Inleiding

Dit boek gaat over de Belgische reisindustrie en de mensen die haar gemaakt, gebruikt en misbruikt hebben. Vanaf 1966 was ik er bij betrokken en in de meer dan 35 jaar dat de VVR bestaat, bovendien als bevoorrechte getuige.

Dit overzicht is chronologisch opgebouwd en het behandelt de gebeurtenissen in de reissector vanaf het begin van de jaren zestig. Telkens ik een belangrijke figuur uit de reissector heb ontmoet belicht ik hem of haar in relatie tot de gebeurtenissen in onze sector.

Mannen en vrouwen die niet tot onze sector behoren of iets minder belangrijk zijn, krijgen een voetnoot. Om volledig te zijn begin ik nochtans in het hoofdstuk de prehistorie reeds in 1758. Het jaar dat het eerste reisbureau, of wat daar voor moest doorgaan, haar activiteiten begon.

Behoudens de feiten zelf, die objectief worden weergegeven, is de commentaar, bijna vanzelfsprekend, persoonlijk getint. Het gaat hier immers vooral om de geschiedenis van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, waar ik – in alle bescheidenheid – een niet onbelangrijke rol heb in gespeeld.

Antoon Van Eeckhout