1990

Inhoud

1990, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1989 430,933 miljoen toeristen wereldwijd 218,859 miljard $ uitgaven.

1990, januari, Pegase

In navolging van, vooral buitenlandse touroperators, lanceert Sunsnacks haar up-market merk, Pegase, dat tot op heden als zodanig door haar opvolger, Thomas Cook, wordt gebruikt. Het gaat hier dus niet om een aparte vennootschap maar om een merk. Na het faillissement van Thomas Cook valt deze merknaam nu onder Exclusive Destinations.

1990, 12 januari, Air France

Air France slorpt zowel haar dochtermaatschappij, Air Inter (binnenlandse vluchten), als haar concurrent, UTA (Union de Transports Aérien) op. Deze laatste was de belangrijkste intercontinentale luchtvaartmaatschappij van Frankrijk, gesticht in 1963 en gecontroleerd door de familie Cyprien Fabre (scheepvaart). Deze maatschappij had een sterke positie in Afrika (aandeelhouder van Air Afrique) en Polynesië (monopolie op Tahiti).

1990, 14 januari, Sunair

Rudolf Vanmoerkerke richt zich via de televisiezenders VTM en RTL, zowel tot de reisagenten als het grote publiek. Niemand heeft hem deze stunt ooit nagedaan.

1990, 18 januari, VVR

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:
(2019) Action, Brasschaat
(1591) British Reservation Center, Brussel
(1461) Camino, Hasselt
(1593)
Grundstad Maritime Overseas TravelAntwerpen.

(1257) Ghent Travel Bureau pvba, Gent, werd in 1971 gesticht door Andre Peperstraete (1924-2006, zie 00.06.1974). In 1997 droeg hij het reisbureau over aan zijn zoon, Patrick, die er een potje van maakte en het doorverkocht aan een argeloze investeerder (Hilde Nicassi) die op 25 januari 2007 het faillissement aanvroeg.

(1597) Het Reisbureau D & P, Gent
(1421) Leieland, Kortrijk  (1585)
Mausair, De Haan
(2037) MGV-Travel, Steenokkerzeel.

(1405) Pieters Reizen pvba/bvba, Brussel, werd opgericht op 19 maart 1977 door Marcel Pieters, een oudgediende van het vroeger failliet gegane Caro Travel, en zijn echtgenote Lydie De Dycker (°1948). In 2003 werd dit, vooral in begeleide groepsreizen gespecialiseerd reisbureau, overgenomen door Samuel Cloetens, Didier Degreve en Dominique Tassart, allen betrokken bij het in 1997 opgerichte autocarbedrijf, Sam Tours. An Nefroot (°1970) werd belast met het dagelijks bestuur.

(1577) Sabri, Bornem
(1583) Te Voet, Antwerpen
(1573) Time Share, Gent.

1990, 31 januari, Technisch Comité

Minister voor cultuur en toerisme, Patrick Dewael stelt het tweede (Vlaams) technisch comité samen.

Leden (de werkgever en de vereniging die men vertegenwoordigt, staan tussen haakjes): Marcel Albertyn (FIT) – C. Ardies (BBL Travel, BTO) (1) – (+) Gerard Brackx (Jetair-ABTO) – (+) Piet Daels (D&D Reizen-VVR) – (+) Guido Gielens (Fiesta Reizen-VVR)  – Luc Glorieux (BAAV) – Ludo Huybrechts (Huybrechts Reizen-BTO) – Monique Perpete (Palace Tours-VVR) – Didier Ramoudt (Ramoudt Tours, BAAV) – Walter Raspoet (Wirtz Reizen-VVR) – (+) Robert Sercu (Sercu Reizen-FBAA) – (+) Philippe Hector Van Biesen (L’Epervier-BTO) – Laurence Van Poucke (Wagonlits Travel, BTO) (2) – Robrecht Willaert (VTB).

De mekwaardigste figuur was echter de later berucht geworden, Jan Cauberghs (BTO, °1953). Deze Cauberghs werd in 1996 IATA/BSP manager in Brussel en vervulde later nog belangrijker functies binnen de organisatie tot hij werd betrapt op grootschalige fraude (het verduisterde bedrag bedroeg meer dan 5 miljoen euro)(3), waarvoor hij in begin 2012 correctioneel werd veroordeeld.  Hij was ook betrokken bij een geruchtmakende fraudeonderzoek rond de ICT bedrijven Airborne en Nexios. Ook bij verschillende reisbureaus speelde hij een dubieuze rol. Bijv. bij Action & Adventure Travel, het reisbureau van Dr. Herman Smulders (°1950, voorzitter van Belgische Federatie van Natuur Ondernemingen en lid van het Technisch Comité) was hij van 1994 tot 1998 (fictief) belast met het dagelijks bestuur. Aldaar volgde zijn ex-echtgenote Linda Donnay (1954-2008) hem op. Verder ook bij International Incentive Partners en haar opvolger I2P, die failliet werd verklaard op 19 maart 2013.

Het is nog altijd niet duidelijk wat Dewael er toe bewogen heeft om een confrontatie met de VVR uit te lokken. Was het een reactie op de (goedbedoelde) kritiek van de VVR op zijn beleid? Of was de invloed van de BTO in liberale middens inderdaad zo groot?  Lang werd Alfons Mouling (°1942), de toenmalige liberale adjunct-commissaris generaal voor toerisme, op aangeven van Luc Glorieux, verdacht, maar het is waarschijnlijker dat de kabinetschef van Dewael en persoonlijke vriend van Didier Ramoudt, Jan Kerremans (°Kapellen 1946) aan de basis lag van deze beslissing.

Dezelfde dag wordt ook de nieuwe raad van beheer van het Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme samengesteld met: Rudolf Vanmoerkerke, voor de gelegenheid als VLD gekwalificeerd, als voorzitter. Leden:  J. Claeys (SP, schepen voor toerisme Antwerpen) – Roger Claeys (CVP-ACW) (4) – Karel De Meulemeester (°1932, VTB, voor de gelegenheid VU – Frans Janssens (1927-2009, ACW-CVP) – Ludo Moncet (1946-2018, PVV, toen toerisme schepen, Blankenberge, later burgemeester) – R. Leuns (NCMV, CVP) – Fernand Peuteman (1932-2002, SP, voorzitter Westoerisme, bestendig afgevaardigde) – Piet Van Couwenberghe (ACW-CVP) – André Vandenbroucke (1928-2007, SP-ABVV) –

Werden niet meer benoemd: (+) Carlos Van Raefelghem (Sabena) – Luc Glorieux (BAAV) – J. Claessens (Horeca) – (+) Philippe Hector Van Biesen (L’Epervier, UPAV-BBR).

1990, 12 februari, Automatisering

Voor het eerst wordt een kwaliteitslabel aan een computer-programma voor reisbureaus toegekend. Het gaat naar het  programma Voucher van Computer Support.

1990, maart, faillissementen

Volgende reisbureaus gaan failliet:

Decin-Freetours en (1383) Reizen Zeppelin, Kapellen .

1990, april, Purperen Kemel

Aangezien de VVR niets (meer) te verwachten heeft van minister Dewael wordt hem de Purperen Kemel toegekend voor zijn zwak tot onbestaand toerisme beleid.

1990, 6 april, Technisch comité

Een coalitie van ABTO (Brackx), BAAV, VVR en VTB kiest Luc Glorieux (°Kortrijk 1942, toen BAAV) tot voorzitter van het tech-nisch comité. Tegenkandidaat is Ludo Huybrechts (BTO). Glorieux wordt met 8 van de 15 stemmen verkozen. Hij brengt in zijn maidenspeech uitgebreid hulde aan de vorige voorzitter (Antoon Van Eeckhout). Tevens worden Brackx (10 stemmen), Daels (11), Gielens (13), Ramoudt (15), Sercu (14) en Willaert (12) voorgedragen voor de  Adviesraad voor toerisme.

Deze voorzittersverkiezing wordt gestuurd door de VVR en als compensatie wordt Van Eeckhout op voorstel van Glorieux op 10 mei 1990 met 8 stemmen voor en 4 onthoudingen tot permanent deskundige aangesteld van het Comité. Deze samenwerking zal na korte tijd mislopen, enerzijds omdat Glorieux kiest voor de FBAA (hij zal zich later door deze vereniging laten inkopen), anderzijds omdat hij weigert een aantal adviezen van Van Eeckhout te volgen (onder meer betreffende het dossier TC Travel).

In dezelfde vergadering werden volgende vergunningen goedgekeurd (cursief niet meer actief als reisbureau – *wordt VVR lid):

(1148, 1455) L’Epervier-Europabus n.v., Brussel, later Antwerpen wordt in 1948 gesticht door de Mechelse familie Marien. In 1954 komt Philippe Hector Van Biesen (1939-1991) in dienst en klimt snel op tot algemeen directeur en bestuurder. In 1990 wordt de Franstalige vergunning omgezet in een Vlaamse maar na het overlijden van Philippe Hector gaat het bergaf. De Nederlander Louis Frankenhuis koopt het in 1995 maar laat het in november 2002 in vereffening gaan. Een andere vennootschap, Europabus n.v. gaat op 18 september 2001 failliet. Deze gebruikte blijkbaar, ten onrechte, hetzelfde vergunningsnummer als L’Epervier.

(2199) *Gent Incoming Promotions Excursions and Congresses, GIPEC cv, Gent, werd in 1989 opgericht door Maurice Sterckx (°Gent 1947) en Anne Van den Abeele (°Gent 1957, ex-Havas).  Van de oorspronkelijke doelstelling (incoming en congresorganisatie) is nooit veel in huis gekomen en voor het overige bleek men niet opgewassen tegen de keiharde concurrentie die er in het Gentse heerst. Men ging in oktober 1996 failliet.

(3275, 1487) P. *Heyvaert-Pierre Cars pvba, Merchtem, werd gesticht in 1974 door Frans Heyvaert (°1938). In 1996 werd het bedrijf overgenomen door Reizen Antoine (thans Rantour) en nam Kurt Rollier de leiding. De activiteiten werden gestopt in 2002.

(3407, 1471) K. *Linsen & Zoon n.v., Lommel, werd in april 1969 gesticht door Charles Linsen (1921-2003) onder de naam pvba Charel Linsen en Zoon-Benelux Cars. De reistraditie van de familie Linsen gaat echter terug tot 1775 toen Hendrik Linsen in Lommel optrad als karvoerder. In 1990 werd de C-vergunning omgezet in een A onder Willy Linsen die in 2007 werd opgevolgd door Heidi Linden (°1969). Ook Werner Linsen is actief in het bedrijf.

(3533, 5249) *Mariaburg Cars bvba, Ekeren, werd gesticht door Jos Van Horebeek (°1919) die in 1990 een C vergunning verkreeg. Hij was voorheen actief bij Pam Vermeulen (1948-1954) en Belga Touring. In 1993 werd het bedrijf overgenomen door Carlos Sneppe, Marie José D’Hert, Ludociva Van Tillo en Linda Taeymans (ex Alexander Behr 1977-1993), deze laatste nam het dagelijks bestuur waar. In 1996 verdwenen Taeymans, D’Hert en Van Tillo uit het bestuur en kwam Senbta Kiebooms (°1970, ex Alexander Behr 1990-1993) in de plaats. In maart 1998 werden een aantal procedures tot intrekking van de vergunning ingezet, die echter maar begin 1999 leidde tot een effectieve intrekking. Op 3 juni 1999 werd het faillissement uitgesproeken.

(3343, 1469) *Muylaert Arthur pvba, (later Muylaert n.v.), Haaltert-Denderrhoutem, werd gesticht in 1966 door Arthur Muylaert, die al sedert 1930 actief was als autocarist. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willy en diens echtgenote Murée Vermeiren (1941-2021). Daarna kwam zijn dochter Veerrle (°1967, lic. handels- en financiële wet.) die al sedert 1993 actief was in het bedrijf. De C-vergunning werd verkregen in 1985, de A in 1990.  In juli 2019 werd de reisbureauerkenning ingeleverd en zou Veerle Muylaert een eenmanszaak opstarten.

 

(1433) *Sfinx Reizen, bvba, Belsele, werd op 9 februari 1990 gesticht door Betsy Vercauteren (°1949, ex Reizen De Cauwer). Sedert 1994 was haar zoon Jan Vanderveken (°1971) ook actief in het bedrijf en nam er later de leiding over. Totaal onverwacht legde men eind 2018 de boeken neer. Het faillissement werd op 31 decembver van hetzelfde jaar uitgesproken.

1990, mei, Prijs Jan Van Eeckhout

De IVde Prijs Jan Van Eeckhout voor een proefschrift in verband met de reissector wordt toegekend aan Hilde Theunissen studente aan het Hoger Rijksinstituut voor toerisme van Hasselt voor haar proefschrift; Toeristische evaluatie van de Tempeliers in België.

1990, 10 mei, nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunningen toe: (cursief niet meer actief als reisbureau – *wordt VVR lid):

(1256, 1599) *Immotour nv, Brussel (1990: Oostende) werd in de jaren vijftig opgericht onder impuls van Bob De Meutter door dezelfde reisbureaus die ook het toenmalige Airtour controleerden.  Het viel echter buiten het faillissement in 1980 van de Airtour/ Intop groep maar werd in 1990 overgenomen door de Sun Groep van Rudolf Vanmoerkerke. Dit hield in dat de Franstalige vergunning moest worden omgevormd naar een Vlaamse. Vanmoerkerke handhaafde de directeur, Jozef Van Damme (ex Airtour 1958-1974, daarna bij Immotour). Ook enkele originele aandeelhouders (Touring Club, Epervier) bleven in het bestuur. In 1993 werd de vennootschap in vereffening gesteld.

(1016, 1721) Railtour c.v. Brussel (1990: Oostende) werd op 13 september 1956 opgericht als pvba onder impuls van Bob De Meutter (De Zwaluwen) door dezelfde groep reisbureaus die ook het toenmalige Airtour controleerden. Hetzelfde jaar werd de cv omgevormd tot een nv maar op 28 april 1976 werd het opnieuw een cv. In 1999 werd de rechtsvorm nog maar eens veranderd in een naamloze vennootschap. Ook de NMBS behoorde van het begin aan tot de aandeelhouders. Railtour viel buiten het faillissement van de Airtour/Intop groep (1980) maar werd in 1990 overgenomen door de Sun Groep. Dit hield in dat de Franstalige vergunning moest worden omgevormd naar een Vlaamse. Vanmoerkerke handhaafde enkele vroegere bestuurders o.a. Ludo Huybrechts en de bestuurders van de NMBS (Schouppe, Page, Pardon) maar belaste Danny Schepens met het dagelijks bestuur.

Eind 1996 achtte Vanmoerkeke het echter voor bekeken en droeg hij de aandelen van Railtour die in het bezit waren Sun Groep over aan de NMBS. Leo Pardon (°1942) werd voorzitter van de raad van bestuur en Daniel Desnijder (°1950, lic. economische wet., lic. marketing, bij de NMBS actief sedert 1975) werd gedelegeerd bestuurder. Railtour exploiteerde ook het merk Rail1.

1990, 17 mei, VVR versus FIT

De raad van bestuur van de VVR beslist om zich terug te trekken uit de FTI/FIT (Federatie Toeristische Industrie-Federation Industrie Touristique) en het bestaansrecht van deze Federatie voor de rechtbank aan te vechten.

In 2000 valt de definitieve uitspraak voor het hof van beroep. De eis van de VVR tot ontbinding van de FIT wordt afgewezen. Dit geeft aanleiding tot een statuutwijziging bij de VVR, waarbij zij zich omvormt tot een soort Federatie maar onder de koepel van één vzw-rechtspersoon maar met verschillende colleges die apart kunnen optreden.

1990, 17 mei, UPAV

Jacques Solé (1937-2011, Eole, ACI, Uniclam) volgt de laatste federale voorzitter, Christophe Wirtz, op. Het bestuur bestaat verder uit (+) Réné de Meurers-Voyages Cuvelier, ondervoorzitter  (+) André Delfosse-Airbeach, penningmeester – Jean Claude Couchard–XL Travelco – Edith Urmetz-Calle-Intertour – Jean-Philippe Cuvelier–Service Voyages – Jean Helft-Baes Voyages Daniel Geerts-Air Travel Company – (+) Walter Pauwels-Copine Voyages – Jean Haneffe-Sport & Culture – Catherine Venicie-Tulipe Voyages.

1990, 17 mei, nieuwe VVR leden

De VVR aanvaardt volgende leden:

 (1311) Arku Reizen Zaventem
(1089) Bestflight, Wilrijk
(1001) De Trekvogel, Turnhout.

(1799) Groep S, pvba/bvba, Mol, werd opgericht op 10 januari 1984 door Johan Staes die ook actief is in de verkoop van sportartikelen. Men is gespecialiseerd in wintersportreizen.

(1849) Emiel Nuyens – Autocars Excelsior nv, Willebroek, werd in 1922 gesticht door Emiel Nuyens als eenmansautocarbedrijf en op 7 mei 1948 omgevormd tot een nv Zijn zoon Joseph zette het bedrijf verder en in 1991 kwam Lucien (°1955, sedert 1983 actief) aan boord. In 1998 werd het bedrijf overgenomen door de Groep Cannaerts (o.a. ook bij Duerinckx Reizen en Uniglobe actionaris) maar dit eindigde met het faillissement van Nuyens-Excelsior op 13 februari 2003. Lucien Nuyens, die overigens een uitstekend professioneel is, had het bedrijf in januari 2000 al verlaten.

(1075) Raptim België nv, Brussel, werd opgericht op 28 december 1965 in opvolging van een vzw die in 1949 door paters /missionarissen werd gesticht en die instond voor de verplaatsingen van hun leden-paters. Ook in andere landen werden Rapids opgericht waarvan er nog een aantal operationeel zijn. De Belgische directeur Orali Prinsen lag aan de basis van de aan-sluiting bij de VVR. In 1996 werd het handelsfonds verkocht aan Wagonlits en in maart 2002 ging men in vereffening.

(1563) Travel Blanco., Blankenberge.

(3015, 5091) Reisbureau Verdonck Cars, Lommel, werd in de jaren tachtig opgericht door Godefridius Verdonck (°1947) als eenmanszaak en verkreeg in 1989 een C-vergunning. Nadat Anna Van Heeswijck in 1991 werd belast met het dagelijks bestuur, volgde de A-vergunning. Het lidmaatschap van de VVR werd in 1995 opgezegd en in 2005 werden de activiteiten stopgezet.

1990, juni, VCGT

Het VCGT formuleert, niet voor het laatste, een juridisch foutief standpunt. Men stelt dat een general sales agent geen vergunning behoeft. Dit zal later, door enkele door de VVR uitgelokte vonnissen, worden tegengesproken.

1990, 13 juni, Reiscontractenwet

De Raad van de Europese Unie vaardigt een Richtlijn uit betreffende pakketreizen met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten. Dit vormt de aanzet tot de reiscontractenwetten in de Europese Lidstaten.

1990, 15 juni, TC Travel

Wij hebben niet de gewoonte foto’s van oplichters te publiceren, maar voor Aernoudt en Gijs maken wij een uitzondering. Zoals uit de hierna volgende tekst blijkt, hebben zij een belangrijk hoofdstuk geschreven van de duistere kant van de geschiedenis van onze Vlaamse reiswereld. Het betrof één van de grootste faillissementen in de Vlaamse/Belgische reiswereld en daarnaast moeten wij hen de bedenkelijke verdienste toeschrijven om de markt van de longhaul budget reizen te hebben opengebroken.  

De nv Turilis International (later Allways Turilis Travel) werd in december 1987 gesticht door de textielhandelaar Frans Lambrechts (1940-2005) ter ondersteuning van het hotelproject dat zijn drie zonen in Hurghada/Egypte wilden opzetten. (5)  In 1989 trok Lambrechts zich terug en droeg de aandelen over aan zijn sales manager, een zekere Jacky Aernoudt.  Turilis trad op als een illegaal reisbureau (6) die zich vooral op de directe verkoop richtte, maar parallel werd er op 15 juni 1990 een cv opgericht door de vriendin van Aernoudt, Hermine Gys (°Dessel 1949) en haar kinderen met een kapitaal van 12.500 €. Deze vennootschap werd later gefusioneerd met Allways Turilis die dan de naam TC Travel overnam.

De benaming TC Travel was eigenlijk de afkorting van Three Corners Travel, want men wenste op te treden als de touroperator van en voor deze (West) Vlaamse/Egyptische hotelketen. De fondsen die bestemd waren voor de stichting van TC Travel, 62.500 €, waarvan 12.500 € werden gebruikt voor het kapitaal en 50.000 € voor de borg ten gunste van Toerisme Vlaanderen, waren afkomstig van een Belgische bankrekening van de Three Corner Hotels waarop Hermine Gys volmacht had.

Maar Aernoudt drukte het bedrag meteen achterover en beweerde dat het om zijn ontslagvergoeding als sales manager van de hotelketen ging. Lambrechts heeft daar nooit officieel op gereageerd, vermoedelijk omdat Aernoudt hem afdreigde met informatie over de talrijke financiële kunstgrepen die er werden toegepast.

Jacky Gabriël Aernoudt

Jacky Gabriël Aernoudt werd geboren in Roeselare op 30 maart 1952 en kwam voor eerst in de belangstelling als een niet onverdienstelijk speler bij FC Roeselare

jacky aernoudt

Zijn volgende carrière als schoorsteenveger (veel schoorstenen maar weinig vegen) bood hem dan ook slechts een beperkte arbeidsvreugde zodat hij overschakelde op de grootschalige meubelverkoop.  Om zijn publiciteit te ondersteunen richtte hij meteen een profwielerploeg op met als boegbeeld Eric Vanderaerden. In het begin van de jaren tachtig ging dit bedrijf frauduleus failliet met zo een 8,5 miljoen € aan schulden.

Maar Jacky was een bezig baasje. In Lichtervelde begon hij een tapijtenhandel en toen dit ook geen succes werd, zette hij in Roeselare een zaak op gespecialiseerd in de verkoop van goederen uit faillissementen (7). Op dit vlak had hij immers een ruime ervaring! Niet genoeg om te verhinderen dat ook dit bedrijf op de fles ging.

De formule van TC Travel is bekend: een redelijke kwaliteit tegen dumpingprijzen met het oog op grote omzetten en grote aantallen passagiers en met als enig doel om onderweg zoveel mogelijk fondsen te laten verdwijnen. Een probaat middel hiervoor was de truc met de visakosten, vooral voor Egypte. De vennootschap kocht en betaalde de visazegels, maar Aernoudt en Gys incasseren persoonlijk bij het vertrek en soms op het vliegtuig zelf, deze kosten cash bij de klanten (meestal 25 $ per persoon). Dit bedrag ging dan rechtstreeks in de pocket van Aernoudt. Gys werd dan bedacht met een Vuiton of Hermes handtas of wat zakgeld voor de kinderen.

Men heeft zich afgevraagd hoe het mogelijk was dat een in de reissector totaal onervaren oplichter ooit in staat is geweest in zo een korte tijd een dergelijk bedrijf uit te bouwen. Het antwoord is eenvoudig: branie, scrupuleloosheid en geluk. Aernoudt trad alle regels van behoorlijke (reis)organisatie met de voeten. Voor- of nacalculatie was voor hem een onbekend begrip, risicobeheersing vormde geen enkel probleem, want hij was toch niet van plan om zijn verbintenissen na te komen.

Zijn toverformule bestond er in: eerst verkopen, daarna kopen, ondertussen graaien! Dit hield in dat eerst de brochure, met dumpingprijzen, werd op de markt gebracht op basis van kleine contingenten en daarna – met de door de klant betaalde voorschotten – er werd ingekocht. Geluk speelde hier een grote rol, want kort na de stichting van TC Travel brak de eerste Golfoorlog uit, en in Egypte, Mexico en Thailand werd elke inkoper van hotelbedden met vlag en wimpel ingehaald.

Ik vermoed dat Aernoudt bij TC Travel in anderhalf jaar zo een 800.000 € heeft verduisterd. Waar dit geld gebleven is, weet alleen hijzelf. De hypothese dat het geld, dat in de eindfase van het faillissement door Leifer en Waldman werden opgehoest  (zie verder) uit deze bron afkomstig zou zijn, is aanvaardbaar. 

Ik heb Aernoudt slechts drie maal persoonlijk ontmoet en telkens was het gesprek – vooral voor hem – niet prettig. Anderzijds heb ik hem een aantal keren aan de telefoon gehad en daar was het eenrichtingsverkeer, uitgaande van Aernoudt, vol met beledigingen tot doodsbedreigingen toe. Aernoudt was een manipulator die de hebzucht van de moderne consument op een meesterlijke manier exploiteerde. Hij was niet alleen een recidivistoplichter maar een extreem verdorven egoïst zowel in zijn zakelijke contacten als in zijn privé leven.

Het is niet mijn gewoonte om het privé leven van betrokkenen aan te kaarten. Voor Aernoudt maak ik echter een uitzondering. Zijn eerste echtgenote en twee kinderen liet hij in de steek en werd vervolgens herhaaldelijk veroordeeld wegens het niet betalen van alimentatie. Van zijn tweede echtgenote was hij nog niet gescheiden toen hij in Hurghada, naar de Islamitische ritus, huwde met een zekere Amira maar dit verhinderde hem niet om er in België een bijzit (Gys) op na te houden. Deze dame duldde niet alleen de aanwezigheid van enkele onwettige kinderen van Jacky maar sloot ook de ogen voor de ontelbare kortstondige relaties die hij probeerde aan te knopen met iedere vrouw jonger dan zeventig …

Op het commerciële vlak had Aernoudt ontdekt – en ging er zelfs prat op – dat de wereld wil bedrogen worden en hij besliste dan ook om deze ondankbare taak op zich te nemen

De riante levensstijl die hij er op nahield (8) was in zijn verwrongen geest – hiervoor slechts een geringe compensatie.

Op 26 juli 1990 kreeg TC Travel, tot verbazing van velen, vrijwel onmiddellijk een vergunning van reisbureau-touroperator van het VCGT. Ondanks het feit dat de VVR hen had ingelicht over de achtergronden van TC Travel, beperkte men zich tot een admini-stratief onderzoek. Noch de zaakvoerder-aanvrager (Hermine Gys), noch de persoon belast met het dagelijks bestuur (Paul Dexters) (9) werden ondervraagd over bijv: het voorbarig starten van de verkoop, de relatie met Turilis, de betrokkenheid van het Three Corners hotel, de rol van Aernoudt, enz.

Patrick Schollaert (°SintTruiden 1960), een gewezen medewerker van TC Travel (later betrokken bij Baccara Travel en Xenia Tours), bracht later meer klaarheid in deze zaak. Hij gaf een verklaring voor de snelle aflevering van de licentie van TC Travel.

Hij  verwees, zonder schroom, naar zijn eigen rol bij de tussenkomst van het Kabinet van Gemeenschapsminister voor Cultuur, Patrick Dewael (VLD) en de hulp van adjunct-commissaris generaal voor toerisme, Alfons Mouling.

In 1991 werd de cv TC Travel gefuseerd met Allways Turilis nv. Hiertoe werden, met medewerking van een weinig scrupuleuze bedrijfsrevisor, winsten omgezet in kapitaal, zodat TC Travel over een kapitaal van 62.000 € kon beschikken. De raad van bestuur bestond voortaan uit: Hermine Gys, haar zoon Geert Lauwen en Frans Vanhoof. Als commercieel directeur werd de gewezen reisagent, Lieven Van Parijs aangeworven (10).

Met de medewerking van de Sun Groep (Air Belgium), die hielp het imago van TC Travel op te poetsen en een aantal reisagenten, groeide het bedrijf, zodat men niet alleen naar een prestigieus gebouw in Heverlee verhuisde, maar ook het aantal medewerkers en (geleasde) bedrijfswagens nam toe. De omzet overschreed 25 miljoen €.

Naarmate de omzet steeg, namen echter ook de problemen toe. Op 19 oktober 1992 werd, in het vooruitzicht van een kapitaalsverhoging, een nieuwe raad van bestuur samengesteld. De leden waren: Hermine Gijs, Frans Vanhoof, (11) Paul Bloemen, Luc Demuynck (12) , Jacky Aernoudt, Paul Dexters en Livinus Van Parijs. Het was echter te laat. Op de BTF dwaalden reeds directieleden van Isis Travel en Pharaon Travel (de DMC’s van TC Travel in Egypte), rond met het verhaal dat als de touroperator niet gauw met geld over de brug kwam, er een en ander zou gebeuren. Deze heren bleken in het bezit van ongedekte cheques van Aernoudt voor een bedrag van 800.000 $. Men greep dan ook naar het ultieme middel van de meeste vennootschappen in nood: de vereffening.

Op 17 december 1992 acteerde Notaris Depuydt te Brussel deze beslissing. Gys werd tot vereffenaar aangesteld. De in vereffeningstelling betekende echter niet dat de leveranciers verplicht waren te leveren. De meesten weigerden diensten te verlenen zonder betaling en zelfs (in het geval van Air Belgium) zonder aanzuivering van de vroegere schulden. De nieuwe bestuurders stemden enthousiast in met de vereffening. Zij dachten hierdoor hun verantwoordelijkheid te ontlopen (zij waren slechts in functie van 19 oktober tot 12 december 1992), de schuldeisers te blokkeren en tenslotte af te geraken van de voornaamste schuldige voor het falen en de slechte naam van TC Travel (Aernoudt).

Zij betaalden 20.000 € aan Gys voor de waardeloze bvba De Wereldreiziger (13), die werd omgedoopt tot TC International en over-gebracht naar de zetel van TC Travel te Heverlee.

Toen men vaststelde dat de schulden ver het kapitaal overtroffen en er geen vergunning op korte termijn kon worden verworven en daarenboven de overdracht van het handelsfonds van TC Travel niet mogelijk was, werd de bvba gedumpt en dook er een nieuwe naam op: Palm Beach International Travel.  Deze nieuwe touroperator, die vanzelfsprekend geen vergunning had, zou in samenwerking met Isis Travel (de vroegere Egyptische agent van TC Travel) het Egypte-programma verder zetten. De leiding zou berusten bij Van Parijs, het dagelijks bestuur bij Monique Vanquickelberghe (14).

Op 21 december 1992, verscheen echter een nieuwe figuur op het toneel: de Joods-Brits-Amerikaanse reisagent van Belgische afkomst, Zalmen-Leib Waldman. Aernoudt zou tijdens de voorbereiding tot het oprichten van een Amerikaanse TC Travel (sic!), deze reisagent hebben ontmoet.

Waldman verklaarde: beschaamd te zijn wat met de klanten van TC Travel is gebeurd en iedereen te zullen vergoeden die schade had geleden. Hij zou hiervoor onmiddellijk 400.000 € ter beschikking stellen, maar dit bedrag werd nooit gestort. Naast Waldman verscheen ook nog een andere figuur, een zekere Eimellech Leifer,

een Joods-Antwerpse zakenman met een reputatie van alles nogal groot te zien, aangevuld met een verleden in de reissector (15).  Zowel Waldman als Leifer waren orthodoxe Joden en boezemden op die manier vertrouwen in.

Op 13 januari 1993 verhangt men opnieuw de bordjes. Waldman distantieert zich van Aernoudt. Tijdens een persconferentie deelt men mee dat een vennootschap zal worden opgericht met een kapitaal van 2,5 miljoen € onder de benaming Albatros Travel Corporation International, die de licentie van car touroperator Albatros uit Keerbergen zou incorporeren.

De zetel wordt gevestigd in Holsbeek. Deze Albatros was echter geen vennootschap maar de handelsnaam van hogergenoemde Anne Marie Persoons (16).  

Ondertussen werd de nv Albatros Travel Corporation International opgericht met een kapitaal van 310.000 € (niet 2,5 miljoen !), met als bestuurders: Leib en Jozef Waldman en Anne-Marie Persoons.

Voor Leib en Jozef Waldman, hun advocaat, (+) Mr. Jan Hamels, en nu ook Persoons, blleek het ontbreken van een vergunning geen echt probleem. In Holsbeek werd driftig geboekt onder het vergunningsnummer van Persoons/Albatros. De contacten en contracten, de programma’s en het adressenbestand van TC Travel (behorend tot het handelsfonds van TC Travel, maar in feite eigendom van de KBC, die pand had op het handelsfonds) werden zondermeer geëxploiteerd.

Aan dit verhaal (later komt er nog een vervolg met Abba Travel) komt een voorlopig einde op 24 februari 1993. Op die datum legt TC Travel, die ondertussen haar naam heeft gewijzigd in Travel Jump, de boeken neer. De hoofdrolspelers, Gys en Aernoudt, duiken later opnieuw overal op. Bij de hogergenoemde Albatros en bij Abba Travel en nog later verschijnt Gys als hoofd van de reservaties van het Aquasun van Van Walleghem. Aernoudt is actief in Egypte en Gambia als consultant. Hij werkt er onder meer voor rekening van Eric Maus (1945-2009, ex Mausair).

In het dossier Abba Travel verblijft Aernoudt van 9 mei tot 8 juli 1997 in de Leuvense gevangenis maar het verhaal doet de ronde dat de directie aandringt om hem te mogen vrijlaten omdat er een schrijnend gebrek aan cipiers ontstaat. Hij zou zijn bewakers stelselmatig reizen hebben verkocht. Uiteindelijk wordt hij in deze zaak op 8 juni 2004 veroordeeld tot 15 maanden met uitstel.

Op 6 februari 2006 sticht hij samen met Stefaan Desplentere (°Wilrijk 1978), zijn zoon Bart Aernoudt (°Roeselare 1979) en zijn Egyptische vriendin Antira Goma-Deify (°Giza 1971) de bvba AD-Ventures. Uit de statuten blijkt dat het hier om een soort consultancy vennootschap gaat. Op 29 november 2010 promoveert Aernoudt van aandeelhouder naar zaakvoerder en wordt Desplentere bedankt voor de goede diensten. Op 26 juni 2018 wordt ook deze vennootschap failliet verklaard.

Op 14 april 2008 sticht Aernoudt, samen met zijn zoon Bart en zijn echtgenote Amira Gooma de bvba Jambaana, die in haar KBO inschrijving zich profileert als reisbureaus en reisoganisator. Wij ontdekken dit echter slechts begin 2017. Na een dreiging met dagvaarding wordt dit in juni 2017 weggehaald. Het eigen vermogen bedroeg voor het boekjaar 2014/2015 64.000 € negatief!

Mijn besluit: de reissector is, zoals andere sectoren, niet gespaard van opportunisten, hypocrieten, leugenaars en oplichters.

Onze bedrijfstak oefent er zelfs een zekere aantrekkingskracht op uit. Maar echt slechte mensen zijn er, gelukkig, eerder zeldzaam. Persoonlijk ken ik er slechts twee, Jacky Aernoudt is er één van.

1990, 24 juni, nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunningen toe (cursief: niet meer actief als reisbureau – *: VVR-lid).

(1515) Destination Plus nv, Kapellen, was eigendom van een zekere Rogier Roothooft, maar het dagelijks bestuur werd waargenomen door Gilbert Verhelst (°1946, ex Incentive Travel) die in 1993 werd opgevolgd door Ilse Van Heybeek (bachelor toerisme, ex-Wirtz).  De activiteiten werden in juli 1994 stopgezet, nadat het handelsfonds aan Reizen Weemaes was verkocht. Het is niet duidelijk of het hier een faillissement betreft.

(1875) Euram nv, Leuven (thans Wijgmaal) werd opgericht op 11 mei 1990 door Peter Keyers (°1956, licentiaat politieke wetenschappen), sedert 1979 actief bij Transair. Het dagelijks bestuur werd uitgeoefend door Jean Pierre Gosiau (ex. Reizen 2000) maar in juni 1992 door Keyers overgenomen. Euram profileert zich vooral als leverancier van deelproducten aan de reisbureaus en leverde baanbrekend werk met dynamic packaging. Om een of ander reden heeft men altijd geweigerd om deel uit te maken van de VVR.

(1675) *Flamingo Busvakanties cv (later bvba), Harelbeke, werd opgericht in januari 1990 door Philippe Vermeeren (ook betrokken bij Reisbureau Vermeeren) en Carine Vandamme (°1964). Roger Vermeeren (°1928) werd belast met het dagelijks bestuur tot 1999, toen nam Carine Vandamme het over.

(1691) Oriental Travel Service Schoten nv, Schoten, werd opgericht in januari 1990 door Dirk Van Cauwenbergh, Louis Van den Driessche en Charlotte Moes (ex Transintra 1976-1990). In november 1991 werden de activiteiten stopgezet.

(1477) Safar Tours c.v. Brussel, was in feite de opvolger van een Brussels Franstalig reisbureau, Nejma Tours, genaamd. Dit verhuisde later naar Antwerpen en werd op 15 november 1990 failliet verklaard onder haar nieuwe benaming, Arab Trade Consultancy. Safar Tours zelf werd opgericht in mei 1990. Ook Nejma Coach bvba, gesticht in februari 1987 en failliet gegaan op 28 februari 1991 behoorde tot dezelfde groep.

Centrale figuur van zowel Nejma Tours als Safar Tours en van nog andere dubieuze vennootschappen was Abdelrahman Labyed.

Fernand Vandenhaute (ex Nejma Tours) was medestichter en aandeelhouder en de eerste die belast werd met het dagelijks bestuur. Hij werd in december 1991 opgevolgd door Michel Antonissen, die eveneens voorheen actief was bij Nejma. Een andere (fictieve) aandeelhouder was Gustaaf Plesters.  

De VVR dagvaardde op 27 december 1991 Safar Tours wegens exploitatie van een illegaal bijkantoor in Genk. De veroordeling door de rechtbank van koophandel volgde op 9 juni 1992. Het faillissement werd uitgesproken in november 1995. Op 9 februari 1999 volgde het faillissement van de cv Labyed, gesticht in mei 1990. Labyed dook later nog op bij Challenge Travel in Hasselt, (zie aldaar) en een aantal Franstalige reisbureaus, waarvan Lemon Travel het laatste was (failliet op 4 maart 2010).

Momenteel verkoopt hij tweedehandskledij in Marokko en woont in een riante villa in Limburg.

Labyed is een Limburger van Marokkaanse afkomst en is naast, Jacky Aernoudt, de meeste actieve oplichter/recidivist van de Vlaams/Belgische reiswereld.

(1509) Sun Tickets nv, Zaventem, werd opgericht in oktober 1989 en was één van de vele dochtervennootschappen van de Sun groep. Bestuurders waren Rudolf, Mark en Bernard Vanmoerkerke en Monique Lebersorg (°Ukkel 1949, later Sobelair en TNT) was belast met het dagelijks bestuur.  De naam werd in 1991 gewijzigd in Air Belgium Travel en de vergunning werd ingeleverd in 1995.  Het was eigenlijk de opvolger van het op 19 maart 1985 opgerichte Reizen Air Belgium, wiens vereffening in november 2002 werd afgesloten. Sun Tickets/Air Belgium Travel zou nog altijd bestaan maar heeft sedert 1994 geen jaarrekeningen meer  neergelegd.

1990, 1 juli, Wirtz Reizen

VVR-voorzitter Walter Raspoet, directeur-generaal van Ultra Montes,  wordt algemeen directeur van Wirtz  Reizen.

1990, 15 juli, UFTAA

De VVR wordt lid van de UFTAA (wereldfederatie van reisbureau-verenigingen) en vertegenwoordigt België op wereldvlak.

1990, 16 juli - nieuw gezicht op het VVR secretariaat

Christine Jonckheere

Christine Jonckheere komt in dienst van de VVR.

Christine Jonckheere (°Ichtegem 1 mei 1958) doet haar schoolstage bij Reisbureau Van Eeckhout (thans Belfort Reizen) en wordt, gezien haar prestaties en inzet, meteen aangenomen op 16 juli 1977.

christine jonckheere

Nadat ik mijn kantoren heb overdragen aan Go Bluebird, blijft zij daar in dienst tot zij op 16 juli 1990 overstapt naar de VVR.

Zij functioneert, ondanks echtelijke moeilijkheden gevolgd door een scheiding, uitstekend maar daagt na een weekend in juni 2007 niet meer op.

Een nieuwe liefde is voor Christine blijkbaar belangrijker dan een oude betrekking. Wij hebben geen andere keuze dan daar begrip voor te tonen. Op 14 mei 2008 wordt via een tussenpersoon en in gemeen overleg een einde gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. Wij hebben sedertdien Christine nooit meer gezien of gesproken!

1990, 26 juli, nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunningen toe (cursief: niet meer actief als reisbureau – *: VVR-lid).

(1331) *Euro Man Travel nv, Brussel, werd opgericht op 25 mei 1990 door Charles Seutin, Roland Clybouw en Johannes Ehling. Het was één van de eerste reisbureaus in België dat gespecialiseerd was in reizen voor LGTB gemeenschap. In 1997 werden de activiteiten stopgezet en de vennootschap overgedragen aan de Bruggeling Filip Moeykens die er een accountants- en consulting bureau van maakte met de naam Synergy Business Consultancy.

(1609) European Business Travel bvba, Brussel, werd in augustus 1990 gesticht door Geraldine Chelton en Michel Lepropre (°1962, ex CIC, ex Melia). Het handelsfonds werd kort voor het faillissement (25 november 1997) verkocht aan Business Reservation Center België bvba.

(C lic onbekend, 1535) *Ideal Cars Toerisme Jean Populier n.v., Zonnebeke, werd in 1960 opgericht door Jean Populier en zijn zoon Georges (°1934). In 1990 werd de C-vergunning omgezet naar een A en in 1999 nam Luc Populier (°1962) de leiding, in 2007 opgevolgd door zijn zus Annick (°1961). In 2008 werd gefuseerd met de Coach Partner groep en werd de vergunning ingeleverd.

(2051) *Joly Travel (2012: bvba), Beveren, is de op 1 augustus 1990 gestichte eenmanszaak van Jos Coekaerts (1938-2011) en zijn echtgenote Godelieve Van Landeghem (°1945) die sedert 1978 werkzaam was bij AXA Reizen in Willebroek. In mei 2012 werd de eenmanszaak omgevormd tot een bvba met als zaakvoerders Godelieve Van Landeghem en Tom Coekaerts.

(1491) Pericles bvba, Mortsel, was één van de talrijke vennootschappen die Etienne Van Camp (Odysseus) heeft opgericht. Het doel was het vertegenwoordigen van buitenlandse aanbieders.

Men startte in mei 1996 maar de activiteiten werden stopgezet in september 1996. In december van hetzelfde jaar volgde het faillissement. Het dagelijks bestuur werd oorspronkelijk waargenomen door Evelyn Martin maar in september 1992 overgenomen door Kathleen Debacker.

(2203) De Wilde Reizen, Dendermonde. Albert De Wilde (°1958) begon in 1986 als bediende in een bijkantoor van Royal Tours Ledeberg, toen eigendom van Alain Varenne (later Flash Travel) die toen zelf een franchisenemer van Royal Tours was. Toen Varenne Royal Tours verliet, werd het kantoor in Dendermonde kort een bijkantoor van Royal Tours Oostende, maar toen men ontdekte welk (onbetrouwbaar) vlees men in de kuip had, werd de samenwerking opgezegd. De Wilde vroeg dan maar zelf een vergunning aan die echter op 19 februari 1993 werd ingetrokken. Hij verscheen nog even bij een illegaal reisbureau Sports Travel Reizen Dossche maar ging korte tijd later (persoonlijk) failliet.

1990, augustus, De Golfcrisis

Irak valt Koeweit  binnen. Dit vormt de aanzet tot een crisis die het einde betekent voor tal van bedrijven uit de reis- en toerismesector

1990, 23 augustus, VVR

Tijdens een buitengewone algemene vergadering wordt de VVR  door een grondige statuutwijziging, omgevormd tot een federatie. Het is de bedoeling dat de verschillende colleges (reisbureaus, zakenreisbureaus, touroperators, autocar touroperators, geassocieerde leden) elk hun eigen rol spelen. Behoudens het feit dat de colleges hun gegarandeerde vertegenwoordigers krijgen wordt die federale structuur niet echt toegepast. In dezelfde vergadering vervangt Geert Staelens Eddy De Smet als bestuurder.

Geert Staelens

Geert Staelens (1990-1993 en 2001-2010) wordt geboren in Gent op 13 mei 1942 als zoon van Gerard. Vader is naast arts ook oorlogsburgemeester van Laarne, zodat de familie in de jaren na de wereldoorlog het zwaar te verduren krijgt. Geert is geen gemakkelijk jongetje.

geert staelens

Hij is rebels en welbespraakt en ontwikkelt een allergie voor elke vorm van gezag. Vooral zijn bijtende humor irriteert de leerkrachten mateloos. Hij vereert dan ook meerdere scholen met zijn aanwezigheid en probeert na zijn middelbare studies om architectuur te studeren. Na een stage bij de VTB in Sint-Niklaas geraakt hij echter gefascineerd door het toerisme.

Enkele maanden voor zijn legerdienst als reserveofficier bij het 3de bataljon wielrijders en met het oog op de nakende vergunningsplicht voor reisbureaus, sticht hij in 1965, samen met zijn extravagante broer Peter (°1943), Reizen G. & P. Staelens aan de Koningin Elisabethlaan te Gent.

In 1969 draagt hij deze locatie over aan Viking Reizen van (+) Remi De Meester, vraagt zijn broer ergens anders te gaan werken en verhuist samen met zijn echtgenote, Francine Maryns (°1947), naar Wetteren. Sedert 1992 heeft zoon Wim (°1972) hem vervoegd; dochter Lucie (°1970) leidt met haar echtgenoot een bloeiend aannemersbedrijf.

In feite is het tegendraads karakter van Geert maar schijn. Hij werkt goed en efficiënt samen met collega’s, zowel in de VVR als bij Selectair (waar hij de tweede voorzitter wordt) en geniet overal respect. Bij de VVR is Geert de meest kritische maar ook één van de actiefste bestuurders.

Op het einde van zijn eerste ambtsperiode trekt hij zich consequent terug omdat hij zich niet meer kan vinden in de politiek van de VVR. Enkele jaren later keert hij terug en is niet te beroerd om te erkennen dat zijn ontslag in 1993 ten onrechte was. Zijn ideeën en tussenkomsten zijn niet alleen van een hoog humoristisch maar ook inhoudelijk, gehalte en worden erg geapprecieerd.

Na de verkiezing van Geert Staelens zag de raad van bestuur van de V VR er als volgt uit:

vvr bestuur aug 1990

Van links naar rechts en van boven naar onder:

(+) Jef De Cauwer, Mark Van Holm, Geert Staelens, (+) Piet Daels, (+) Gaston Vandenvelde
 Antoon Van Eeckhout, Monique Perpete, Walter Raspoet, (+) Guido Gielens

1990, 20 september, Technisch comité

De mandatarissen van de VVR in het technisch comité voor de reisbureaus beslissen, in opdracht van de raad van bestuur van de VVR, om niet meer deel te nemen aan de werkzaamheden van het comité, dit uit protest tegen de benoemingspolitiek van de minister. Men blijft echter geïnformeerd over de werking aangezien Gerard Brackx zo vriendelijk is om alle verslagen aan de VVR over te maken.

1990, 21 september, nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunningen toe (cursief: niet meer actief als reisbureau – *: VVR-lid).

(1739) *Intensif Travel bvba, Berchem, zie Sporku 00.05.1985.

(5003) Reisbureau *Sabine, Maasmechelen, was de eenmanszaak van Sabine Meeus (°Leut 1953), die het klappen van de zweep leerde bij Fito-De Dageraad en Reizen Bronckaers. Na korte tijd werd het kantoor opgeheven en werd Sabine Meeus  medewerkster bij Yellow City Travel en later bij de Flash Travel groep. In 2011 ging zij failliet met haar eigen Flash Travel franchisekantoor.

Tevens trekt het VCGT de vergunning van (1303) *Caruni Tours & Transport , Marke, in.

1990, 21 september, IATA

Op een historische vergadering van de IATA Agency Programme Joint Council (APJC = een adviesorgaan van de reisbureaus bij de IATA) in Luxemburg, wordt de VVR, op voorstel van Erik Vekeman, toenmalig vice-president voor IATA Affairs bij Sabena, opgenomen in dit adviesorgaan.

Een afvaardiging van de FIT/FTI (Federation Industrie Touristique/ Federatie Toeristische Industrie) bestaande uit Christophe Wirtz (Wirtz Reizen, ABTO), Jean Becq (BBL Travel, BTO) en Marcel Albertyn (toen secretaris-generaal van ABTO) poogde dit te verhinderen onder het voorwendsel dat de VVR geen nationale beroepsvereniging was. Maar zij kregen zelf het deksel op de neus want IATA stelde vast dat de FIT/FTI zelf geen beroepsvereniging voor reisbureaus was.

1990, oktober, UFTAA

De Nieuw Zeelander Peter Cox wordt voorzitter van UFTAA. Het is een zwakke figuur, zijn mandaat behelst trouwens maar één jaar, aangezien hij niet zal herkozen worden.

1990, 7 oktober, 15 jaar VVR

hans de coninck en ronny peuteman

De VVR organiseert haar VIe congres in de stadshallen van Brugge. Sunsnacks is sponsor en de man die de toespraken aan elkaar praat is een zekere Geert Hoste. Sprekers zijn Ronny Peuteman (1950-2020, commercieel directeur van Sunsnacks), Walter Raspoet (voorzitter VVR), Antoon Van Eeckhout, Robrecht Willaert (toen VTB) en Hans De Coninck (Test-Aankoop).

De VVR lanceert haar plannen voor een Garantiefonds. Guido Gielens ontvangt “Den Tone”. De catering wordt verzorgd door de Hotelschool Ter Groene Poorte onder leiding van directeur (+) Werner Langbeen.

1990, 12 oktober, Gateway

Valère Vandercruys (ex Clemens Reiswinkel) sticht Gateway nv dat zich zal ontwikkelen tot één van de voornaamste informatica bedrijven van de sector. Het bedrijf dat op haar hoogtepunt meer dan 100 medewerkers telt gaat echter in april 2016 failliet. Vandercruys werd later directeur bij Connections/Airstop.

1990, 18 oktober, VVR

De VVR aanvaardt volgende leden: 

(1331) Euro Man., Brussel
(1581) Explore, Antwerpen
(2199)
Gipec, Gent
(1471) 
Linsen  Lommel
(1433) Sfinx, Belsele.

1990, 18 oktober, nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunningen toe (cursief: niet meer actief als reisbureau – *: VVR-lid).

(5005) Agneessens *ADN Travel (1993: bvba), Antwerpen, was oorspronkelijk de eenmanszaak van Karel Agneessens (°1946, ex Wirtz Reizen 1978-1990) maar werd in 1993 omgevormd tot bvba. In 2000 nam Rudi Wellekens (°Leuven 1960) het bedrijf over, die op 1 maart 2001 Karin Bastiaens (°Schoten 1967, ex-Divantura 1992-2000), belastte met het dagelijks bestuur. Op 30 juli 2002 werd Wellekens als zaakvoerder vervangen door Sutana Airen uit Amsterdam en op 15 december 2002 volgde het faillissement. 

De vergunning was enkele maanden vroeger al ingetrokken. Op 7 oktober 2004 werd Rudi Wellekens correctioneel veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van vijf jaar wegens fraude. Ondertussen was hij echter verhuisd naar Indonesië.

(3535) Debecker bvba, Galmaarden, werd opgericht op het einde van de jaren zeventig als autocarbedrijf door Marc Debecker en Annie Versmessen en verkreeg een C-vergunning in 1990. De vergunning werd ingetrokken in oktober1997.

(2205) *Fly Away Reizen bvba, Halle, werd op 25 september 1990 gesticht door Patrick Van Mieghem die Anne Tavernier (ex VTB, 1976-1988) belast met het dagelijks bestuur.

Ondertussen heeft Van Mieghem met succes de volledige leiding zelf in  handen genomen.

(5011) *International Incentive Partners nv, Zaventem, werd in november 1990 opgericht door Luc Van Bockstael (Wetteren 1954-2005, ex American Express) en Etienne Roelandt (°1942). Na het plots overlijden van Luc Van Bockstael werd Christophe De Stoop (°1970, later eigenaar van Incentive Planners bvba, lic. 6239, zie aldaar) belast met het dagelijks bestuur en in november 2006 trad de beruchte Jan Cauberghs (°1953) aan. Hij werd aandeelhouder en kort daarop ook gedelegeerd bestuurder. Op 22 mei 2008 werd de naam gewijzigd in International Investment Partners en werd de vergunning ingeleverd. Het handelsfonds werd verkocht aan een nieuwe vennootschap die de naam I²P nv kreeg en waar opnieuw Jan Cauberghs de hoofdrol speelde (zie aldaar).

(1444, 5007) Real Travels bvba, Menen, werd opgericht in het begin van de jaren tachtig en verhuisde in 1990 van Moeskroen naar Menen waardoor een Vlaamse vergunning nodig was. Stichter was Annemie Dursin (°1959). In 1998 werd het handelsfonds verkocht aan (5797) Udi Travel.

(3489, 5009) Veronica Cars n.v., Leefdaal-Bertem, werd opgericht in december 1982 door Josephus, Albert en Herman Ginis. In 1984 verkreeg men een C en in 1990 een A-vergunning. Het gaat om een gemengd bedrijf: autocar en reisbureau.

1990, november, Statuut

De VVR dagvaart alle ministers die kunnen bevoegd zijn voor het statuut van de reisbureaus. Tengevolge van deze actie wordt, zoals gebruikelijk in dit land, een werkgroep van ambtenaren opgericht, die zoals – al even gebruikelijk – tot geen oplossing leidt.

1990, november, Sabena

De Belgische regering duidt de Franstalige Antwerpenaar Pierre (later baron) Godfroid (°Antwerpen 1934) aan tot adviseur. In december zal hij topman van Sabena worden

Zijn gebrek aan  ervaring in de luchtvaart zal hem niet beletten een uitstekend manager te zijn. Hij omringt zich met een aantal getrouwen, die veel van marketing maar weinig van luchtvaart afweten ondermeer Gery Daeninck (°1951, strategie, later topman van Robeco) en Bernadette Van Milders (1950-2009) verantwoordelijk voor marketing.

1990, 8 november, nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunningen toe (cursief: niet meer actief als reisbureau – *: VVR-lid).

(5013) *Esmat Travel nv, Geel, werd in september 1990 als eenmanszaak opgericht door Lily Esmat (°1955, ex Oranje Tours 1983-1990). In 1998 werd het een nv en werd Werner Van Sutendaal aangesteld tot bestuurder. In 2000 werd Liesbeth Bellens (°1967) belast met het dagelijks bestuur. De activiteiten werden gestopt in 2001 en de nv werd in december 2002 in vereffening gesteld door de nieuwe eigenaars Els en Karel Taelemans.

(lic. onbekend) Flanders Business Travel nv, Antwerpen, werd in juni 1989 opgericht door Anita en Jan Lamot (beide waren ook ook betrokken bij Pallieter Reizen), Jean Hintjens en Veronique De Bois. Guido Van De Mieroop (ex Pallieter Reizen) werd belast met het dagelijks bestuur. Het bekomen van de vergunning had nogal wat voeten in de aarde en duurde ruim zes maand (april-november). De activiteiten werden begin 1996 stopgezet.

(5017) *Havanatours Benelux bvba, Brussel, werd in oktober 1990 opgericht door de Spanjaard Antonio Echeveria (°1949), ook al actief in Spanje (Viajes Txindoki) en Frankrijk (Voyages Tropictour). Luc Deckers (bachelor toerisme, ex Ascofi-Evasion, ex-Nejma Tours) werd belast met het dagelijks bestuur.

Aanvankelijk scoorde het bedrijf, als vrijwel enige Cuba specialist, goed, maar nadat Willy DeIauw (ex Discover Canada) in 1996 in dienst trad, ging het snel bergaf. In 1997 werd de Vlaamse vergunning vervangen door een Franstalige en in 2001 werden de reisbureauactiviteiten beëindigd. In 2004 volgde de vereffening.

(3443, 5015) Veronique Cars, Heers, was de eenmanszaak van Hubert Schouteden die al sedert 1983 een C-vergunning bezat. In 1990 verkreeg men een A licentie. De reisbureauactiviteiten werden in 2002 beëindigd.

1990, december, Adviesraad

Fred Daman (°1935), de directeur van de Antwerpse Zoo, wordt mede ingevolge zijn VLD (toen PVV) profiel, voorzitter van de Adviesraad voor toerisme. Gerard Brackx, Didier Ramoudt en Robrecht Willaert, worden als leden voorgedragen namens de reisbureausector. Bij deze verkiezing speelt de coalitie van VVR, BAAV, VTB en ABTO (Brackx) nog een bepalende rol.

1990, 13 december, nieuwe vergunningen

VCGT medewerkster, later diensthoofd, Hilde Janssens is voor het eerst aanwezig op de vergaderingen van het Technisch Comité. Deze Hilde Janssens is de dochter van de ACW-topman Frans Janssens (1927-2009) die van 1991 tot 1998 ook voorzitter van de raad van bestuur van het VCGT was. Zij had een vrijwel onaantasbare positie in haar afdeling.

Het VCGT kent volgende vergunningen toe (cursief: niet meer actief als reisbureau – *: VVR-lid).

(5019) *Skipy Tours (1999: bvba) Lint, start als de eenvrouwszaak van Dominica Verbeeck (°Mortsel 1965, ex Fito Tours, thans Mevrouw Willaert en docente aan de Thomas More Hogeschool, zie biografie 25.05.2000). Op 20 december 2005 wordt Skipy Tours bvba ontbonden en het handelsfonds verkocht aan de groep van Varenne-Flash Travel, die het later overdraagt aan de reisketen van Freetours, die zelf in 2013 de boeken neerlegt

(5021) *Timan (Star Travel) bvba, Schoten, werd in september 1990 gesticht door Ann Tavernier (°Yangambi-Congo 1956) die Piet Van den Bergh (°Antwerpen 1933, ex Wagonlits 1973-1989) belastte met het dagelijks bestuur. Deze laatste was de promotor van een soort samenwerkingsverband, Star Travel, dat ook in Nederland actief was, maar in België slechts een kort bestaan beschoren was. Timan was hun eerste en enig lid.

In 1999 wordt de vennootschap overgenomen door Luc Drubbel (toen Flash Travel Herentals) en Alain Varenne (Flash Travel). In 2003 wordt de vergunning ingeleverd en in 2004 verwerft Varenne de controle. De vennootschap bestaat, ondanks het faillissement van de Flash groep, nog steeds maar haar activiteiten zijn niet duidelijk.

(5023) Travel Plus nv, Antwerpen, wordt in oktober 1990 gesticht door Christiane van Enthoven, Nicolas Saverys (°1958, CEO van de scheepvaartgroepen Exmar en CMB) en Jan Moons (bachelor toerisme, °Lier 1960, later Upgraded Incentives). Deze laatste wordt belast met het dagelijks bestuur maar enkele maanden later vervangen door Christel Daeseleire (ex Transintra 1988-1991, dochter van Christiane van Enthoven en nicht van de acteur Axel Daeseleire). Men is vooral actief als zakenreisbureau en in 1997 wordt het handelsfonds van Zeebrugge Transport gekocht. Travel Plus is één van de weinige bona fide reisbureaus in Vlaanderen die geen lid is van de VVR.

In de vergadering van het Technisch Comite van 13 december 1990 stelt Mr. Roland Pockelé-Dilles, toen de vaste raadsman van Jetair, een uitgebreid juridisch advies voor waarbij hij stelt dat reisbureaufranchisenemers altijd een eigen vergunning moeten bezitten. Dit advies wordt door het VCGT en haar opvolger Toerisme Vlaanderen (selectief) vergeten behalve in het dossier Flash Travel die in Vlaanderen verplicht wordt voor elk van zijn franchisenemers een aparte vergunning aan te vragen, wat een van de oorzaken is van de ondergang van deze keten.

1990, 31 december, Sabena

In 1990 boekt Sabena een omzet van 1,072 miljard €  en een verlies van 749,382 miljoen €. Dit catastrofale resultaat betekent tevens het einde van de samenwerking met KLM en British Airways en dus ook van SWA.

1990, 31 december, Toerisme

De World Tourism Organization meldt dat in 1990 439,5 miljoen toeristen wereldwijd 270,2 miljard $ uitgaven.

Voetnoten

 1. Deze, voor het overige totaal onbekende, figuur gaf de indruk nauwelijks Nederlands te begrijpen. Zekerheid heb ik hierover echter niet want hij heeft nooit een woord gezegd in de vergaderingen.
 2. Laurence Van Poucke was de echtgenote van de Gentse liberale politicus Emile Flamant (1933-1994).
 3. Cauberghs gaf de feiten toe maar beweerde het geld te zullen terugstorten nadat hij een overeenkomst zou hebben afgesloten met de iATA voor de bonus waarop hij meende recht te hebben.
 4. Roger Claeys was tot 2014 kabinetsmedewerkers bij minister-president Kris Peeters.
 5. Het gaat om de Three Corners hotelgroep die thans 11 hotels omvat en wordt geleid door Christophe Lambrechts (°1967).
 6. De VVR startte in mei 1990 een procedure tegen Allways Turilis. De verantwoordelijke persoon (Hermine Gijs) werd in mei 1991 veroordeeld wegens het onwettig uitoefenen van het beroep van reisagent.
 7. Later deed hij met de bvba Jaambama (failliet) hetzelfde. 
 8. Ondanks het feit dat Aernoudt als onvermogend stond ingeschreven, bewoonde hij een penthouse in Antwerpen met een huur van 2.500 € per maand, verplaatste hij zich met een Mercedes 600 en lagen er in een kledingzaak in Oostende, kort voor het faillissement, drie niet afgehaalde (en ook niet betaalde) pakken op hem te wachten van.1.250 € per stuk .
 9. Paul Dexters (toen Aktief Reizen-Leopoldsburg) werd, met een royale vergoeding, aangetrokken als persoon belast met het dagelijks bestuur. Hij was lang de enige professioneel binnen TC Travel. Overigens had hij er weinig te vertellen. Dexters had snel door welk vlees hij in de kuip had, maar het prestige dat hem als directeur van een miljarden-touroperator werd geboden, deed hem de ogen sluiten voor de risico’s.
 10. Lieven Van Parijs (°1942) was ooit ged. bestuurder van Reiscenter en medestichter van de VVR. Na financiële moeilijkheden verliet hij Reiscenter (dit reisbureau herstelde zich na het vertrek van Van Parijs) en belandde in de publiciteitssector.
 11. Francis Vanhoof dook later opnieuw op in het reisbureau van zijn echtgenote Annick Martens/Odyse in Lommel (gestopt in 2009).
 12. Niets te maken met Luc Demuynck voorzitter van de VVR.
 13. De bvba De Wereldreiziger, werd een vergunning geweigerd, onder meer ingevolge de vroegere veroordelingen van Hermine Gys en het feit dat de persoon belast met het dagelijks bestuur (Harry Nooteboom, ex Reizen Nooteboom, Deinze), ooit frauduleus in faling was gegaan. Aangezien het duo Gys-Aernoudts zich, zoals gewoonlijk, hiervan niets aantrok, en verder het kantoor, zonder vergunning exploiteerde, waren zij aan de VVR, die een proces had gewonnen, ruim 30.000 € aan dwangsommen schuldig.
 14. Monique Vanquickelberghe (°1945) was de echtgenote van Lieven Van Parijs en een medewerkster van Calu. Zij zou later nog een rol spelen bij Omega Tours en Invest Travel/Topair (beide frauduleus in faling).
 15. Eimmelech Leifer trok ooit de aandacht met een reisbureau zonder vergunning (Leifer Travel). Daarna nam hij het, in moeilijkheden verkerende Kona Voyages, over, maar moest de boeken neerleggen.
 16. Persoons kreeg een vergunning op 15 mei 1991 en was gespecialiseerd in Oost-Europa. Zij was enkele tijd actief als illegaal kantoor maar werd door de VVR gedwongen een vergunning aan te vragen, waarna zij als lid werd aanvaard. Later was zij ook betrokken bij B-Tours dat zij in 2008 verkocht aan Freddy Byn.