGT kent een vergunning toe aan (*: VVR-lid; cursief :als zodanig niet meer actief):

(3021, 5421) *Carolus Reizen c.v., Mol (1992 bvba) is een autocarbedrijf, dat werd opgericht op 19 april 1988 door Ferdinand Hoeks. In 1994 krijgt men een A-licentie op basis van de beroepsbekwaamheid van Mark en Jan Hoeks, opgedaan bij Intro Reizen.

(2017) *Casa Ski Belgium cv, Kapellen, werd opgericht op 16 september 1987 door Erik Van den Bogaert, C. en R. Mollin, Roger Sellicart en Victor Verbeemen. De activiteit werd in juli 1991 gestopt.

(1477) Grego Reizen, Aartselaar, was een eenmanszaak eigendom van Joselyne Hisette, een oudgediende van Transcontinental (1980-1987). De vergunning werd in november 1992 ingetrokken.

(2037, 5189) MGV Travel, Perk-Steenokkerzeel, werd in 1988 als eenmanszaak gesticht door Georges Van Laeke en in december 1991 omgevormd tot bvba. De man had vooral ervaring in de luchtvaart, maar kreeg toch een vergunning. De vennootschap werd op 20 juni 1997 in vereffening gesteld.

1988, 23 juni, VVR - nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden (cursief: niet meer actief in de sector, (*) geeft later ontslag):

(1245) Berg en Zee (thans OZ Reizen), Brugge
(1283) Canadian Travel,  Roeselare
(1351) Chatercoach, Oostende.

(2151) Best Travel bvba, Zwevegem, werd opgericht in 1983 door Robert De Putter (°Bornem 1927) en zijn echtgenote Anne Marie Dendievel (°Kortrijk 1943) teneinde het reisbureau van Barbara Claeys, die dezelfde benaming voerde en waar Anne Marie Dendievel werkzaam was, over te nemen. Op 17 januari 2003 werd het handelsfonds overgedragen aan een nieuwe vennootschap met dezelfde benaming, eigendom van Valerie Logie (°1978),  die zelf sedert 2000 bediende was in hetzelfde reisbureau. Op 24 oktober 2006 werd Best Travel failliet verklaard. De oude Best Travel werd op 13 november 2004 in vereffening gesteld.

(2009) Eelen Reizen, Merksem, was de eenmanszaak van Virginia Eelen die een eerder discreet bestaan leidde tot het handelsfonds in 1996 werd verkocht aan Traveltime.

(1753) Euroservice n.v., Lier, werd in januari 1983 gesticht door Luc Quisenaerts. Men trad op als kleine touroperator.  In 1993 werd het VVR-lidmaatschap opgezegd. Kort voor het faillissement (november 1996) werd de naam en het handelsfonds verkocht aan Hinssen/Diederik Reizen in Assenede.

(1807) Flanders International cv, Oostende, was één van de (geflopte) initiatieven van Didier Ramoudt, die voorzitter van de raad van bestuur was. De vennootschap werd op 13 april 1984 gesticht met André Meersschaert als directeur. In maart 1989 werd het bedrijf verkocht aan de Groep Vanhove (Wetteren) en werd de vergunning ingeleverd. De vennootschap bestaat nog steeds.

(1935) Gorion II, Overmeire-Berlare – (1951) Herman & Vandamme, Wevelgem.

(1831) Reizen De (*) Scheldevallei, Oudenaarde (1994: n.v.) werd gesticht in 1947 als eenmanszaak en in 1968 omgevormd tot bvba. Lydie Ghyselinck, actief in de sector sedert 1970, heeft er de leiding. De autocaractiviteiten worden gevoerd onder het merk Scheldevallei, het reisbureau onder Aglai Travel. Het VVR-lid-maatschap werd in 1997 om onduidelijke redenen opgezegd.

(1375, 2359) Sun Trips bvba, Harelbeke.

(1885) (*) Thalassa Reizen bvba, Oostende, werd in september 1985 opgericht door Rudy Verburgh, een oudgediende van de RMT, en zijn echtgenote Greet Timmermans, een vroegere medewerkster van Transeurope. Het lidmaatschap van de VVR werd in 2004 opgezegd omdat de raadsman van de VVR (éénmalig) optrad voor een tegenstrever van Thalassa Reizen en de leiding van de VVR zich daarvoor niet wenste te verontschuldigen. Alvast een vreemde houding voor iemand die zich professioneel noemt/waant. Verburgh was korte tijd voorzitter van Selectair.

(1285) Troubadour, Haaltert.

1988, juli, Stuyck

De rechtbank van koophandel van Antwerpen wijst een klacht van de VVR tegen de illegale reisverkoper Raoul Stuyck (1945-2013), ondanks een overweldigende bewijsvoering, op een onverklaarbare wijze af. Wij zijn hierdoor zodanig gepikeerd dat wij niet alleen in beroep gaan maar alle informatie die wij bezitten over Stuyck aan de bevoegde instanties overmaken. Men maakt er werk van met tot gevolg: een monsterproces dat in 1996 haar beslag krijgt en waar de Antwerpse industrie, ambtenarij en politiek volledig in haar blootje gaat. De enige die ontsnapt aan het schandaal is de oorspronkelijke broodheer van Stuyck, Wirtz Reizen.

1988, juli, Federatie

De onderhandelingen over een federatie van een voor het toerisme onder leiding van Christophe Wirtz (UPAV) en Walter Raspoet (VVR) worden afgerond. Het principe één man/één stem in de vorm van een vetorecht wordt aanvaard.

1988, 1 september, vergunningen

Het VCGT kent een vergunning toe aan volgende reisbureaus (*: VVR-lid; cursief:  niet meer actief als reisbureau):

(1389) Delsun Travel bvba, Oostende, werd opgericht op 1 december 1975 door de drukker André Delrue (°1930) en (+) Yvan De Sutter (Europareizen Merelbeke) onder de benaming Europareizen Delsun. Deze benaming werd later gewijzigd in Delsun Travel. Men was lid van de VVR van 1979 tot 1981 en opnieuw vanaf 1987. In 1988 verwierf een nieuwe vennootschap, Delsun International, thans zonder De Sutter, het handelsfonds.  In 1995 nam dochter Marie Claire de zaak over, maar sloot het kantoor in 2004.

Het VCGT weigert de vergunning aan: Francis Coach Travel bvba, Wespelaar, dat werd opgericht op 7 april 1988 door Francis Sodemeyer en Frans Somers, deze laatste was een autocarist (pvba De Linde) die voorheen reeds failliet was gegaan. Francis Coach zelf ging failliet in maart 1989.

1988, 1 september, VVR

Ernest Lefebvre wordt vervangen door Stefaan Opdebeeck. Ann Thessin wordt aangeworven als parttime medewerkster. Alleen haar schoonheid maakt enige indruk. Zij verdwijnt dan ook weer snel in de vergetelheid. 

Stefaan Opdebeeck

Stefaan Opdebeeck wordt geboren in Brugge op 3 maart 1953 als zoon van Dr. Franz Opdebeeck, bekend gynaecoloog en Gisèle Verhaeghe, een telg van de steenrijke familie Claeys uit Zedelgem.

Stefan opdebeeck

Stefaan is begaafd en creatief maar is een typisch rijkeluiszoontje, met als motto alles zal wel loslopen. In het lager onderwijs scoort het pienter ventje nog, maar in het middelbaar brengt hij zijn ouders en leraars tot wanhoop. Hij is één van de eerste cascade leerlingen en zakt naar het handelsonderwijs. Toch slaagt hij – weliswaar later dan de meeste anderen – voor het eindexamen van regent handel. Enkele jaren later, dan ruim in de dertig, staat Stefaan nog altijd even ver als voorheen, ook zijn werkgevers die zijn capaciteiten aanvankelijk weten te waarderen, brengt hij tot wanhoop.

Hij verzeilt dan ook in een tewerkstellingsprogramma en kandideert bij de VVR. Op verzoek van vader, Dr. Opdebeeck, geven wij Stefaan een kans. En jawel, tot grote vreugde van diegenen die – ondanks alles – nog van Stefaan houden – doet hij het uitstekend.

Met enige droefheid nemen wij dan ook twee jaar later afscheid en bezorgen hem een job bij het informaticabedrijf ISCA. Na tal van omzwervingen komt hij uiteindelijk terecht bij het Sint Jozefsinstituut in Brugge, waar hij met wisselend succes toerismevakken doceert. Hij is ook auteur van een aantal romans en kinderverhalen.

1988, 4 november, Railtour

De algemene vergadering van Railtour keurt de overname van Railtour door de Sun Groep goed.  De aandeelhouders reisagenten die niet deelnemen aan een kapitaalsverhoging worden de facto uitgesloten en worden hun aandeel terugbetaald aan de prijs van 1 (één) frank. Een rechtzaak om deze beslissing te betwisten sterft een stille dood.  Deze overname zal, zoals de meeste die door de Sun Groep werden gerealiseerd, een mislukking blijken en uiteindelijk kopen de NMBS en Voyages Wasteels delen van het handelsfonds en het bedrijf terug.

1988, 7 november, VVR - congres Cyprus

papadopoulos en ave

De VVR organiseert haar Vde Congres in het Palm Beach Hotel in Larnaca-Cyprus.

Het is een geanimeerd congres waar vooral het Jetair/Sunjets probleem aan bod komt. Op de terugvlucht naar Brussel geraken de discussies zodanig verhit dat er zelfs met bierglazen wordt gegooid.

De raad van bestuur van de VVR kent Den Tone, ondanks zijn eigen protest aan haar stichter toe.

1988, 16 november, vergunningen

Het VCGT kent een vergunning toe aan volgende reisbureaus (*: VVR-lid; cursief zijn niet meer actief):

(1479) All Tours bvba, Geraardsbergen, wordt op 12 oktober 1988 opgericht door Aline Delpiedsente en haar echtgenoot Luciaan De Nayer, een spoorwegman ooit betrokken bij Ibis Reizen. In april 2006 wordt de vennootschap overgenomen door Joris De Buck (bachelor toerisme, °1980, ex Ibis Reizen). Op 6 december 2012 wordt het faillissement uitgesproken. Een voorbeeld van het feit dat een hoger diploma en goede schoolresultaten niet altijd identiek zijn  aan goed bedrijfsbeleid.

(1011) *Hermans Reizen, St. Truiden, was een eenmanszaak die in het begin van de jaren zestig werd gesticht door het echtpaar Hermans en in 1988 werd overgenomen door dochter, Maria. Het lidmaatschap werd in 1985 opgezegd door moeder Hermans, maar in 1989 opnieuw verworven. De activiteiten werden stopgezet in oktober 2004.

(1481) Intro Reizen cv, Tielt-Winge, handeldrijvend onder de benaming Beach Travel, werd in oktober 1987 opgericht door de autocaristen Camille Kiesekoms, Mark en Jan Hoeks, de West-Vlaming Gilbert Vanmarcke en Jean Mertens (later Montana). Het dagelijks bestuur werd waargenomen door een zekere J. Verstreken die van 1969 tot 1972 werkzaam was geweest bij Intra Mundi en van 1972 tot 1975 bij Huybrechts Reizen. Er liepen in dit reisbureau wel een paar vreemde figuren rond zoals Gilbert Vanmarcke (later met zijn eigen reisbureau failliet gegaan in Kortrijk en Geluwe) en Jos Swijsen (jarenlang illegale reisagent in Heusden-Zolder). In januari 1995 volgde het faillissement.

1988, december, Federatie

UPAV herroept haar akkoord over de vorming van een Federatie. Het principe één man/één stem wordt afgewezen. Het project gaat (voorlopig) in de koelkast.

1988, december, Sabena

Oprichting van Sabena World Airlines (SWA), het filiaal van de Sabena holding dat voortaan enkel de luchtvaart activiteiten van de groep zal uitvoeren. Eén van de laatste Sabena kolonialen Johan Dekker (°1933) wordt algemeen directeur, de Brit John Story, commercieel directeur. Het is één van de eerste in de lange reeks buitenlandse experts die, door hun arrogantie en gebrek aan kennis van de gebruiken in dit land, mede aan de grondslag zullen liggen van het verdwijnen van Sabena.

1988, 12 december, Sunair

De Sun groep neemt 57 % van de aandelen van het in 1970 gestichte, Franse Voyages Conseil over, 43 % blijven bij Credit Agricole. De omzet bedroeg toen 134 miljoen €.

1988, 15 december, vergunningen

Het VCGT kent een vergunning toe aan volgende reisbureaus (*: VVR-lid; (*) neemt later ontslag, cursief: zijn niet meer actief):

(1431) *Ikaros c.v. Diest, handeldrijvend onder de benaming Anders Reizen, werd opgericht op 15 november 1988 door Rob Putseys, die het project Anders Reizen al vanaf 1984 met John Pot (Reiswinkel Diest) had ontwikkeld. Deze specialist in avontuurlijke (wandel) reizen was succesrijk maar werd in 2002 overgenomen door sectorgenoot, Joker. Sedert 2002 heeft Bart De Winter (*1965), bij Ikaros actief sedert 1992, er de dagelijkse leiding.

(2175) Royal Tours Dampoort (1989: *Fox Travel) c.v. (2001: cvba), Gent , werd op 29 september 1988 opgericht door Alfred De Vos die het handelsfonds van een gelijknamidge cv had overgenomen. Zijn zoon Juan (°1954) was van toen al betrokken bij het reisbureau en nam het in 1995 over. In november 2011 werd de vergunning ingeleverd maar de vennootschap bestaat nog steeds.

(1421, 6245) (*) Leieland cv (1998: bvba), Kortrijk, werd opgericht op 26 oktober 1988 door Luc Vercruysse (1937-2018) en zijn echtgenote Marijke Neuville (°Roeselare 1941) en verkreeg een vergunning in november 1988 toen Noël Geens (ex Bavo Tours) het dagelijks bestuur waarnam. Men was gespecialiseerd in cultuurreizen, vooral per autocar. Op 4 mei 2001 werd de bvba overgenomen door Autocars Gerly uit Kortemark, maar de rechtspersoon werd gehandhaafd. Kathy Vuylsteke (°1966), echtgenote van de eigenaar van Gerly Cars, Johan Verstraete, werd belast met het dagelijks bestuur. Amper een jaar na de eigendomswissel geraakten de nieuwe eigenaars niet alleen in conflict met de overlaters maar ook met de VVR. Niet alleen het gedrag van Johan Verstraete maar ook de keuze van zijn medewerkers (de dubieuze familie Vanmarcke) vormde daartoe de aanleiding. Nadat de verzekering financieel onvermogen werd opgezegd verliet Leieland Reizen de VVR. Begin 2005 werd de vennootschap verkocht aan het Nederlandse Sunweb, eigendom van de Sundio Group, die toen werd gecontroleerd door Alpinvest Partners (2) Dit is één der grootste private equity bedrijven ter wereld, wiens voornaamste activiteit er in bestaat pensioenfondsen te beheren. Nadat dezelfde groep begin 2009 ook het reisbureau Travel Trex had overgenomen werd Sunweb Vakanites (voorheen Leieland)  op 24 april 2009 in vereffening gesteld.

Het VCGT beslist om de vergunning van (3437) Reizen Peeters bvba, Bree, in te trekken. Deze vennootschap werd opgericht in 1981 door Martin Peeters (1955-2008, zie Alltours) en Mevrouw M. Geelen en verdween in 1992. Het is niet duidelijk of het een vereffening of een faillissement betrof.

1988, 16 december, Air Excel

Oprichting van de Air Excel door Trans European Airways (Gutelman), door de geheimzinnige Luxemburgse holding Esquel van Charles Bernberg en Benoit Reniche. Deze maatschappij bleef slapend tot ze in 1991 vanuit Luik voor korte tijd een aantal lijnvluchten ging uitvoeren.

1988, 31 december,Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1988 401,71 miljoen toeristen wereldwijd 201,54 miljard $ uitgaven.

Voetnoten

  1. Het huidige Apollo Travel heeft juridisch niets te maken met het vroegere Apollo Reizen.
  2. In 2012 heeft de stichter van Sunweb, Joost Romeijn (°1966), de meerderheid van de aandelen teruggekocht. Vermoedelijk omdat de equity groep ze, wegens teleurstellende financiële resultaten, toch zou afstoten maar in 2018 verkocht hij zijn bedrijf opnieuw aan een investeringsgroep (Triton).