1999

Inhoud

1999, januari, VVR

Gerrit Van der Wiele komt in dienst van de VVR. Het is de bedoeling dat hij eerst directeur wordt en vervolgens ged. bestuurder en Van Eeckhout opvolgt als CEO.

Gerrit van der Wiele

Gerrit van der Wiele wordt geboren te Lauwe op 6 augustus 1950 en stamt uit een familie met Nederlandse roots.

gerrit van der wiele

Hij volgt Grieks-Latijnse aan het St. Berchmanscollege in Brussel en studeert rechten in Leuven. Van 1976 tot 1987 is hij advocaat aan de Kortrijkse balie. In dat jaar wordt hij benoemd tot rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk, hij wordt er jeugdrechter.

Noch de advocatuur, noch de magistratuur boeien hem echt. Zijn interesse ligt vooral bij cultuur en reizen. Hij wordt dan ook een gevierd docent aan de afdeling toerisme van het Hiepso (thans Howest) te Kortrijk. In die functie komt hij in contact met de VVR die hem de functie van directeur-bestuurder van de VVR aanbiedt. Hij wordt zowel door betrokkene als door de raad van bestuur gezien als de ideale opvolger van Antoon Van Eeckhout.

Alhoewel de menselijke verhoudingen uitstekend zijn; loopt het uiteindelijk toch mis. De grote werkdruk en het gebrek aan fundamentele kennis en inzicht van de reisburausector spelen Gerrit parten. Zo herinner ik mij onze deelname aan een congres van UFTAA in Bahrain waar Gerrit na een intercontinentale vlucht en twee avonden in het gezelschap van gepassioneerde reisprofessionelen, volledig uitgeput de rest van het congres slapend in zijn kamer doorbracht.

Op 29 februari 2000 legt hij met onmiddellijke ingang zijn functie neer. Door tussenkomst van zijn vriend Roland Vermeersch (1942-2006) directeur-generaal van de Hogeschool West-Vlaanderen worden zijn leeropdrachten uitgebreid tot een quasi fulltime betrekking en een andere relatie Luc Glorieux schakelt hem in bij FBAA, BAAV, Reisleiders Vlaanderen en VLARA. Hij wordt ook één van de voorzitters van een Arbitraal College bij de Geschillencommissie Reizen. Gerrit verhuist dus naar, wat de VVR betreft, het andere kamp maar heeft zich altijd correct gedragen. Wij hebben nooit ondervonden dat Gerrit van der Wiele vitale kennis of informatie die hij heeft opgedaan bij de VVR, gebruikt ten behoeve van zijn nieuwe broodheren.

1999, januari, Myanmar boycot

De VVR voert actie tegen een linkse drukkingsgroep (KWIA) die het reizen naar Myanmar wilt verhinderen. Zij worden gesteund door minister Landuyt, maar die trekt zich terug na tussenkomst van de VVR.

1999, 12 januari, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid, (*) neemt later onts lag.

(5843) *Asteria Travel bvba, Huldenberg, (voorheen: Brussel) werd in 1982 gesticht door Herman Hanon (°Blankenberge 1939). Deze zoon van een rijke Knokse kruidenier koos voor de bakkerstiel omdat zijn oudere broer meer recht had op de ouderlijke kruidenierszaak. Na de Ceria bakkerschool, vertrok hij naar Brussel en runde er, samen met zijn echtgenote, Joanne Bogaerts, een bloeiende bakkerij. In 1973 maakte hij, via een tante missionaris, kennis met Papua Nieuw Genua en organiseerde illegaal reizen naar deze bestemming tot hij zijn (Franstalige) vergunning verkreeg.

In 1996 verkocht hij de bakkerij en wijdde zich voortaan volledig aan zijn reisbureau. De mythomane Hanon nam enorme risico’s. Hij charterde schepen voor cruises naar Antartica, ging een samenwerking aan met Space Adventures (ruimtereizen), waarvoor hij zelfs voorschotten van klanten incasseerde en was voortdurend op reis. Hij werd de hemel ingeprezen door zijn vriend Walter Baeke (Travel Express) en kon zo de VVR overtuigen tot lidmaatschap en aansluiting bij de groepspolis financieel onvermogen. Aangezien de inkomsten uit de bakkerij de verliezen van zijn reisbureau niet verder financierden ging hij op 13 januari 2003 failliet.

Zijn dochter Marleen (°1968) was actief in het reisbureau, zijn zoon Walter (°1965) was eveneens banketbakker. Na het faillissement was Hanon nog een tijdje “adviseur” bij Reizen Van Renterghem die het Asteria product uit het faillissement had gekocht en reisde hij opnieuw de wereld rond als “journalist”. Hij woont nu op enkele stappen van de VVR in een klein Brugs huisje.

(5841) *De Nieuwe Nomaden nv Aarschot, werd op 6 januari 1999 gesticht door Guido Daems en Gerda Vergauwen (°1958) die Brigitte Daenen (°1953, ex Fiesta Reizen) belastten met het dagelijks bestuur. Deze laatste werd in september 2000 opgevolgd door Maria Baetens (°1954, ex Master Tours, ex Cargus Travel). In 2006 nam Gerda Vergauwen deze functie over. De reisbureauactiviteiten werden op 30 november 2014 beëindigd en de vennootschap werd op 10 februari 2015 in vereffening gesteld.

(2363) *De Reiswijzer, Lebbeke, was de eenmanszaak van Mireille Segers (°1966), die voorheen een bijkantoor van MVK Travel uitbaatte. Zij leverde haar vergunning in op 31 december 2007 en werd dan kantoorhoofd in een bijkantoor van Ster Reizen.

(5845) *Eurocult, Thomas Joosten & Jan Bruins vof, Brussel (2004: Antwerpen), werd op 27 november 1998 gesticht door de Nederlanders Thomas Joosten (°1961) en Jan Bruins (°1957). De vergunning werd in mei 2005 ingetrokken nadat het bedrijf onverzekerbaar bleek tegen financieel onvermogen. De vennootschap werd in vereffening gesteld op 30 november 2012.

1999, 22 januari, Garantiefonds (GF)

Toen eind 1998 de VVR en het GF aankondigden dat zij hun meningsverschillen zouden bijleggen viel de reiswereld – voor de zoveelste maal in dit dossier – van de ene verbazing in de andere.

De verklaring lag nochtans voor de hand: er was een patstelling ontstaan waar beide partijen zich uiterst ongemakkelijk bij voelden. Enerzijds had de VVR, door enkele uitgekookte ingrepen, het GF onbestuurbaar gemaakt; anderzijds had de VVR de procedure tot ontbinding van het GF in eerste aanleg verloren en waren de vooruitzichten op een hervorming van het vonnis in beroep niet bemoedigend. Uiteindelijk had de VVR toch haar voornaamste doel: de creatie van een eigen formule inzake garantiestelling financieel onvermogen, voor en door de onafhankelijke reisagent, bereikt.

Aangezien er zowel in de leiding van de VVR, als van het GF personen met een pragmatische instelling, de dienst uitmaakten, lag de oplossing voor de hand: een dading, voorbereid door de respectievelijke raadslieden (Mr. Pockelé en Mr. Van Bellinghen) zorgde voor een wapenstilstand. De VVR zag af van haar procedures en de Jetair/TUI groep vervoegde opnieuw de rangen van de VVR (1). De door hen te betalen lidgelden zouden dan meteen als financiële compensatie dienen voor de kosten die de VVR in haar strijd tegen het GF had moeten maken.

Wij vonden dit een leuke, anderen noemden dit een satanische, oplossing: het GF zelf laten betalen voor de processen die de VVR tegen haar voerde. Inderdaad, de lidgelden die Jetair aan de VVR betaalde werden immers, naar wij vernamen, (discreet) met de premie van Jetair aan het GF verrekend. Dit is trouwens één van de redenen waarom Jetair, in tegenstelling tot NUR Touristic en Sunair en ondanks financieel zeer interessante voorstellen van Gerling (en anderen) vooralsnog bij het GF verzekerd bleef. 

1999, 25 februari, VVR

De VVR aanvaardt volgende nieuwe le den:

(2311) ABO International, Neerpelt
(5833) Arena Travel, Diest
(5835) Bora Bora Travel, Glabbeek
(5841) De Nieuwe Nomaden, Aarschot
(2363) De Reiswijzer, Lebbeke.

 

(3501) Diana Travel, bvba, Merksem-Antwerpen (1992 Haacht) werd gesticht eind 1982 door Marcel Andries (°1956) en Gilbert Vanroye (°1956). De C-vergunning werd in 1983 verleend en in maart 1999 ingetrokken waarna de vennootschap verder optrad als zuivere vervoerder. Op 17 maart 2016 werd het faillissement uitgesproken. In 2003 richtten dezelfde personen echter een VOF met dezelfde naam op die tot op vandaag actief is in personenvervoer maar geen reisbureauactiviteiten ontplooit.

(5825) Lemco, Belsele
(5269) Meyvaert-Artevelde Reizen, Ertvelde
(1555) Travelline, Overijse.

En als geassocieerd leden:
Azura (Franstalig reisbureau)

Namen ontslag:
Lauwers Reizen, Boechout
West Belgium Coach, Oostende.

Werd uitgesloten:
D-Tours, Grobbendonk.

1999, 3 maart, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunning toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid.

(5851) *Horizon Reizen, Westerlo, werd in maart 1999 als éénmanszaak gesticht door Anne Vets (°1970, ex VTB 1990-1994) die later een bijkantoor van Autocars De Hulst uitbaatte. De reisbureauactiviteiten werden in december 2016 beëindigd.

Daarnaast behandelde het technisch comité ook volgende dossiers:

(1817) King Travel bvba (tot 1992: Royal Tours Edegem), Edegem. De overdracht van het dagelijks bestuur van Hubert Halans naar Monique Discart (°1952, in dienst bij King Travel sedert 1993) werd door het TC ongunstig geadviseerd.

King Travel; opgericht einde 1984 door Hubert Halans (°1954) was vanaf 1 januari 1985 een onafhankelijke franchisenemer van Royal Tours, maar werd in 1990, wegens wangedrag door Gerard Brackx buiten gegooid. Vermoedelijk werden de aandelen in 1999 verkocht aan een zekere Luc Van Eester die echter op 30 mei 2000 besliste de vennootschap in vereffening te stellen. Er was ook nog een autocarbedrijf, King Tours nv Edegem (1995: Zwijndrecht) (zonder reisbureauvergunning) die werd gesticht in januari 1988 maar op 27 oktober 1998 failliet werd verklaard. Ook hier was er in 1995 een nieuwe eigenaar (Henri Steenbeke) opgedoken.

(3435) Quo Vadis bvba, Willebroek. De vergunning werd ingetrokken wegens gebrek aan een insolventie verzekering  maar op 12 mei terug ingesteld toen aan dit euvel was verholpen.

Quo Vadis bvba werd in 1947 gesticht door familie Van Assche, die er op 27 april 1977 een vennootschap van maakte. De leiding berustte sedert 1981 bij Paul Van Assche (°1944) die later werd bijgestaan door Serge Van Assche. De reisbureauvergunning werd ingeleverd in 2003 maar men is nog altijd actief in het personenvervoer.

(3005) J. De Reys & Zonen, Heist op den berg, werd gesticht op 14 oktober 1961 door de familie De Reys. De stopzetting betrof  de reisbureau-activiteiten. De vervoeractiviteit werden verdergezet.

(5327) Gertours, Gent
(5001) Hageland Cars, Overijse
(5429, later opnieuw toegekend, Heidebloem Cars, Vorselaar
(1927, later opnieuw toegekend, Hoekx, Houthalen
(3587) Reizen Poelman Ronie, Vorselaar

(3065) Retie Cars bvba, Retie, werd in de jaren zestig gesticht door de familie De Witte. Jozef De Witte nam ontslag als zaakvoerder in 1997 en werd opgevolgd door Odette De Witte. Op 14 november 2000 werd Willy De Witte aangesteld tot vereffenaar.

(3011) Vlaminck, Moorsele
(1447) Wouters Reizen, Antwerpen.

Toerisme Vlaanderen ging over tot volgende intrekking:
(3325) Autocars Gaverland, Melsele, behalve de intrekking van de vergunning zijn over dit bedrijf geen verdere gegevens beschikbaar.

1999, 10 maart, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunning toe: cursief niet meer actief als reisbureau. *: wordt VVR lid.

(5853) Holiday Tour and Travel International bvba, Antwerpen, werd gesticht op 21 januari 1999 door de Nederlander Heinrich Bronkhorst (°1960) die ook actief was in Nederland. Ondanks het feit dat er geen verzekering financieel onvermogen kon worden voorgelegd, leverde Toerisme Vlaanderen de vergunning toch af, maar was genoodzaakt ze in september 1999 terug in te trekken, nadat de VVR een procedure lastens dit bedrijf had gewonnen. Bronkhorst verdween van het toneel, zijn vennootschap werd ambtshalve uitgeschreven in oktober 2013.

(2365) *MJ Reizen bvba, Ekeren, werd op 25 februari 1999 gesticht door de buschauffeur Marie Josée Sneppe-D’Hert, die Marleen Verboodt (°1958, ex Mariaburg Cars) belastte met het dagelijks bestuur. De vergunning werd in november 2000 ingetrokken en het faillissement volgde op 12 december 2000.

1999, 28 april, VVR nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende leden:

(5851) Horizon Reizen, Westerlo
(2365) MJ Reizen, Ekeren
(5819) Sun City Travel, Lebbeke
(5605) Reisburo Superservice-Con Brio, Harelbeke£
(5849) Tucana Travel, Peer

1999, mei, Ten Bel Touring

Michel Huyghen (°1916), de stichter van Ten Bel op Tenerife, overlijdt. Hij had dit vakantiepark in de jaren zestig opgericht maar de verkoop van de reizen gebeurde sedert 1991 door de nv Ten Bel Touring (vergunning A1159) die zelf onder de naam Audi Professional Belgium op 31 januari 1974 was opgericht. In juni 1999 namen Marcel Vangeel (1940-2000) en Francis Depré het bedrijf over. Na het overlijden van Vangeel verwierf Jetair het handelsfonds. Tot januari 2004 trad Georges Krüger als zaakvoerder op. Toen nam Brigitte Vangeel de leiding over. Het is niet duidelijk was nu nog de activiteiten van de vennootschap zijn.

1999, mei, Aquasun

Bob De Man (°Kortrijk 1969) neemt Aquasun over en gaat in zee met Colruyt. Hij werd echter bedrogen door Van Walleghem en begin 2001 legt hij de boeken neer.

1999, 12 mei, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunning toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid.

(5863) Colyns Marc, Heusden, was de eenmanszaak van Marc Colyns (°Gent 1959) die voorheen een bijkantoor van Flash Travel in Gentbrugge uitbaatte. Op 16 januari 2002 richtte Colyns, samen met zijn echtgenote, Nancy Willems (°St. Niklaas 1953) een vennootschap op, (5863) Tropicana bvba, genaamd die het handelsfonds overnam.  In 2005 nam Colyns ontslag als zaakvoerder. Voortaan trad Nancy Willems als enige zaakvoerder op.

(5859) De Reiswinkel-SGR bvba, Mol, werd gesticht in september 1988 onder de naam Grimpex door een zekere Antoine Grzesjak uit Wuustwezel die actief was als dakwerker. In 1998 werd de vennootschap overgenomen door Guido Marien en het jaar daarop werd de doestellling gewijzigd. Patrick Lowette (°1956, ex Cocon Reizen 1991-1997) werd belast met het dagelijks bestuur maar men ging al op 17 oktober 2000 failliet.

(5857) *Seauton bvba, Leuven (2004::Wijgmaal) werd op 7 december 1998 gesticht door Jan Samyn (°1971, ex Special Travel 1995-1996, ex Reizen Muylaert 1996-1999) die Veerle Muylaert (°1967) belastte met het dagelijks bestuur. In 2002 legde zij deze functie neer en werd vervangen door Jan Samyn. Seauton ontwikkelde zich tot een succesrijk en creatief bedrijf, gespecialiseerd in evenmenten.

Het team bestaat thans uit Inge en Jan Samyn, An Lambrechts en Marggo Herremans. Men heeft ook kantoren in Amsterdam en Lissabon.

(5855) Up to date Travel, bvba, Antwerpen, werd gesticht op 4 maart 1999 door Pascal Vangoubergen (°1972, bachelor toerisme, ex Exclaim Incentives 1995-1999). Zijn vorige werkgever bleek geen goede leerschool want op 20 oktober 2005 werd al het faillissement uitgesproken.

Toerisme Vlaanderen stelde tevens de stopzetting vast van:
(1441) ACB Reizen, Antwerpen
(5537) Mister Travel, Sint Genesius Rode.

1999, 1 juni, VVR kwaliteitsclub

Uitreiking van de eerste certificaten aan de leden van de VCK-VVR Vlaamse Kwaliteitsclub, in opdracht van minister-president, Luc Van Den Brande, door Tuur Van Wallendael (1938-2009) die, alheowel van een andere partij (sp.a), ook bij het project betrokken was.

kwaliteitskclub

Van links naar rechts: Lou Antonissen (Schoeters Reizen), Luc Demuynck, Annette Geeirnaert (VCK), Karel De Meulemeester, Nadine De Strooper (VCK), Tuur Van Wallendael, Nicole Vanderveken (Travel Design), Dominique Verbeeck (toen Skipytours) 

Luc Demuynck, zei toen, als voorzitter van de VVR, hierover ondermeer het volgende:

Al jaren zagen wij de noodzaak in degelijke kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor onze leden. Maar wij begrepen al vlug dat wij bij het toemeten van kwaliteit geen rechter en partij konden zijn… met ander woorden een kwaliteitslabel toekennen aan onze eigen leden zat deontologisch verkeerd.

Wij wilden objectiviteit en kwaliteit bij het eventueel in het leven roepen van onze kwaliteitsclub. Wij kwamen terecht bij het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg onder leiding van directeur Annette Geirnaert, bij wie wij de nodige deskundigheid ontdekten. De hoofdopdracht was echter niet niks. Zorgen dat de reisbureaus vanuit zichzelf, vanuit hun eigen werking een jaarlijks verbeterplan voorleggen dat zou goedgekeurd worden door een onpartijdige jury. Daarenboven hield deze opdracht ook in dat de potentiële leden van de Kwaliteitsclub hun verbeterplan vooral zouden invullen vanuit de verlangens van de klant.

Maar wat wilt de potentiële toerist ? Wat verwacht de reiziger van zijn reisagent?

Om daar een wetenschappelijk antwoord op te krijgen gaf de VVR de opdracht tot een specifieke studie aan het West-Vlaams Studiebureau. Op basis van deze studie en zijn criteria, op basis van de wensen van de toerist, die hoofdzakelijk vriendelijke ontvangst en kennis onderstreepten, stelden wij ons congres 1997 in het thema Noodzaak van kwaliteitszorg in de reisindustrie.

Wij leefden toen in dergelijke euforie dat wij reeds tijdens ons congres in Frankrijk de VCK-VVR Kwaliteitsclub uitriepen en de eerste sympathisanten inschreven.

De ontnuchtering volgde echter snel toen wij onder de strenge eisen van het VCK, de dossiers concreet moesten invullen en rechtvaardigen. Er was een werkgroep nodig onder leiding van Karel De Meulemeester die het geheel van het begin af stimuleerde en begeleidde in overleg met VCK. De leden van die werkgroep, die belangeloos en midden hun drukke professionele bezigheden heel wat avonden aan de concrete realisatie meewerkten, wil ik speciaal ook danken. Het zijn Geert Staelens, Lou Schoeters, Geert Duffeleer, René Coppieters en Paul Cremers. Dat de normen hoog liggen bewijst dat op heden slechts enkele leden in aanmerking komen en het unieke is dat ieder een analyse maakt van zijn eigen organisatie, eigenlijk een zekere introspectie om zijn eigen tekortkomingen te ontdekken en op deze tekortkomingen een concreet actieplan uit te werken, wat uiteraard arbeidsintensief en tijdrovend is.

Na aanvankelijk succes, stierf, dit overigens mooi project, een stille dood. Het werd gesaboteerd door de grote spelers (touroperators én ketens), die enkel wensen te investeren in hun eigen merk. Het werd ook niet gesteund door de samenwerkingsverbanden die, misschien terecht, eisten dat al hun leden “in bloc “ zouden aanvaard worden.

Voor kleine reisbureaus was het tenslotte te duur. Een gelijksoortig project opgezet na de afschaffing van het reisbureaudecreet in het kader van de zogenaamde (mislukte) zelfregulering, ging om dezelfde redenen, zelfs niet van start. En het project dat thans door de Waalse Gemeenschap, in samenwerking met UPAV, wordt opgezet, is het hetzelfde lot beschoren.

1999, 3 juni, VVR nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:

(2193) Carmens Reisshop, Anzegem-Vichte
(5224, 5817) Ciem Buitenland Morabeza, Gent
(5845)  Eurocult, Thomas Joosten & Jan Bruins, Antwerpen
(5241) Patrick Cars,  Smetlede
(5871) Guy Van Assche; Kortrijk.

1999, 8 juni, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Het VCGT kent volgende vergunning toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid.

(5241) Reisburo *Patrick Cars, Smetlede, was de nieuwe naam van de op 17 augustus 1993 opgerichte nv The Belgian Institute for Osteopathy uit Aartselaar die het handelsfonds, inclusief de vergunning, van H. Schocaert, Patrick Cars had gekocht.

De nieuwe bestuurders waren: Patrick Schocaert (°Wetteren 1959),  Chantal De Groot (°Aalst 1962) en Frans De Groot (°Mere 1939). In 2013 werden de reisbureauactiviteiten stopgezet.

(5869) *Toerisme Provincie Antwerpen vzw, Turnhout (2002: Antwerpen) heeft tot doel de promotie van het toerisme in de provincie Antwerpen. Onder impuls van  Luc Verwerft en Jozef Genens werd een vergunning aangevraagd en na enige tegenstand, zowel binnen Toerisme Vlaanderen als het Technisch Comité toegekend. Martine Vinck (°1964, bach. toerisme, ex BBL, ex Neckermann, ex Furness Travel ) werd belast met het dagelijks bestuur. De vergunning werd in 2008 om onduidelijke redenen  ingeleverd.

(5871) *Vanassche Guy, Kortrijk, was de eenmanszaak van Guy Vanassche (°Menen 1951, ex VTB 1974-1979, ex Kuoni 1979-1983) die vanaf 1983 een bijkantoor van Reizen Montiane in Kortrijk uitbaatte. Op 18 juni 1999 was er reeds een bvba, Guy *Vanassche Travel & Tickets Ltd,  opgericht die echter slechts in juli 2001 de vergunning overnam. Op 31 december 2005 werden de  reisbureauactiviteiten beëindigd. Op 17 maart 2006 werd de vennootschap in vereffening gesteld.

Toerisme Vlaanderen trekt ook volgende vergunningen in:

(3395) Roan Travel nv Balen, werd opgericht eind 1983 als pvba onder de naam Van Roey Travel. In september 1990 werd naam en rechtsvorm gewijzigd en een C-vergunning aangevraagd door Petrus en Ferdinand Van Roey. Op 23 oktober 2006 werd de vennootschap ontbonden. 

(3399) Van Winckel-Frederickx bvba, Scherpenheuvel-Zichem is een autocarbedrijf dat op 7 februari 1972 werd opgericht en in 1969 een C-vergunning verkreeg, die echter in 1999 werd ingetrokken. Sedertdien opereert men vermoedelijk als zuivere vervoerder.

1999, 13 juli, Toerisme

Renaat Landuyt wordt minister van werkgelegenheid en toerisme.

Renaat Landuyt

Renaat Landuyt wordt geboren in Ieper op 28 januari 1959 in een traditioneel katholiek Vlaams gezin.

renaat landuyt

Hij studeert rechten en filosofie in Leuven en ontmoet daarbij zijn toekomstige echtgenote, Domininique Feys (°1960), waarmee hij twee zonen heeft.

In 1982 vestigt hij zich als advocaat in Brugge. Een succesrijk pleiter is hij echter nooit geweest. Onder mijn talrijke Brugse relaties heb ik nog nooit iemand ontmoet die door hem met succes werd verdedigd. Meer, ik heb zelfs niemand ontmoet die hem zijn advocaat noemde. Natuurlijk zou het kunnen dat ik in kringen verkeer die niet de zijne zijn …

Hij profileert zich als links en speelt een belangrijke rol in de Liga voor de mensenrechten. De stap naar partijlid wordt dan ook snel gezet. De socialisten zijn in Brugge immers, met burgemeester Frank Van Acker (1929-1992), aan de macht en de terminale ziekte van deze laatste opent perspectieven voor zijn opvolgers.

De voornaamste is de advocaat Pierre Chevalier (°1952) maar deze graaft zijn eigen graf en wordt daarbij enthousiast geholpen door Landuyt. Chevalier wordt later wel staatssecretaris voor de VLD. Ondertussen (1991) wordt Landuyt verkozen tot kamerlid. Hij zetelt vervolgens in het federaal of Vlaams Parlement, mandaten die enkel worden opgeschort door ministerschappen (1999-2004).

Vanaf 1995 is hij Brugs gemeenteraadslid, maar hij wordt maar landelijk bekend als verslaggever van de commissie Dutroux. In de schaduw van de “witte ridder” Verwilghen, speelt hij met overgave de rol van de “rode ridder”.

Ik heb Landuyt een aantal keren ontmoet en ik had de indruk dat hij zich nooit op zijn gemak voelde. Dat was trouwens wederkerig. Hij had moeite met mijn directheid en ik met zijn sfinxgedrag en onderkoeld imago. Ik smaakte, en velen met mij, evenmin zijn vreemd gevoel voor humor. Hij omschrijft dit als “intellectuele humor” die echter alleen door hemzelf wordt begrepen.

Goede menselijke verhoudingen waren trouwens nooit zijn sterkste zijde en ook binnen de SP en met tal van medewerkers leidde dit tot conflicten.

Enkele tijd na een, ogenschijnlijk leuke en positieve, lunch in de Herborist, waar hij toch de indruk gaf de VVR en haar bestuur gunstig gezind te zijn, zette hij de VVR voor schut.

Bij de benoemingen in het Technisch Comité werd de VVR buiten spel gezet. Daarna is het nooit meer goed gekomen tussen de VVR en Landuyt. Het is mij nog altijd niet duidelijk of dit een beslissing van hemzelf was of van zijn toenmalige kabinetsmedewerker, Dirk Michiels, (°1950, later adjunct-stadssecretaris van Brugge).

Landuyt is een geslepen beroepspoliticus die het moet hebben van manipulatie en machtspelletjes. In feite was hij een geluksvogel: hij koos de juiste partij; kon er de (lokale) macht grijpen door een machtsvacuüm.

Hij slaagde er in om zijn bekendheid te bouwen op het grootste schandaal dat België ooit heeft gekend; werd minister omdat niemand van zijn partijregio de verantwoordelijkheid wilde nemen; werd burgemeester omdat zijn partij, met enkele stemmen, de grootste van de coalitiepartners was.

Als minister voor toerisme heeft Landuyt niets verkeerd gedaan. Dit kon ook moeilijk, want hij deed niets. Voor Landuyt zijn de portefeuilles die hij beheert dan ook van secundair belang. Zoals voor veel andere politici van zijn slag interesseert hem alleen de macht die een mandaat hem geeft en niet de inhoud ervan. De echte problemen van bijv. het toerisme waren hem dan ook geen zorg, als er maar kan worden gescoord naar het kiespubliek toe.

Principes zijn voor Landuyt alleen maar belangrijk wanneer zij in zijn strategie kunnen worden ingepast. Zo probeerde hij in de beginperiode van zijn mandaat de reissector een verbod op te leggen reizen naar Myanmar te organiseren. In september 2001 verklaarde hij echter als voorzitter van de  vergadering van de ministers van de Europese Unie: dat het recht van de Europese burgers om vrij te reizen absoluut moet gevrijwaard blijven.

De verbazing van insiders was algemeen toen bekend raakte dat Landuyt als tweede bevoegdheid het toerisme was toegewezen. Hij had immers weinig of geen praktische reiservaring en zijn inzicht in de economie in het algemeen en deze van het toerisme was onbestaand.

In feite heeft Landuyt, wat betreft het toerisme, zichzelf een korte carrière toegekend. Het duurde immers tot februari 2001 vooraleer hij op dit terrein echt in het nieuws kwam door de Vlaamse kust te herdopen tot Belgische kust, wat bij de enen tot hilariteit, bij de andere tot boosheid leidde.

Aan zijn opdracht als minister van toerisme kwam virtueel een einde toen hij in september 2002, dus bijna twee jaar voor het einde van de legislatuur, meldde dat men van hem, wat betreft wetgevende initiatieven voor het toerisme, niet veel meer moest verwachten. Dit duidt noch op interesse, noch op werkkracht voor het domein dat hem werd toevertrouwd.

Landuyt is ongetwijfeld slim, anders zou hij geen minister geworden zijn. Toch wordt hij door de meeste waarnemers, in tegenstelling tot zijn partijgenoot Vandelanote, niet bepaald als briljant bestempeld. Guido Lauwaert omschreef hem als volgt : Sommige ministers kampen met hun imago. Onder meer Renaat Landuyt. Bij de bevolking staat hij bekend als een oude diesel, want zijn reactievermogen is traag en zijn energievermogen laag.

De hierboven omschreven handicap wordt echter ruimschoots opgevangen door zijn, soms irritante, aanwezigheid in de visuele media. Na een eerste verschijning op VTM, dwalend door Brussel op een autoped, tot vermaak van de toeristen, heeft Vlaanderen zijn minister van toerisme veel te veel moeten aanschouwen.

Hij dook onder meer op in: recht op antwoord, de laatste show, man bijt hond en elk denkbaar spelletje of quiz maar nooit in ernstige debatten waar het onderwerp dat ons interesseert (toerisme) werd behandeld. In de hitparade van de meest opgevoerde Vlaamse mediageile politici kwam hij op de derde of vierde plaats, na Steve Stevaert, Bert Anciaux en Mieke Vogels.

Landuyt en Toerisme Vlaanderen

Sedert 1998 zwalpte deze organisatie stuurloos rond in een juridisch vacuüm omdat de uitvoeringsbesluiten van de hervorming niet werden genomen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het Rekenhof in oktober 2003 een vernietigend rapport publiceerde over de wijze waarop deze instelling haar eigen (ontoepasbare) wetgeving toepaste.

Ook toen verklaarde de eeuwige optimist Landuyt: het rapport van het Rekenhof laat ons toe een nieuwe start te nemen. Landuyt joeg inderdaad een decreet door het parlement waarbij Toerisme Vlaanderen van een parastatale (met een raad van bestuur) werd omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA).

De bedoeling van Landuyt was duidelijk: in een dergelijke structuur heeft alleen de minister en zijn kabinet het voor het zeggen. Alleen de administrateur-generaal kon nog als uitvoerend orgaan beperkt tussenkomen.

Landuyt en de reisbureaus

In tegenstelling tot de vorige bevoegde ministers (Rika de Backer, Karel Poma, Hugo Weckx en Patrick Dewael deed Landuyt zelfs geen poging om het statuut voor de reisbureaus te moderniseren.

De eerste door Landuyt gedane benoemingen in het technisch comité werden door de Raad van State vernietigd. De afschaffing ervan, dat reeds in het decreet betreffende Toerisme Vlaanderen was opgenomen, werd mede onder druk van de VVR niet uitgevoerd.

Behalve de reisbureaus pesten met decreten die de reisbureauwet afbouwden (bijv. vrijstelling vergunningsplicht voor jeugdorganisaties) of het verzwaren van hun verplichtingen was de belangstelling van Landuyt voor de reisbureaus beperkt.

Toch publiceerde hij er in de laatste editie van zijn beleidsnota toerisme 2000-2004 een merkwaardige tekst. Voor buitenstaanders leek deze tekst erg professioneel, maar voor insiders was het klinkklare onzin.

Toerisme is een microkosmos (2) van meestal kleine en middelgrote ondernemingen die in een macrokosmos van zowel continentale als intercontinentale bestemmingen opereren Elk plekje in de wereld is een potentieel toeristische bestemming. Als een toerist het toeristisch aanbod niet rechtstreeks kan bereiken of verkrijgen (3), kan hij of zij zich tot een reisbureau (reisagent of reisbemiddelaar) (4) wenden, dat op zijn beurt bij een reisorganisator (touroperator) aanklopt.

De toerist kan hierbij bepaalde producten (vervoer, verblijf, vermaak) vragen of een volledige reisbegeleiding door het reisbureau laten maken..

Het gewone zelfstandige reisbureau of de kleine tour-operator heeft weinig of geen interne structuur. (5)

Vergroten de activiteiten van het reisbureau of de touroperator, dan zal er meestal een opsplitsing in gespecialiseerde afdelingen gebeuren. Dit kan een splitsing zijn met doelgroep met bijvoorbeeld een afdeling vakantietoerisme (of leisure) en een afdeling zakenreizen (of business).

Tussenniveaus kunnen ook ontstaan als de activiteiten van het reisbureau of de touroperator over verschillende streken in België of andere landen in de wereld verspreid zijn. Zo ontstaan er boomstructuren en ketens van agentschappen.

Als docent heb ik soortelijke teksten gezien in tussentijdse verhandelingen in het eerste jaar graduaat toerisme. De meeste studenten/auteurs van dergelijke nonsens hebben het derde jaar nooit gehaald …

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verbond Landuyt zijn politieke carrière aan de uitslag. Hij incasseerde een nederlaag en trok, voor eenmaal, consequent, zijn conclusies en trok zich terug uit de politiek Thans is hij een middelmatige advocaat die uitkijkt naar zijn riant pensioen.

1999, 27 juli, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid, (*) neemt later ontslag .

(5372) Alfa Vacances, Heusden Zolder. Het betreft hier een bijkantoor van het Franstalige Alfa Voyages d’Avion sprl.

Wij publiceren hier het ganse verhaal van Alfa ondanks het feit dat het faillissement slechts in 2001 werd uitgesproken.

Alfa Voyages d’Avion sprl (AVDA) ook handeldrijvend onder de benamingen Alfa Vliegreizen, European Flight Center (EFC) en Tence Travel werd opgericht op 5 maart 1998. Hoofdaandeelhouder (95 %) was Air Alfa, een Turkse luchtvaartmaatschappij die zelf werd opgericht in 1992. Gedelegeerd bestuurder was Ercan Ilbay, een Belg van Turkse afkomst en woonachtig in Diest. Air Alfa zelf was voor 100 % in handen van de Turkse holding Kombassan, waarvan de aandeelhouders een groep individuele personen en verenigingen met fundamentalistische inslag waren. Op 1 april 1998 werd, na gunstig advies van het Franstalig technisch comité, de vergunning A5372 aan AVDA afgeleverd. Er werd niet nagegaan of er een verzekering financieel onvermogen voorhanden was. Peter Merckx (°1956) werd aangesteld tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de onderneming.

Op 15 oktober 1998 ontving de verzekeraar Gerling Konzern een aanvraag van AVDA tot het bekomen van een polis financieel onvermogen. Aan dit verzoek werd, na een grondig onderzoek op 19 januari 1999 gevolg gegeven met ingang op 24 februari 1999.

Eveneens op 15 oktober 1998 werd aan het Vlaams Technisch Comité een dossier voorgelegd voor de erkenning van een bijkantoor van AVDA in Heusden Zolder met als persoon belast met de dagelijkse plaatselijke leiding ene Peter Van Pelt. De aanvraag werd ongunstig geadviseerd. Op 10 november 1998 hoorde het Comité Van Pelt en stelde vast dat deze niet de nodige beroepsbekwaamheid bezat en trouwens niet in dienst was bij AVDA maar bij Air Alfa. Het comité adviseerde unaniem negatief.

Op 27 juli 1999 verscheen AVDA met een nieuwe aanvraag voor het bijkantoor in Heusden Zolder. Nu werd Eddy Peleman naar voren geschoven. Het Technisch Comité verstrekte opnieuw een ongunstig advies. Desondanks verleende de administrateur-generaal toch de erkenning op 4 augustus 1999.

Op 10 december 1999 nam Peter Merckx ontslag in het dagelijks bestuur. Dit werd echter nooit aan het bevoegde overheid  meegedeeld, noch door hemzelf noch door zijn baas (Ilbay). Hij bleef echter wel in dienst maar werd op 23 oktober 2000 ontslagen.

Op 28 november 2000 betekende Gerling met onmiddellijke ingang de opzegging van de polis financieel onvermogen. De voornaamste reden hiervoor was het feit dat men had vastgesteld dat AVDA geen balansen meer had neergelegd sedert 1998.

Door tussenkomst van Air Alfa, die zich garant stelde maar dit nooit schriftelijke bevestigde, werd het inwerkingstellen van de schorsing uitgesteld tot 16 januari 2001. Op 10 januari 2001 raakte echter bekend dat Ilbay op de luchthaven was aangehouden in het bezit van een grote som verdacht geld. Na enkele weken de gastvrijheid van de Belgische staat te hebben genoten werd Ilbay vrijgelaten maar door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor heling, verduistering, witwaspraktijken en bendevorming.

In het Franstalig technisch comité van 13 juni 2001 werd het dossier AVDA behandeld op basis van het ontbreken van een bank-waarborg. Men stelde een nieuwe in het vooruitzicht en deelde mee dat de naam van AVDA zou worden gewijzigd in European Flight Center. De vergunning werd echter niet ingetrokken, noch werden er vragen gesteld over de aanhouding van Ilbay in januari.

Op 28 en 29 juli 2001 weigerden zowel Air Alfa (de moedermaatschappij van AVDA) als MNG Airlines de tickets die zij zelf aan EFC/AVDA ter beschikking hadden gesteld te honoreren.

Erdan Akyurekli, sales manager van MNG beschuldigt trouwens Ilbay/EFC van de verduistering van 500.000 $ die voor zijn maatschappij waren bestemd. Ondertussen namen een aantal, voornamelijk Turkse reisbureaus, onder druk van hun razende klanten, hun verantwoordelijkheid op en betaalden zelf de tickets of een gedeelte ervan. Ilbay beloofde hen terugbetaling door zijn verzekeraar Gerling Konzern.

Op 1 augustus 2001 besliste de rechtbank van koophandel dat de twee partners/mandaatgevers/luchtvaartmaatschappijen van AVDA  EFC (Air Alfa en MGN Airlines) hun tickets moesten honoreren. De eis ging uit van een aantal verkopers van AVDA/EFC tickets, waaronder het illegale reiskantoor Tence Travel. Dit illegaal reisbureau was eigendom van… Ercan Ilbay en… Air Alfa.

Op 3 augustus 2001 trok de Franstalige commissaris voor toerisme eindelijk de vergunning van AVDA in en op 4 augustus werden de boeken neergelegd.

Volgens onze informanten en ook uit eigen waarneming verkeerde de heer Ilbay tijdens deze periode in uitstekende fysieke, mentale en zelfs financiële gezondheid. Hij werd in Turkije gesignaleerd aan het stuur van een Porsche en in Nederland aan de arm van een dame, van een vrij recent bouwjaar.

De laatste keer dat ik Ilbay ontmoette, stelde ik vast dat hij goed geschoren, goed gekapt en goed gekleed was. Aan zijn pols merkte ik een Rolex op. Natuurlijk kon ik niet bepalen of het nu een echte (waarde 20.000 €), een duplicaat (waarde zo een 1.200 €) of een Thaise zogenaamde Lolex betrof (waarde 5,50 €).

Ilbay liet mij toen verstaan over voldoende middelen te beschikken om alles te kunnen regelen. Zijn probleem bestond er in, dat hij echter met die middelen niet kon buiten komen. Ik had de indruk dat Ilbay iets met de VVR of met mijn persoon wilde regelen en niet met de 8.000 gedupeerden. Ik heb hem dan ook, in mijn gebruikelijke directe stijl duidelijk gemaakt dat van een dergelijke regeling geen sprake kon zijn.

Korte tijd daarna dook Ilbay op als manager en/of consultant van Corendon en bij Desti Antwerpen (2005). Op 20 januari 2006 verdween hij even uit de picture wegens een veroordeling tot 17 maanden gevangenisstraf maar in 2009 dook hij opnieuw op bij ML Tours BV.

Hij werd zaakvoerder van Semberactio bvba (2012) in Diest en bij Izzy Communications in Schaarbeek, later Houthalen (2013–2017) en tenslotte manager van het Turkse online reisbureau Nuhr (oktober 2015) en van Tursys Travel Technologics.

(5879) (*) Cameleon Travel, Drongen, was de eenmanszaak van Jean Pierre De Smet (°1947, zie ook 09.03.1993, (5255) *ABC Yet Tur Travel, Trouva Tour bvba, Gent en ex Viking Travels 1994-1996, ex Exclusive Destinations 1996-1999). In maart 2006 werd de verzekering financieel onvermogen opgezegd, waarna het ambtshalve ontslag bij de VVR volgde. Het Garantiefonds viste hem echter opnieuw op tot hij op 1 januari 2013 zijn reisbureauactiviteiten beëindigde. Daarna dook Jean-Pierre De Smet nog frequent op bij studiereizen. Hij organiseerde er – op kosten van argeloze leveranciers – zelf voor zogenaamde reisbureaus, die uiteindelijk betalende kennissen/klanten  bleken te zijn.

(5877) *Full Service Travel nv, Hoeilaart, werd gesticht op 3 mei 1999 door Julien (°Luik 1948) en Vicky Benats (°Leuven 1975) en Rita Ceunen (°Linkhout 1948) die Ann Jacques (°1959, ex Duerinckx Reizen 1996-1999) belastten met het dagelijks bestuur. Later namen volgende personen deze functie over: september 1999: Alain Hardies (°1964, ex Office Belge du Tourisme Social); oktober 2000: Nathalie Stroot (°1974); februari 2001: Inge Engels (°1961, bach toerisme, ex Maxi Holidays 1987-1998, DCFT 1998-2000) en Carine Nieuwling (°1977, ex Maxitours 1997-1999). Op 31 december 2004 werden de reisbureauactiviteiten gestopt en op 20 februari 2006 volgde het faillissement.

(2369, 5947) *Lindbergh Travel, Grimbergen, werd gesticht als eenmanszaak door Patrick Sarens (°Dendermonde 1962, ex host Jetair 1995-1996, ex Paradiso Tours 1996-1999) maar op 21 juli 2002 omgevormd tot bvba, dit samen met zijn echtgenote Yrida Claeys (°Ieper 1955).

(3217) ’s Heeren Autocar, St. Truiden, was de eenmanszaak van Gaston ’s Heeren (St. Truiden 1930-idem. 2005) die al sedert 1975 een C-vergunning bezat maar ze ergens onderweg was kwijtgeraakt. De activiteiten werden door zijn overlijden stopgezet.

(5873) *Siris Travel bvba, Borgerhout, werd gesticht op 29 juni 1999 door Tarik en Najim El Amraoui (°Antwerpen 1969) en Britta Campe (6). Na het ontslag van Britta Campe op 23 maart werd Siris Travel op 9 mei 2006 failliet verklaard.

(5875) *Travel Partners bvba, Zonhoven, werd opgericht op 1 juli 1999 door Anja Lecointre (°Ukkel 1973, bachelor toerisme, ex De Dageraad 1995-1997) en Pascale Alaerts (°Etterbeek 1962).

Een vergunning werd geweigerd aan: Sun Beach Tours bvba, Brussel, een vennootschap eigendom van M. Ziadi en Sandra Kelders die Louis Robinne (°1935, ex Azur Evasion) hadden voorgedragen als dagelijks bestuurder.

1999, augustus, groepsverzekering

De VVR sluit, ten behoeve van haar leden, een groepsverzekering Professionele Aansprakelijkheid af met “De Europese”.

1999, 24 augustus, VVR nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:

(5879) Cameleon-De Smet, Drongen.

(1641) Divan Reizen & Divan World Travel (1992: Divantoura, 2008: Djoser-Divantoura) pvba/bvba, Gent, een specialist in begeleide avontuurlijke reizen, werd opgericht eind 1983 door Dirk Vandewiele (°1951) en was de opvolger van de vzw Divan die in 1981 werd gesticht en al over de vergunning A1641 beschikte. In 2007 werd Divantoura gekocht door de Nederlandse direct verkoper Djoser, in 1985 gesticht door Herman van der Velde die het in 2005, voor 22 miljoen €, verkocht aan het Britse Holidaybreaks die het op zijn beurt in 2011 doorschoof naar het oudste reisbedrijf ter wereld, het Brits/Indiase Cox & Kings. Van der Velde kocht in 2013 zijn bedrijf terug. In janauri 2017 werd Dirk Vandewiele vervangen door Rik Lamont (°1968).

(5203) L & G International-Wings & Wheels, Meise
(1429) Master Travel, Antwerpen
(2297) Oase Travel, Kortrijk
(5261) Okido Travel, Beveren-Leie
(5857) Seauton, Leuven (5873) Siris Travel, Borgerhout
(2295, 5225) Springbok,  Roeselare.

En als geassocieerde leden:
ICSAT
(informatica)
Dienst voor toerisme Italië
Varig
(Braziliaanse luchtvaartmaatschappij).

1999, september, VVR

De VVR start de communicatie met haar leden via e-mail en zal enkele maanden later haar eigen website openen.

1999, 1 september, VVR

Fien De Baere komt in dienst bij de VVR.

Fien De Baere

Josephine (Fien) De Baere wordt geboren te Brugge op 4 december 1979 als tweede van vier dochters van Bart De Baere (toen KBC-kaderlid, thans algemeen secretaris VVR) en studeert aan het Sint Lodewijkscollege, de Hotelschool Spermalie en het St. Jozefinsituut te Brugge.

fien de baere

Zij maakt kennis met de VVR als stagiair en doet het zo goed dat zij meteen wordt aangeworven. Fien huwt later met Tom Brendonck (°1977), thans chauffeur bij De Lijn. Samen hebben zij een dochter Hannelore (°2006) en een hond (Bruno, °2009).

Fien is binnen de VVR geëvolueerd van een ietwat verlegen, spichtige maagd tot een zelfzekere competente en aantrekkelijke jonge vrouw die zich volkomen thuisvoelt in de slangenkuil van de Vlaamse/Belgische reiswereld.  Informatica heeft voor haar geen geheimen. Bij het opsporen en identificeren van illegale verkopers op het internet ontpopt zij zich als een ware Sherlock Holmes.

Zij heeft de leiding van de administratie van de VVR en de VVRO en verwerkt op haar eentje duizenden documenten. Daarnaast biedt zij een luisterend oor aan vele leden en haar geduld lijkt eindeloos, maar soms schallen de Brugse krachttermen toch door het kantoor.

Op het gevaar af dat Fien nog maar eens aan opslag denkt (zoals voor alle West-Vlaamse vrouwen is geld belangrijk) wil ik er nog aan toevoegen dat Fien: “altijd bezig is”, bijzonder efficiënt werkt, zich uitermate loyaal opstelt en de VVR en veel van haar leden (niet allemaal!) een bijzondere plaats in haar hart laat innemen. De VVR traditie getrouw is zij ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

1999, 21 september, Toerisme Vlaanderen vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid, (*) neemt later ontslag.

(5885) Castles Travel International nv, Antwerpen, werd opgericht op 3 september 1999 door Joseph Huts (°1945) en de nv Optimum Belgium (een vennootschap gecontroleerd door de familie Lowy-Rivel-Reizen Weinberg). Men had het handelsfonds van (1811) Castles Travel Center bvba overgenomen. Huts werd belast met het dagelijks bestuur maar werd in april 2003 opgevolgd door Christel Huygheberghs (°1964). In oktober 2007 werden de aandelen overgedragen aan de familie Frey die echter op 10 september 2009 de boeken neerlegde.

(5893) *Clockwise Travel bvba, Londerzeel, werd gesticht op 19 juni 1999 door Ronald Klok (°Neerpelt 1956) en zijn echtgenote Gerda Verhulst (°Londerzeel 1958) die Kris Van den Brande (°1973, bachelor toerisme, ex Duerinckx Reizen 1995-1999) belastten met het dagelijks bestuur. Men sloot aan bij de Uniglobe groep en in september 2000 werd Luc Van Reeth aandeelhouder en bestuurder en in oktober 2001 nam hij alle aandelen over. De vennootschap werd in december gefuseerd met B&L Travel.

(5887) *ELS International Language Consultancy cvba, Gent, werd gesticht op 16 maart 1999 door de leraar Maurice Beke (°Gent 1944), Christa Labes (lector, °Gent 1949) en Karen Beke (°Gent 1978). Beke was sedert 1969 actief bij de vzw Belgische Jeugdkaravanen. ELS is gespecialiseerd in taalreizen. Sedert 2004 is Thomas Beke (°Gent 1981) aangesteld tot bestuurder.

(5883) *Ross Tours bvba, Zomergem, werd gesticht op 9 augustus 1999 door Jean Marcel Ross (Kayl 1949-2015) en Rita Van Moer (°Assenede 1946) die Ellen Fouquet (bachelor toerisme, °1973, ex Hansa Reizen-Escape 1995-1999) belastten met het dagelijks bestuur.

Zij werd in maart 2007 opgevolgd door Cindy Arens (°1974, ex Reizen Meyvaert 1995-2003). In 2013 werd de vennootschap opgeslorpt door (2213) Ross Travel.

(5881) *Travel Center nv, Kapellen, werd gesticht op 2 juli 1999 door Gert Verdijck (bachelor toerisme, °1973, ex Reizen Duerinckx 1995-1999) en Jeannine Thyssen. In augustus 2005 werd Ann Spoelders benoemd tot bijkomend bestuurder. Op 31 december 2008 werd het handelsfonds overgedragen aan (6275) Cindy Travel en in september 2012 werd de vereffening van de vennootschap afgesloten.

1999, oktober, UFTAA

De Canadees Michael Hannah (7) wordt voorzitter van UFTAA. Hij blijft het tot 2002 en is één van de zwakste voorzitters.

1999, oktober, Commission cuts

De VVR dagvaart een aantal luchtvaartmaatschappijen wegens de eenzijdige vermindering van de commissie. Het besluit van deze dagvaarding luidde als volgt:

Te horen vaststellen voor recht dat gedaagden een inbreuk plegen op art. 93 WHPC, art. 15 van de wet van 13.04.1995, alsmede art. 85 E.G. – Verdrag en art. 3 van de Wet van 05.08.1991. Dienvolgens gedaagden verbod op te leggen om de commissieverlaging toe te passen (van 9% tot 7%) op straffe van de verbeurte van een dwangsom van 100.000 BEF) per dag en per reisbureau voor hetwelk die commissieverlaging zou worden toegepast in weerwil van het beschikkend gedeelte van het vonnis. De IATA-afspraak tot commissieverlaging als nietig te beschouwen wegens strijdigheid met art. 85 E.G.-Verdrag en art. 3 Wet 05.08.1991.

De eis van de VVR werd twee jaar later afgewezen waarna onze raadslieden ons adviseerden om de actie stop te zetten.

1999, oktober, Liberty Channel

De “toerisme-zender” Liberty Channel komt op de Belgische kabel. Dit is een Europese primeur.

1999, 4 oktober, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid, (*) neemt later ontslag.

(2371) *AD & D Travel bvba, Deurne, werd op 3 september 1999 gesticht door Karen Nuyens (°1959, ex Fiesta Reizen 1979-1981, 1983-1984, Sunsnacks 1988-1991, Info Reizen 1994-1995, Timan 1995-1996, Orion 1998-1999). In september 1999 werd Mohem Shahali benoemd tot bestuurder. In september 2008 werden de activiteiten onder druk van een intrekkking van de vergunning gestopt en in februari 2012 ging de vennootschap in vereffening.

(2373) *Amigo bvba, Merksplas, (2005: Rijkevorsel) werd op 2 september 1999 gesticht door Renaat en Katrien Borrey (°1974, ex Delta Reizen 1995-1997, Paradiso 1995-1997) en Veerle Eulaers.

(5889) *Barron & De Keyzer Travel Belgium, nv, Antwerpen, werd gesticht op 21 april 1999 door de Nieuwzeelander Lindsay D. Barron (°1948) en zijn Nederlandse BV Barron & De Keyzer. Nadat de beroepsbekwaamheid van Barron door het Technisch Comité werd afgewezen werd Frederic Fraeys de Veulbeke (°1946, ex Atlantic Pacific Travel 1993-1995, ex Wings en Wheels 1996-1999) belast met het dagelijks bestuur. In 2002 werd hij opgevolgd door Greta Bal (°1967, ex Nouvelles Frontières Antwerpen 1992-1997, ex Divantoura 1997-1998) die reeds vanaf 2002 actief was bij Barron & De Keyzer.

Na aanvankelijk succes werd de vennootschap op  21 juni 2005 failliet verklaard.

Lindsay Barron  keerde terug naar zijn thuisland maar heeft sedert 2016 een touroperator in Santa Barbara Californië.

(2375, 6095) *Copco Travel bvba, Ekeren, werd op 10 juli 1990 opgericht onder de naam Coppens Electro maar op 23 oktober 1998 omgevormd tot een reisbureau-vennootschap. De eerste eigenaar, Robert Coppens, belastte Roland van der Veken (°1955, ex Sun Snow) met het dagelijks bestuur maar het duurde tot oktober 1999 eer het Technisch Comité de vergunning toekende op basis van de beroepskennis van Marie José Geeraerts (°1949, ex De Zwerver). Toen nam Yves Coppens (°Lier 1971) de algemene leiding over. In 2003 werd de B-vergunning omgezet in een A.

(5895) *Corthouts & Corthouts Tailor Made Travel, bvba, Genk, werd gesticht op 29 juni 1999 door Jules Corthouts (bachelor toerisme, °Heusden 1954, ex VTB 1976-1982, ex Ultra Montes 1991-1992, ex Solmar 1992-1996, ex All Round Travel 1997-1999) en Stefaan Corthouts (°Mortsel 1969, bij de vennootschap betrokken tot 2001). Men is thans vooral actief met groeps- en schoolreizen.

(5063) *Demol Reizen bvba, Torhout, werd opgericht op 22 oktober 1975 onder de naam Vetrifeed door de familie Van Halst uit Zedelgem. In 1999 werd het doel en de naam gewijzigd door Filip Van Halst (°Brugge 1966) die al in 1991 het handelsfonds van een gelijknamige vennootschap, eigendom van Greet Demol (°1950), had overgenomen.

(5897) *Demtra Reizen bvba, Izegem, werd opgericht op 2 september 1999 door Luc Demuynck (°Izegem 1942) en zijn echtgenote Christiana De Corte (°Sleidinge 1945) en hun zoon Pieter (bachelor toerisme, °Gent 1972) die tevens het dagelijks bestuur waarnam.  Het betreft hier een dochtermaatschappij van Penta Reizen. De activiteiten worden in 2019 stopgezet.

(5899) Geert *De Vos-Reizen Dromen, Jabbeke. Geert De Vos (°1962, ex Marmara 1992-1994) startte zijn eenmanszaak op 25 oktober 1994 als zelfstandig medewerker van Sercu Reizen Roeselare en exploiteerde in die hoedadigheid een bijkantoor. In 1999 vroeg en verkreeg hij zijn eigen vergunning. Hij is vooral actief als zeer deskundige organisator van begeleide langeafstands groepsreizen.

(5891) *Uniglobe Premier Travel bvba, Haaltert, werd gesticht op 9 juli 1999 door Gerrit Spanhaak en Tessa Finch die Ann Jacques (°1959, ex Duerinckx Reizen 1996-1999, ex Full Service Travel 1999) belastten met het dagelijks bestuur. De vennootschap stopte haar reisbureau-activiteiten in maart 2001 en ging op 2 september 2002 failliet.

1999, 15 oktober, Verkoop op afstand

Ingevolge een Europese Richtlijn van 20 mei 1997 wordt de reglementering op de verkoop of afstand ingevoerd.  De reissector geniet van een uitzondering.

1999, 21 oktober, VVR nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:

(2371) AD & D Travel, Deurne
(2373) Amigo, Merksplas
(5889) Barron & De Keyzer Travel, Antwerpen
(5885) Castles Travel International, Antwerpen
(5893) Clockwise Travel, Londerzeel
(2375, 6095) Copco Travel, Ekeren
(5895) Corthouts & Corthouts, Genk
(5897) Demtra Reizen,  Izegem
(2313, 5945) Global Travel, Oostende
(2369, 5947) Lindbergh Travel, Grimbergen
(5891) Premier Travel, Haaltert
(5883) Ross Tours, Zomergem
(5869)
Toerisme Provincie Antwerpen, Turnhout
(5881)
Travel Center, Kapellen
(5875)
Travel Partners, Zonhoven.

1999, 19 november, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid, (*) neemt later ontslag.

(5901) *Apco (2002: Explore 360°) bvba, Knokke, werd opgericht op 6 mei 1986 door de internationaal bekende portretfotograaf (Al)Fred Coudenys (°Veldegem 1937).

Vermoedelijk reeds vanaf 1995 werden door Bart (°Kortrijk 1962) en Paul (°Kortrijk 1966) Coudenys (zonen van Fred) illegaal (paarden)reizen georganiseerd onder het merk Hippo-Trek.

In november 1999 werd een reisbureauvergunning aangevraagd met Tom Landmeters (ex Lanco) als (fictief) dagelijks bestuurder. Toen die niet werd aanvaard kwam Myriam Strobbe (°Brugge 1945, ex Wittesale 1982-1992) op de proppen die op haar beurt in december 1999 werd afgevoerd.

Tijdens de tien jaar dat Apco/Explore actief was werden zij, ook door de VVR, opgevoerd als een voorbeeld van een niche touroperator. De charismatische figuur van de peetvader, Fred, speelde daarbij een belangrijke rol. De werkelijkheid, die slechts naar boven kwam na het faillissement op 15 oktober 2009, zag er echter heel anders uit. Paul en Bart Coudenys waren, zowel privé als bedrijfsmatig, gewetenloze oplichters die deskundig werden afgeschermd door hun vader. Zowel de VVR als een aantal zelfstandige medewerkers van de gebroeders Coudenys leden hierdoor grote schade. Vader en zonen Coudenys werden hiervoor, door toedoen van de curator, veroordeeld. Paul Coudenys woonde later in Brazilië en organiseerde er paardenreizen. Bart Coudenys is fotograaf, doet zich voor als marketing specialist en is betrokken bij een bed & breakfast in Knokke.

(5905) *Business Pass bvba, Haaltert, werd gesticht op 20 juli 1999 door Eric Moris (°1962) die Marc Baeck (°1955, bachelor toerisme, ex Huybrechts 1978-1981, ex Durot 1981-1986, ex Ecu Travel) aanvankelijk belastte met het dagelijks bestuur maar hem kort daartoe verving door Robert Populaire die op zijn beurt in 2002 werd opgevolgd door Pascale Wijnandt (°1958, lic. rechten). In 2007 nam Moris zelf het bestuur waar.

(2379) C-Travel bvba, Halle, werd gesticht op 30 december 1975 als Unic Lochristie en werd ooit overgenomen door de Colruyt groep die er in januari 1999 een reisbureau van maakte. Elza Van der Eyken (°1942, ex Railtour, ex Melia, ex Avac, ex Swiss Travel, ex Archeon) werd belast met het dagelijks bestuur. Zij werd in 2001 vervangen door Yves Roggemans (°1964, ex Leyssens Reizen 1989-1997).

Het technisch comité voor de reisbureaus adviseerde negatief maar de vergunning werd, onder politieke druk, toch verleend. Het warenhuis-reisbureau-project flopte, zoals de meeste gelijksoortige initiatieven en de reisbureauactiviteiten werden in 2003 stopgezet. De vennootschap ging in vereffening op 13 maart 2006.

(5907) GEA bvba, Scherpenheuvel, werd gesticht op 6 september 1999 door Anita (°1964) en Kathleen (°1972) Van Winckel. Men is actief onder het merk “het Vakantiehuis”.

(2377, 5953) *Kales Airlines Services BV, Zaventem (2014: Steenokkerzeel), is de Belgische vestiging van een Nederlandse BV, gesticht in juli 1996 en geleid door de heer P. J. Kales, die Martine Verschooren (°1964, bachelor toerisme) belastte met het dagelijks bestuur. Men is vooral actief als vertegenwoordiger (GSA) voor luchtvaartmaatschappijen.

(3027) Marcel Cars, bvba, Dessel, werd gesticht op 18 maart 1977 door Marcel Meeuws (°1929) die in november 1999 werd opgevolgd door zijn zoon Walter. Een andere zoon Ferdinand, was ook actief in het bedrijf. Het gaat hier om een autocarbedrijf dat reeds vanaf 1949 bestond als afdeling van de garage van Nand Meeuws en later de eenmanszaak van zijn zoon Marcel werd.

(5909) *Het Reisplan, Keerbergen, werd door Oscar Van den Eynde (°Tremelo 1940), ook eigenaar van Damiaan Reizen, opgericht als eenmanszaak maar op 18 januari 2000 omgevormd tot bvba. Op 19 december 2002 werden Kathleen Van den Eynde en haar echtgenoot Yves Van Malder (°1967) aangesteld tot medezaakvoerders.

(5913) Retour-Amazing Travel bvba, Hoogstraten, werd gesticht op 3 november 1999 door de Zwitser Reto Kindimann (°1970) die voorheen actief was bij verschillende Zwitserse reisbureaus en ook bij Cruise World International in Hoogstraten. De vennootschap werd op 14 december 2001 in vereffening gesteld.

(5911) *Sophie Travel, Stabroek, was sedert 1 januari 1994 de eenmanszaak van Sophie Plompen (°1974) die eerst een zelfstandig bijkantoor van Van Hoof Reizen uitbaatte en in 1999 haar eigen vergunning verkreeg. In juni 2013 beëindigde zij haar reisbureauactiviteiten.

(3405) Autocars Van Aerschot bvba (1999: nv) Scherpenheuvel, werd opgericht op 1 januari 1978 en verkreeg op een voor ons onbekende datum een C vergunning. In onze archieven dook het bedrijf op toen Sonia Van Aerschot (°1948) Johannes Van Aerschot (+2014) verving in het dagelijks bestuur. In september 2011 werd de C-vergunning ingeleverd, sedertdien zou men zich beperken tot personenvervoer.

Toerisme Vlaanderen meldt dat volgende reisbureaus hun activiteiten hebben stopgezet:
(1455) Europabus, Vilvoorde
(1603) Meersschaut, Zottegem
(1521) Humjos, Brussel

(3155) Hoornaert nv, Rolleghem, werd gesticht op 1 januari 1968 als pvba onder de naam Hoornaert Nortbert en Zoon en omgevormd tot Hoornaert nv in april 1993. Réné en Ann Hoornaert verkochten het bedrijf in 1999 aan de Keolis groep.. In juni 2016 werd gefuseerd met Eurobussing Brussel.

5375) Kempo Reizen, Ekeren
(3151) Autocars Kiesecons, Aarschot
(5019) Skipy Tours-Verbeeck, Lin 

1999, december, Prijs Jan van Eeckhout

De twaalfde Prijs Jan van Eeckhout voor het beste toerisme proefschrift wordt niet toegekend bij gebrek aan valabele proefschriften.

1999, 14 december, Toerisme Vlaanderen nieuwe vergunningen

Toerisme Vlaanderen kent volgende vergunningen toe: cursief niet meer actief als reisbureau – * wordt VVR lid, (*) neemt later ontslag.

(5915) AIMS International Belgium bvba, Diegem, werd gesticht op 20 juli 1999 door de Oostenrijker Raineir Kostka (°Graz 1947) die vooral actief was in de hotelsector. Nadat zijn reisbureau beroepskennis was afgewezen belastte hij Gerda Vandevelde (°Leuven 1958, bach. toerisme, ex Austrian Airlines, ex Kuyl Travel) met het dagelijks bestuur. Op 31 december 2002 werden de reisbureau activiteiten stopgezet. De vennootschap bestaat nog maar sedert 2015 onder de naam Air Global Executive Search, maar met een onduidelijke activiteit.

(1961) Reizen Vandenaweele bvba, Hooglede, werd opgericht op 27 augustus 1999 en was een afsplitsing van de bvba Gebroeders Vandenaweele, wiens vergunning werd overgenomen. Eigenaars/bestuurders waren Huibrecht (°1935) en Kristien Vandenaweele. Op 29 augusuts 2001 werd het faillissement uitgesproken.

(5917) V-K Beheer-Reisburo Vanderstreaten & Kimpen, nv, Kortessem, werd opgericht in januari 1989. Bij de aanvraag waren Daniel Vanderstraeten (°1952, zie ook Prima Tours, 00.11.1986). Edwin Loesbergh en Kitty Vanderstraeten bestuurders. Daniel Vanderstraeten en Marie Paule Kimpen (°1949) werden belast met het dagelijks bestuur. In januari 2006 werd de vergunning ingeleverd en enkele tijd later trad Johan Oosterbosch aan als bestuurder. De vennootschap is nog actief in de vastgoedsector.

Toerisme Vlaanderen meldt inlevering van volgende vergunningen:

(2035) Flying Toerisme, Ieper
(5755) Pego Travel, Scherpenheuvel

De vergunning van
(1461) Camino, Neeroeteren, werd ingetrokken.

1999, 23 december, VVR nieuwe leden

De VVR aanvaardt volgende nieuwe leden:

(5901) Apco/Explore, Knokke
(5905) Business Pass, Haaltert
(1865) Reizen De Mus, Ham-Kwaadmechelen
(5887) ELS International, Gent
(5909) Het Reisplan, Keerbergen
(5913) Retour, Hoogstraten
(5911) Sophie Travel, Stabroek.

1999, 28 december, BTW

Minister van financiën Didier Reynders neemt twee Koninklijke Besluiten waarbij de BTW voor de reisbureaus grondig worden gewijzigd. Deze wijziging vindt haar oorsprong in een klacht van een reisbureau uit de Oostkantons bij de Europese Commissie, die werd gevolgd door een verzoek van de Commissie aan de Belgische Regering om haar BTW regeling aan te passen.

Deze aanpassing gebeurde echter zodanig stuntelig dat de minister, bij schrijven van 9 februari 2000, deze regeling opschortte in afwachting van een “definitieve aanschrijving, welke de nieuwe regeling nader zal toelcihten”. Tot op heden is deze “nieuwe aanschrijving” nog altijd niet verschenen en blijft dus de regeling van 1978 van kracht.

1999, 31 december, IATA

In 1999 waren de grootste verkopers van IATA-vliegtuigtickets (miljoenen € omzet tussen haakjes):
Carlson Wagonlits (218,662)
American Exrpess (211,355)
TUI/BIT (132,047)
VIP (32,020)
VTB (31,826)
Connections (24,862)
Skyways (24,374)
einberg (18,172)
Cobeltour (14,143)
Touring (14,033)
Rosenbluth (12,596)
Nouvelles Frontieres (12,190).

1999, 31 december, Toerisme

Volgens de World Tourism Organisation (WTO) gaven in 1999 639,6 miljoen toeristen wereldwijd 464,5 miljard $ uit.

Voetnoten

  1. Jetair nam echter opnieuw ontslag bij de VVR. Als voorwendsel werd aangevoerd dat het lidgeld van de VVR te hoog lag. Toen Jetair nog heil zag in samenwerking met de VVR was geen sponsorbedrag te hoog.
  2. Dit is een verkeerde benadering. In het toerisme wordt de dienst uitgemaakt door (zeer) grote luchtvaartmaatschappijen, hotelketens, zakenreisbureaus, touroperators.
  3. Landuyt benadert het reisbureau hier negatief. Hij stelt dat de reiziger slechts beroep moet doen op een reisbureau als rechtstreeks contact met de dienstenverstrekker niet lukt.
  4. Landuyt gebruikt het begrip reisbureau als synoniem voor reisagent of reisbemiddelaar. Dit is volkomen onjuist. Het begrip reisbureau is zowel juridisch als economisch een koepelbegrip. Zowel reisbemiddelaars als reisorganisatoren zijn reisbureaus.
  5. Dit is niet alleen onwaar maar een echte belediging voor onze sector. Ik ken vele KMO-reisbureaus die beter georganiseerd zijn en beter functioneren dan sommige grote touroperators.
  6. Britta Campe (°Antwerpen 1966) werkte bij Ultra Touring Cars 1988-1990, Master Travel 1991-1992, Asian Travel 1992-1993, Nyl Travel 1993-1994, Augustus & Partners 1994-1995, L’Universelle 1995-1998, Jumbo Travel 1998-1999, Secrets of the Dessert (later overgenomen door Arthena) 1999-2010. Vanaf 2011 was zij actief buiten de reissector. Misschien is haar rusteloos karakter te wijten aan haar afkomst: haar vader was een zeeman, haar moeder een Japanse.
  7. Michael Hannah werkte voor Hudsons Bay Travel, Sears Travel, Carlson Travel Canada. Hij was later eigenaar of mede-eigenaar van Makk Travel, TeraTravel en Travel Plus. Van 1993 tot 1994 was hij voorzitter van de Canadese vereniging voor reisbureaus (ACTA).